TILINTARKASTAJA TURUSSA: "SUOSITTELEN HALLITUKSEN EROTTAMISTA" (27.4.2010)

Päivitetty 2.5.2010

Turun Vapaa-ajattelijat ry:n (TUVA, 116750; per. 16.11.1936) kevätkokous oli kutsuttu koolle lauantaiksi 17.4.2010 kello 15.45. Kokous oli määrä pitää ”Vanhan Suurtorin Sinisessä huoneessa”. Kokoukseen saapui n. 15 jäsentä. 

Lehtonen peruututti kevätkokouksen 

Hallituksen jäsen Tauno Lehtonen kuitenkin peruututti kevätkouksen perustein, ettei käsiteltäviä asioita ollut mainittu kokouskutsussa, joten kokous ei hänen mielestään olisi edes sääntömääräisten asiain osalta laillinen. Samalla Lehtonen ehdotti, että kevätkokouksen pitäminen siirretään elokuuhun 2010. 


Tauno Lehtonen Piikkiön liittokokouksessa kesäkuussa 2008.

Todellinen syy asialle on, ettei hallitus ollut taaskaan valmistanut tilinpäätöksiä esitettäväksi kokoukselle. 

Vaikka koolle oli kutsuttu sääntömääräinen ”kevätkokous”, sen asemesta pidettiinkin ylimääräinen yhdistyksen kokous. 

Ideoita ja toiveita 

Ideoita ja toiveita hallituksella oli paljon, mutta toiminnasta ei kerrottu juuri mitään. Lehtonen kertoi, että hänet oli syksyllä 2009 valittu – muka yllättäen ja pyytämättä - Vapaa-ajattelijain liiton liittohallituksen (LH) jäseneksi. Edelleen hän kertoi, ettei LH saanut 10.4.2010 vastuuvapautta liittovaltuuston kokouksessa

Michele Alppi sanoi, että riidat liitossa ovat jatkuneet vuosia, eikä siellä osata käyttäytyä hyvin. Lehtonen taas kertoi, että liitto tekee yhteistyötä uskontojen kanssa, vaikka kaikki uskonnot ovat hänestä huonoja. Albert Puikkonen oli liiton toiminnanjohtaja Paula Vasaman potkuista sitä mieltä, että potkut olisivat olleet aiheelliset, jos niiden takana olisi ollut joku linjaero, muuten ei. 

Puheenjohtaja Mikko Mäkinen kertoi TUVA:n saaneen paljon julkisuutta mm. Turku TV:ssä, radioissa jne. Radio Robin Hoodiin on tulossa vapaa-ajattelijoita käsittelevä ohjelma. Lisäksi yhdistykselle on perustettu oma Facebook-sivu. Lehtosen mielestä tulossa on mahtavat liiton kesäpäivät, joille odotetaan 200 kävijää. 

Velka liitolle 2.000 euroa 

Nykyistä puheenjohtaja Mikko Mäkistä (puheenjohtajaksi 28.11.2009) edeltänyt puheenjohtaja Tauno Lehtonen oli lainannut yhdistykselle 2.000 euroa Vapaa-ajattelijain liitolta. Hänellä ei ole aikomusta maksaa velkaa takaisin. Lehtosen mukaan velkakirja on olemassa ja siinä on ehto, ettei liitto peri saamistaan, jos TUVA:lla on rahallisesti tiukkaa. 

Yhdistyksen varat on ollut tarkoituksenmukaista kuluttaa ja tuhlata, jolloin velkaa ei ole tarvinnut lyhentää. 

Velkaa alkoi syntyä vuonna 2007. Koska LH ei ole moittinut asiassa liiton irtisanottua toiminnanjohtaja ja taloudenhoitaja Paula Vasamaa, tämä ei liene päättänyt lainasta omin luvin, vaan LH on itse päättänyt lainan antamisesta. Lehtonen on antanut toisinaan Vasamaa tukevia lausuntoja ja on taitava iltalypsäjä, joten hän sai Vasaman vaikuttamaan lainan myöntämiseen. 

Liiton vuoden 2007 tilinpäätös kertoo TUVA:lle lainatun 1.000 euroa ”palkan maksuun” ja että laina maksetaan takaisin ”mahdollisuuksien mukaan” vuonna 2008. 

Kyse on TUVA:ssa olleen tukityöllistetty Riitta Parviaisen palkan maksamisesta. Hän nautti 3.10.2006-4.2.2008 välisenä aikana puolipäiväpalkkaa. Tuolloin puheenjohtajana ollut Lasse Pitkäniemi piti tukityöllistetyn palkkaamista tarpeettomana. Aluksi Parviaiselle maksettiin vieläpä liian korkeaa palkkaa, josta syntyi rahallista vahinkoa yhdistykselle (ks. tarkemmin). 

Suuri osa tukityöllistetyn ajasta kului kirjoittamalla mm. verkkoyhteisö Suomi24:n keskustelupalstalle. Parviainen käyttää nimimerkkiä. Hän kirjoitti palstalle runsaasti, etupäässä ajatuksen virtaa ja mielipiteitä. 

Taseen vaihtuvissa vastaavissa lainasaamiset on kirjattu kirjanpitotilille 1224, mutta yllättäen siirtosaamisten luettelossa ne löytyvätkin siirtosaamisten kirjanpitotililtä 1228. Onkohan tässä ajatuksena ollut, että laina sittenkin olisi lyhytaikainen ja se maksettaisiin takaisin liitolle vuoden 2008 aikana? Vakuuksien luettelossa lainan vakuutta ei mainita. Sitä ei ole. 

LH on merkinnyt velan liiton vuosien 2008 ja 2009 tilinpäätökseen lainasaamisena. Velka on kasvanut kaksinkertaiseksi, 2.000 euroon. Ei ole tietoa maksetaanko lainasta korkoa liitolle ja milloin laina tulee maksaa pois. LH on, antamalla yhdelle jäsenyhdistykselle vakuudetonta ja nähtävästi korotonta lainaa määräämättömäksi ajaksi, suosinut tätä yhdistystä eli kohdellut jäsenyhdistyksiä eriarvoisesti. Menettely herättää epäluottamusta ja katkeruutta muissa yhdistyksissä. Se on myös yhdistyslain vastaista. 

Lehtonen on itse kertonut, että laina olisi tullut maksetuksi takaisin sillä, ettei TUVA ole hakenut liitolta toiminta-avustusta! Huumoria vai kukkostelua? Naurattaako tämä velkojaa tai muita? 

Hallitus laiminlöi tilinpäätösten esittämisen 

Vuonna 2006 yhdistyksen puheenjohtajana toimi Lasse Pitkäniemi. Kaj Winqvist oli tilintarkastaja, jossa toimessa jatkoi vuonna 2007. Hän oli osallistunut johonkin TUVA:n järjestämään yleisötilaisuuteen ja joutunut samalla vastentahtoisesti Jouni Kokkosen houkuttelemana yhdistyksen tilintarkastajaksi ja samalla Kokkosen seuraajaksi. Vuonna 2007 Winqvist kieltäytyi yhdistyksen riitojen takia jatkamasta tilintarkastajana enää vuonna 2008. 

Pitkäniemen puheenjohtajakautena (2006) Lehtonen, Kokkonen ja Parviainen alkoivat hävittää yhdistyksen omaisuutta. Tavanomaisen yhdistyksen kokoustilan asemesta vuoden 2006 syyskokous pidettiin 5.11.2006 muutaman korttelin päässä olevassa Panimoravintola Koulussa. Juuri täällä Raitanen luovutti taloudenhoitajan mapit ja monistetut vuoden 2005 tilinpäätöstulosteet Kokkoselle. 

Tästä kokouksesta alkoi sekoilu. Libertaari Pitkäniemi oli uusi ja kokematon henkilö TUVA:ssa, ja Lehtonen oli kepittänyt häntä jo koko kuluneen vuoden. Silloin puheenjohtaja Pitkäniemi erosi toimestaan. Myös Raitanen erosi hallituksesta 1.1.2007 alkaen vastalauseena vallinneelle ja jatkuneelle tuhlailulle, ammattitaidottomuudelle ja sekoilulle. Nyt Lehtonen ”kasvattaa” uutta puheenjohtaja Mikko Mäkistä. 

Vuoden 2005 tilinpäätös 

Vuoden 2005 tilinpäätös oli siis Raitasen tekemä. Aiemmin, Lehtosen vaatimuksesta, yhdistyksen kevätkokous 2006 oli päätetty pitää poikkeuksellisesti jo tammikuussa 2006. Vaatimus oli merkillinen, koska etukäteen tiedettiin, ettei tilinpäätös valmistu niin nopeasti. Tilinpäätös piti siis käsitellä vuoden 2006 syyskokouksessa. 

Jouni Kokkonen oli tällöin tilintarkastajana, muttei suostunut tarkastamaan yksinkertaisia tilejä sunnuntaina 5.11.2006 pidetyssä syyskokouksessa. Asia siirtyi vuoden 2007 kevätkokoukselle. Tässä kokouksessa Raitanen ei ollut läsnä, eikä hän tiedä mikä oli vuoden 2005 tilinpäätöksen kohtalo. Varmuudella vain vuoden 2004 tilinpäätös on esitetty ja hyväksytty yhdistyksen kokouksessa. 

Vuoden 2006 tilinpäätös 

Vuoden 2006 tilinpäätöksen esittämisestä yhdistyksen kokouksessa ei ole varmuutta. Tuon vuoden tilit tulivat Kaj Winqvistin tarkastettavaksi, kun hänet TUVA:n yleisötilaisuudessa 21.1.2007 oli värvätty tilintarkastajaksi. 

Esitutkinnan Raitasta vastaan ollessa vielä kesken, Kokkonen oli maaliskuun lopussa 2007 esitellyt vuoden 2006 tilejä Winqvistille. Winqvist oli ”varmaankin” allekirjoittanut niistä ”tarkastettu-lausunnon”, ”luultavasti Kokkosen kanssa yhdessä”. 

Kevätkokous pidettiin lauantaina 31.3.2007, mutta Winqvist ei  osallistunut tähän kokoukseen.

Esitutkinta päätettiin 23.4.2007 (ks. tarkemmin). Hallitus ei kuitenkaan tuonut tilinpäätöstä yhdistyksen kokoukseen, vaan se siirtyi syyskokoukseen 2007. 

Syyskokous pidettiin torstaina 15.11.2007 Panimoravintola Koulussa. Läsnä oli 13 jäsentä. Tässä kokouksessa Lehtonen ja Kokkonen yhdessä valehtelivat poliisin tutkimuksista koskien Kokkosen tekemää rikosilmoitusta entistä yhdistyksen taloudenhoitajaa vastaan. Mitään tilinpäätöksiä ei esitetty. Hallitus ei myöskään esittänyt hyväksyttäväksi talousarviota vuodelle 2008. Asia siirrettiin vuoden 2008 kevätkokoukseen. 

Lehtonen suostui jatkamaan puheenjohtajana vielä ”toisen viimeisen” vuoden. Myös Kokkonen suostui jatkamaan hallituksen jäsenenä ja taloudenhoitajana. Michele Alppikin, ensin kieltäydyttyään, suostui hallituksen jäseneksi sotkuja selvittämään. Raitanen suostui nyt tilintarkastajaksi voidakseen mm. selvittää hallituksen aiemmin aiheuttamat sotkut poliisissa. 

Vuoden 2007 tilinpäätös 

Vuoden 2007 tilinpäätöstä ei ole esitetty yhdistyksen kokoukselle. 

Kevätkokous pidettiin keskiviikkona 26.3.2008, mutta tilejä ei kuitenkaan esitetty kokouksessa. Lehtonen sepitti, että taloudenhoitaja Kokkonen oli loukkaantunut Afrikan villieläinsafarilla, jonka takia tilinpäätös ei valmistunut. 

Syyskokouksessa, lauantaina 22.11.2008, kokoukseen oli Lehtosen mielestä saapunut niin vähän jäseniä, ettei sitä voitu pitää. (Tosiasiassa on riittävää, kun yksikin jäsen saapuu kokoukseen.) Tämän vuoksi Lehtonen itse siirsi henkilövalinnat ja muutkin asiat käsiteltäviksi vuoden 2009 kevätkokouksessa. Poikkeuksena oli jäsenmaksun määrääminen. Siitä oli pakko päättää heti, jotta yhdistys pääsisi heti seuraavan vuoden alussa keräämään jäsenmaksuja laihtuneeseen kassaansa. 

Vuoden 2008 tilinpäätös 

Kevätkokouksessa, lauantaina 25.4.2009, läsnä oli 13 jäsentä. Tällä kertaa puheenjohtaja Lehtonen kertoi, että taloudenhoitaja Kokkonen, joka ei ollut vaivautunut kokouspaikalle, oli hirvimetsässä. (Hirviä ei saa ampua keväällä lainkaan.) Tilinpäätöksiä miltään vuodelta ei esitelty. Lehtonen kertoi, ettei yhdistyksellä olisi lainkaan velkaa ja että pankkitilillä oli varoja 800 euroa. Lainan lyhentämisestä liitolle hän ei puhunut mitään. Asiain käsittely siirrettiin syyskokoukselle. 

Syyskokouksessa 28.11.2009 Lehtonen sanoi, että tilit vuosilta 2007 ja 2008 olisi laadittu ulkopuolisin voimin. Hallitus ei kuitenkaan tuonut niitä kokouksen käsiteltäviksi. Kukaan ei saanut vastuuvapautta. Sen jälkeen kun Kokkosesta tuli taloudenhoitaja (1.1.2006), tilinpäätöksiä ei ole näkynyt. Kokkonen on useasti kieltäytynyt antamasta tilejä tarkastettavaksi sepittämällä olevansa poissa kaupungista (muutenkin kuin safarin ja hirvenmetsästyksen takia). 

Samassa kokouksessa puheenjohtaja Lehtonen valitutti vuodelle 2010 tilintarkastajiksi ja Raitasen seuraajiksi raisiolaisen Kari Hangan (LV:n varsinainen jäsen) ja Juha Ylisalon. Päätöksen Lehtonen nuiji pöytään niin nopeasti, ettei kukaan ehtinyt pyytää puheenvuoroa ehdottaakseen muita henkilöitä. Hanka on Raision Vapaa-ajattelijain entinen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen. Hänet tilintarkastajaksi pyysi Lehtonen. Ylisalo puolestaan ei ole ollut aiemmin lainkaan mukana vapaa-ajattelijain toiminnassa ja suostui tilintarkastajaksi Vesa Niemen pyynnöstä. Vesa Niemi valittiin uudeksi taloudenhoitajaksi. 

Tilintarkastajain valinnan yhteydessä päätettiin järjestää erityistilintarkastus vuosien 2007-2009 osalta. Uudet toimihenkilöt valittiin normaalisti, joskin uusi puheenjohtaja saatiin vain Lehtosen ilmoitusasiana ja onnittelupuheella. 

Tässä kokouksessa olivat läsnä myös liiton puheenjohtaja Jussi K. Niemelä ja liiton LV:n varsinainen jäsen Vesa Niemi. Niemikään ei puuttunut asiaan millään tavalla. Liittovaltuutettujen tehtävänä on avustaa yhdistyksiä niiden vaikeuksissa. 

Hallitus on pannut talousasiat ja yhdistyksen hallinnon sekaisin. Sen tarkoituksena on nyt estää tilien antaminen Raitasen tarkastettavaksi. Raitanen tietää kupruista ja on valmis puuttumaan niihin. Yhdistyksen jäsenet valittavat, etteivät he saa tietää yhdistyksen talousasioista ja taloudellisesta tilanteesta mitään. 

Pitkäniemen jälkeen puheenjohtajaksi valittiin syyskokouksessa 2006 Tauno Lehtonen. Kaikki sotkut vuosina 2007-2009, aina syyskokoukseen 28.11.2009 asti, tapahtuivat hänen puheenjohtajakaudellaan. 

Tilintarkastajan lausunto 

Yhdistyksen kokouksessa 17.4.2010 Raitanen jakoi kokousväelle työjärjestyksen kohdassa Tilintarkastus kolme kappaletta tilintarkastuskertomustaan ja käytti asiassa puheenvuoron. Ensin Mäkinen, Lehtonen ja Kokkonen koettivat välihuudoin häiritä hänen puheenvuoroaan, mutta hiljentyivät sitten kuuntelemaan. Kertomus sisälsi moitteet tilintarkastuksen suorittamisen estämisestä, hallituksen laiminlyönneistä ja laittomuuksista. Kertomus päättyy näin: ”Suosittelen hallituksen erottamista ja uuden, jäävittömän hallituksen valitsemista palauttamaan yhdistyksen toiminta lailliseksi.” 

Lehtonen koetti vierittää laiminlyönnin syytä Raitasen niskaan. Tilinpäätöstä ei voitu muka laatia, kun Raitaselta ei ollut saatu selvityksiä epäselvistä laskuista. Lehtosen mukaan Raitanen oli nostanut 1.050 euroa yhdistyksen varoja, ja hallitus teki asiasta rikosilmoituksen. Kuitenkin hallitus päätti myöhemmin ”antaa anteeksi” asian ja perui rikosilmoituksensa (ks. tarkemmin). Todellinen syy oli ilmoituksen perättömyys. 

Protun velka TUVA:lle 

Prometheus-leirin tuki ry (Protu) on myös velkaa TUVA:lle. Velka on TUVA:ssa annettu Raitasen karhuttavaksi. Hallitus valehteli, ettei se tiedä velasta mitään. Tämän Lehtonen esitti perusteeksi sille, ettei tilinpäätöstä ollut laadittu. 

Raitanen selvitti kokouksessa Mäkiselle kuinka TUVA:n saatava Protulta syntyi. Mäkinen on yhdistyksessä uusi henkilö, eikä tunne vuosia sitten tapahtuneita asioita. Kyse on Uskonto ja elämänkatsomusmessuista, jotka pidettiin Turussa syksyllä 1998. Protu oli alivuokralaisena TUVA:n messuosastolla, jota Raitanen hoiti. Jokaisen messuille osallistujan kanssa sovittiin etukäteen, että kukin maksaa osuutensa yhteisosaston menoista. Sopimusta todistamassa oli kymmenkunta henkilöä. 

Myös Protulle ilmoitettiin etukäteen sen meno-osuus. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Vapaa-ajattelijain liitto ry oli päättänyt maksaa meno-osuutena vähintään 2.500 markkaa ja vähävaraisempi Suomen Humanistiliitto ry enintään 1.000 markkaa. Messujen jälkeen osallistujille lähetettiin lasku meno-osuudesta. Kaikki muut maksoivat laskunsa paitsi Protu. Protulle lähetettiin myöhemmin karhulasku. Protussa siihen aikaan puheenjohtajana ollut Eino Huotari jätti ilkeyttään laskun maksamatta. Velkaa on karhuttu sen jälkeen henkilökohtaisesti Protun Huotaria seuranneilta puheenjohtajiltakin. Nämä eivät ole kuitenkaan velkaa maksaneet. 

Eino Huotari Piikkiön liittokokouksessa kesäkuussa 2008.

Lisäksi Huotari tilasi Protulle 500 ylimääräistä, maksullista, pääsylippuja messuille. Näistä asioista velka syntyi. 

Varat TUVA:lle lainasi Raitanen. Raitanen onkin toistuvasti karhunnut velkaa Protulta TUVA:lle, korkoineen ja perimiskuluineen. Velka ei ole vanhentunut. Raitanen ei ole maininnut mikä oli velan alkuperäinen määrä sen syntyessä. Yli 11 vuoden aikana velka on kuitenkin kasvanut yli kaksinkertaiseksi. Viimeksi Raitanen sanoo karhutun 600 euron velkaa Protulta. Tästä voidaan päätellä, että alkuperäinen velka oli n. 1.500 markkaa. 

Asia luvattiin selvittää elokuuhun mennessä. 

TUVA:n jäsenistöä on höynäytetty huonolla hallinnolla ja taloudenhoidolla vuosikausia. Nyt Albert Puikkonen reagoi toistamiseen asiaan vaatien, että sotkut on selvitettävä ja valittava hallitus, joka siihen pystyy. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?