Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

Vaihtoehtoiset hautausmaat Suomessa (15.1.2007)

Tällä sivulla oli aiemmin julkaistu perusaineistoa etupäässä Suomen yksityisistä hautausmaista. Aineistosta oli esillä 15.2.2003 tehty versio, jonka laajuus oli 434 Kt PDF ja 49 sivua. Erityistä kiinnostusta oli kohdistettu vapaa-ajattelijoiden ja yleensä ateistien sekä uskonnottomien hautausmaihin. Aineisto oli kerätty vuosina 1986–1997, mutta sitä oli täydennetty sen jälkeenkin. Aineiston keruussa oli käyty läpi kaikki opetusministeriön hautausmaiden perustamislupia koskevat päätökset 1.1.1923 lukien. 1.1.1923 tuli voimaan ensimmäinen uskonnonvapauslaki (267/1922), joka oli annettu 10.11.1922.

Kootessani tätä aineistoa olin kokopäivätyössä, Vapaa-ajattelijain liitto ry:n toimiston- ja taloudenhoitajana. Työnantajani ei tullut millään tavalla vastaan työn edistämiseksi. Aineiston hankkimiseksi oli työskenneltävä eri arkistoissa ja ne ovat avoinna pääasiassa vain päiväsaikaan. Tämän vuoksi jouduin aina omin varoin palkkaamaan sijaisen ollessani tutkimustöissä arkistoissa.

Hautausmaa-aineisto varastettiin 14.1.2003

Hautausmaa-aineisto julkaistiin alun perin siitä syystä, että se varastettiin tietokoneeltani tiistaina 14.1.2003. Varkaat kopioivat aineiston tietokoneeni levykeasemaan unohtamaltani tietokonelevykkeeltä Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n (HVA) käytössä olevalle tietokoneelle, joka myös oli liiton toimistossa. Päivisin tätä tietokonetta käytti HVA:n toimistosihteeri Kari Juhani Hirvonen.

Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:llä oli tuona iltana hallituksen kokous liiton toimistossa. Siihen osallistui kahdeksan henkilöä: Anneli Aurejärvi-Karjalainen, Robert Brotherus (sihteeri), Kari Hirvonen, Juha Kukkonen, Matti Linnanvuori, Henrik Sawela, Arto Tiukkanen (varapuheenjohtaja) ja Heikki Väisänen. Kokouksen puheenjohtajana toimi yhdistyksen puheenjohtaja Juha Kukkonen. Hän laiminlöi valvoa, ettei liiton työntekijöiden tavaroita varasteta toimistosta.

Aineiston otti tietokoneestani Arto Tiukkanen. Sitten tietokonelevyke annettiin Kari Hirvoselle, joka avasi sen käytössään olevassa koneessa yhdessä Robert Brotheruksen kanssa. Tiukkanen on tunnustanut nämä teot. Muutaman päivän kuluttua levyke palautettiin vaivihkaa tietokoneeni levykeasemaan ilman, että asiasta mainittiin minulle mitään.

Hautausmaa-aineiston täydentäminen

Kuluneiden neljän vuoden aikana olen jatkanut selvityksiä vaihtoehtoisista hautausmaista. Aineisto on laajentunut paljon. Hautausmaista on alettu ottaa myös digitaalivalokuvia. Mahdollisuuksien mukaan on pyritty käymään hautausmailla ja taivalta on taitettukin tuhansia kilometrejä.

Selvitys on nyt asiantuntijakäytössä. Vaihtoehtoisilla hautausmailla tarkoitan kaikkia muita kuin Suomen evankelis-luterilaisen ja Suomen ortodoksisen kirkon hautausmaita, vaikka termi ei oikein hyvin sovellukaan kaikkiin tapauksiin.

Keravan Uurnahautausmaa Oy:n selvitykset

Juha Kukkosen tekemä hautausmaaselvitys ei ole tämän kirjoittajan tietämän mukaan valmistunut vieläkään, vaikka jo useita vuosia sitten Kukkonen useasti kertoi sen valmistuvan. Kukkosen omistaman yhtiön, Keravan Uurnahautausmaa Oy:n, 24-sivuisen toimintakertomuksen (2005) mukaan kartoitustyö olisi edelleen yhtiön tehtävänä, vaikka se jo vuosia sitten osoittautui yhtiölle "ylivoimaiseksi". Toimintakertomuksessa on vain yksi lause asiasta: "Yhtiö kartoittaa konsulttityönä suomalaisten vaihtoehtoisten hautausmaiden toimintaa." Tämä voisi olla suppeampikin tehtävä kuin näiden hautausmaiden selvitystyö, koska monet hautausmaat eivät enää ole toiminnassa.

Juha Kukkosen Vapaa-ajattelijain liitolta saamista konsulttipalkkioista ja niitä seuranneista ennakonpidätysten korotuksista, veronlisäyksistä, sosiaaliturvamaksuista, näiden korotuksista ja lisäyksistä on kerrottu aiemmin, Vapaa-ajattelijain liitto joutuu maksamaan lisää veroja (17.3.2002), Verottaja hylkäsi Vapaa-ajattelijain liiton oikaisuvaatimuksen (2.9.2002) ja Korjaus oikaisuvaatimuksen hylkäysviestiin (2.9.2002).

Kimmo Sundström