Pääkaupunkiseudun
vapaa-ajattelijat ry

 

VEROTTAJA HYLKÄSI VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON OIKAISUVAATIMUKSEN (2.9.2002)

Kirjoitin edellisen kerran keskustelupalstalla Vapaa-ajattelijain liiton pääsihteeri Juha Kukkosen palkkion maksumenettelyasiasta 17.3.2002. Liitto joutui maksamaan ennakonpidätyksen korotuksia, veron lisäyksiä ja työnantajan sosiaaliturvamaksuja yhteensä 1.468,11 euroa.

Liittohallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 23.3.2002. Eino Huotarin esityksestä päätettiin, että Teuvo Kantola ja Arto Tiukkanen laativat verottajan maksuunpanopäätöksestä oikaisuvaatimuksen. Vastustin oikaisuvaatimuksen tekemistä pitäen sitä mielenosoituksena verottajan päätöstä kohtaan ja liiton maineen pilaamisen jatkamisena.

Oikaisuvaatimuksen on tekstistä päätellen laatinut Juha Kukkonen, joka on asiassa jäävi. Vaatimus on päivätty 18.6.2002 ja sen ovat allekirjoittaneet Arto Tiukkanen ja Teuvo Kantola. Liiton puheenjohtaja Erkki Hartikaisen nimi on pyyhitty vaatimuksesta yli eikä hän ole sitä allekirjoittanut.

Oikaisuvaatimuksessa ei esitetä mitään uusia tosiseikkoja, jotka eivät olisi olleet verottajan tiedossa maksuunpanopäätöstä tehtäessä. Vaatimuksessa esitetään Juha Kukkosen monin paikoin virheellinen näkemys asiasta. Liittohallitus ei saanut tietoa oikaisuvaatimuksen sisällöstä ennen sen lähettämistä verottajalle.

Verovirasto hylkäsi oikaisuvaatimuksen. Päätös on tehty 23.8.2002.

Liitto maksoi 1.9.1997-30.9.2001 välisenä aikana Juha Kukkosen yritykselle, Keravan Uurnahautausmaa Oy:lle (KUH) yhteensä 80.000 markkaa (13.455,03 euroa). Verottaja on kiinnittänyt asiassa huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:
* Liiton ja KUH:n 24.3.2000 allekirjoittamassa sopimuksessa toimeksiantojen luonteesta ei ole todettu mitään;
* toimeksiannosta ei ole syntynyt kirjallista raporttia tai vastaavaa. Ei ole olemassa mitään selvitystä, josta ilmenisi konsultin tekemä työ;
* konsulttipalkkioiden maksuperusteelle ei löytynyt mitään selvitystä.

Verottaja katsoo, että "Keravan Uurnahautausmaa Oy:n ja Juha Kukkosen ei kyseisessä toiminnassaan voida katsoa toimineen itsenäisenä konsulttina. Toiminnan perusteella toimeksisaajan ja Juha Kukkosen on katsottavat toimineen yhdistyksen lukuun työsuhteeseen verrattavassa suhteessa. Verotarkastuskertomuksessa esitettyjä suorituksia on näin ollen pidettävä Juha Kukkoselle maksettuna ennakkoperintälaissa tarkoitettuna palkkana ja yhdistystä on pidettävä ennakkoperintälain 14 §:ssä tarkoitettuna työnantajana."

Kimmo Sundström
Vapaa-ajattelijain liiton toimiston- ja taloudenhoitaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?