TÄYDENSIMME TUKEAMME ELINSIIRTOLAIN MUUTOKSELLE (13.5.2010)

Hallitus antoi 29.12.2009 eduskunnalle esityksen 276/2010 vp, jossa ehdotetaan muutettavaksi lakia ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä niin, että elinluovutukseen riittäisi vainajan oletettu suostumus, jolloin omaisten veto-oikeus poistuu. Elintensä luovutusta vastaan oleville tarjotaan mahdollisuus saada kieltonsa rekisteröidyksi. 

Muutosta perustellaan hautaustoimilain perusteluilla, ja siksi asia koskettaa yhdistystämme. Olemmehan hautaustoimilakiin vedoten vaatineet, että vastaavasti kirkkoon kuulumaton vainaja on säästettävä kaikilta kirkollisilta seremonioilta, ellei vainaja ollut jättänyt kirjallista suostumusta sellaisiin. 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi 11.5.2010 asiasta lausunnon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 

Olin 5.2.2010 toimittanut asiasta oma-aloitteisen lausunnon [PDF] noille kahdelle valiokunnalle; ks. myös silloista uutista [HTML]. 

Nyt 12.5.2010 lähetin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausuntomme täydennyksen [PDF]. Ilmaisin iloni perustuslakivaliokunnan kannasta, että esitystä on muutettava niin, että alaikäisen vainajan elinaikanaan ilmaiseman mielipiteen on oltava ratkaiseva. Totesin valiokunnan perusteluilla olevan merkitystä myös alaikäisen vainajan hautaukseen. 

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?