Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2022 (28.11.2023)

Tilikausi 1.1.2022–31.12.2022 oli yhtiön 24. tilikausi.

Kahden laskuvuoden jälkeen yritys kykeni nousemaan alhosta. Sen liikevaihto kasvoi 45.460,05 eurosta 68.448,63 euroon (50,6 prosenttia). Liikevaihto oli nyt hieman alhaisempi kuin vuonna 2010. Samoin se oli hieman alhaisempi kuin ennen koronaa eli vuonna 2019.

Vuosi Liikevaihto (eur) Muutos (%)
2009 54.113,34 –2,5
2010 71.359,04 +32,1
2011 72.651,80 +1,8
2012 79.244,52 +9,1
2013 76.573,54 –3,4
2014 73.502,97 –4,0
2015 78.314,33 +6,5
2016 79.292,83 +1,2
2017 71.636,11 –9,7
2018 78.542,04 +9,7
2019 71.472,33 –9,0
2020 54.693,66 –23,5
2021 45.460,05 –16,9
2022 68.448,63 +50,6

Petkutuksen kokoluokka

Vuonna 1998 yhtiö arvioi vuoden 2001 liikevaihdon olevan 1.339.000 markkaa (225.203,63 euroa). Yhtiö on pystynyt toteuttamaan tästä 30,4 prosenttia, mutta on käyttänyt siihen 21 vuotta enemmin aikaa kuin arvioi. Petkutuksen kokoluokka on 70 prosenttia.

Vapaa-ajattelijoita petkutettiin helposti ja laajalti. Toiveet, tunteet, uskomukset, katteettomat lupaukset ja toiveajattelu veivät heitä harhaan. Samat syyt vaikuttivat koko vapaa-ajattelijaliikkeen hajoamiseen. Yhtiö oli tässä tärkeä juonne ja osatekijä.

Yhtiön toiminta näyttää melko vakaalta. Paluu koronaa edeltävälle tasolle melkein onnistui. Yhtiön toiminta kehittyi paremmin kuin vuosi sitten epäilin.

Vapaa-ajattelijain liiton vaikeudet jatkuvat. Vetoapua tulee siltä suunnalta jatkuvasti, mutta mitään isompaa kasvutarinaa en odota. Kaikki mitä olen yhtiöstä kuullut, on jokseenkin ennen kuultua.

Tilikauden voitto

Tilikauden liikevoitto kääntyi voitolliseksi ja oli 461,44 euroa (2021: –2.929,83 euroa). Tilikauden voitto oli 460,29 euroa (–2.960,29 euroa).

Yhtiö ei kerro, mikä osa liikevaihdosta muodostui seremoniapalveluista (2004: 88,6 %), mikä osa painotuotteiden myynnistä (2004: 11,4 %) ja oliko muita liikevaihtoa kerryttäviä palveluita. Erittelyiden salaamisella halutaan vaikeuttaa tarkemman kuvan saamista yhtiön toiminnasta.

Puheiden hinnat

Palveluhinnastoon tehtiin ”pitkään kaivattu päivitys”, yhtiö kertoo.

Hautajais- ja nimiäispuheiden perushinta oli aiemmin 160 euroa/tapahtuma, vuonna 2010 hinta oli 180 euroa/tapahtuma ja vuonna 2011 260 euroa/tapahtuma. Hinnat säilyivät kymmenisen vuotta ennallaan, mutta vuonna 2021 niitä korotettiin 310 euroon/puhe. Tätä kirjoitettaessa hinta on kuitenkin edelleen sama.

Hääpuheiden taksa oli aiemmin 200 euroa/tapahtuma, mutta vuodesta 2010 lukien se on ollut 280 euroa/tapahtuma. Tämä hinta oli voimassa vielä joulukuussa 2021, mutta vuosi sitten hääpuheiden hinta oli korotettu 360 euroon/puhe. Tässäkään ei ole muutosta.

Hautajaisten osalta yhtiö kertoo, että hautauspuhujan pitäessä olennaisesti saman puheen ”saattotilaisuudessa” ja eri päivänä pidettävässä vainajan muistotilaisuudessa veloitus on yhteensä 410 euroa. Tämäkin taksa on ennallaan.

Hintojen korotuksia 12 vuoden aikana voi pitää maltillisina.

Vapaa-ajattelijain liiton tavoin yhtiö on alkanut käyttää kristillisestä yhteydestä tunnettua sanaa ”saattotilaisuus” hautajaistilaisuuden asemesta. Seuraava askel kristilliseen suuntaan voisi olla hautauspuhujan tai juhlapuhujan nimeäminen saattopuhujaksi. Näin ei ole kuitenkaan tapahtunut. Yhtiö kutsuu hautaus- ja juhlapuhujia edelleen puhujiksi.

Kaikissa siviiliseremonioissa (nimiäiset, häät, hautajaiset) juhlamusiikin taksa on edelleen 240 euroa, jonka lisäksi oman soittimen käytöstä peritään 25 euron kulukorvaus. Jos soittaja myös laulaa tai laulaja myös soittaa, lisämaksu on 60 euroa.

Huomiota herättää yhä melko uusi hintaluokka kirkollisiin ”tai vastaaviin tilaisuuksiin”. Tällöin musiikin perustaksa on 300 euroa. Vaikka hinta on neljänneksen tavanomaista korkeampi, se ei hyvitä sitä, että siviiliseremoniayhtiönä esiintyvä yritys suostuu tarjoamaan palveluksiaan kirkollisiin tilaisuuksiin ja ehkä vielä jotakin kauheampaa. Näin voidaan lisätä myyntiä, mutta kustannuksena on mainehaitta. Kirkollisen tilaisuuden osaltakaan yhtiö ei puhu ”saattomusiikista”, vain musiikista.

Alennukset yhtiön taustajärjestöjen (vapaa-ajattelijat, humanistit ja protulaiset) jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille ovat ennallaan. Puhujapalvelusta alennus on 30 euroa ja juhlakäsikirjasta (20 euroa toimituskuluineen) viisi euroa. Puhujapalveluiden osalta alennukset ovat 8,3–9,7 prosentin suuruisia.

Vapaa-ajattelijain liitolta on vielä mahdollisuus hakea avustusta jälkikäteen, jos kulut ovat vähintään 100 euroa. Avustus on tarjolla vain liiton jäsenyhdistysten jäsenille. Harkinnanvarainen avustus on enintään 200 euroa. Hakemuksia käsitellään vuosittain kesä- ja joulukuussa.

Ateistiyhdistykset eivät olleet perustamassa yhtiötä eivätkä ole käyttäneet yhtiön palveluksia. Jäsen on toisinaan voinut tarvittaessa saada palveluita yhdistyksestään ilman kaupallisuutta (vrt. Jätimme jäähyväiset Tapio Tukiaiselle (18.11.2016)).

Tuloslaskelma

Vuoden 2020 tilinpäätöksen tavoin yhtiö jatkaa tilinpäätösinformaation köyhdyttämistä.

Erittelyt ostoista (2019: –499,70 euroa), varastojen muutoksesta (2019: –2.484,44 euroa) ja ulkopuolisten palvelujen kuluista (2019: –8.209,20 euroa) on poistettu. Kaikki nämä erät esitettiin vuoden 2020 tilinpäätöksessä yhtenä eränä ”Materiaalit ja palvelut”. Vuonna 2019 materiaalit ja palvelut olivat yhteensä –11.193,34 euroa, vuonna 2020 –6.828,32 euroa, vuonna 2021 enää
–4.747,25 euroa, mutta nyt materiaalit ja palvelut olivat yhteensä –9.212,33 euroa. Ne siis kasvoivat 91,4 prosenttia, mutta eivät saavuttaneet vuoden 2019 tasoa. Liikevaihdon kasvuun verrattuna ne kasvoivat paljon nopeammin.

Henkilöstökulujen huippu (–57.828,74 euroa) osui vuoteen 2018. Nyt niitä kertyi –41.976,29 euroa. Siinäkin jäätiin hieman alle koronaa edeltävän (2019) tason (–43.169,82 euroa). Huipusta laskettuna henkilöstökulut ovat nyt 27,4 prosenttia alhaisemmat.

Liiketoiminnan muiden kulujen erittely salattiin

Näissä tilinpäätöskirjoituksissa yhtiötä arvosteltiin vuosia siitä, ettei se lainkaan eritellyt liiketoiminnan muita kuluja. Tilinpäätöksessä oli kulumöykky, jonka suuruus vaihteli viime vuosina 19,0–37,4 prosentin välillä liikevaihdosta. Möykkyraportointia harrastettiin vuosina 2006–2013. Vuosia 2014–2015 raportointi kohentui:

20152014
Matkakulut 6.131,28 5.446,62
Markkinointikulut 418,32 2.088,00
Kone- ja kalustokulut 799,67 778,77
Muut hallintopalvelut 3.469,90 3.448,86
Muut liiketoiminnan kulut 4.727,94 2.164,64
Liiketoim. muut kulut yht. 15.547,11 13.926,89

Vuosina 2016–2022 yhtiö salasi taas muiden kulujen erittelyn. Tällä kertaa möykyn suuruus pieneni edellisvuodesta (–17.836,73 euroa) ja oli –16.795,87 euroa. Liikevaihdosta laskien möykyn suuruus laski 39,2 prosentista 24,5 prosenttiin, mutta möykky pysyi edelleen aivan liian suurena. Lukija kaipaisi tarkempia tietoja. Yhtiön toimintaa vaivaa jossain määrin samanlainen pokoilu (pohjoiskoreamaisuudesta) kuin Vapaa-ajattelijain liiton toimintaa.

Tase

Yhtiön vaihto-omaisuus (tavaravaraston arvo) oli 4.177,75 euroa (4.293,48 euroa).

Lyhytaikaiset saamiset, 5.120,13 euroa, kasvoivat 38,9 prosenttia edellisvuodesta. Taseinformaatio jatkuu heikennettynä eikä lyhytaikaisia saamisia eritellä myyntisaamisiin, muihin saamisiin ja siirtosaamisiin.

Myyntisaamiset olivat 31.12.2018 jopa 19.539,60 euroa. Vuosina 2019–2021 ne pysyivät alle 5.000 eurossa. Saamisia olisi hyvä kotiuttaa ajoissa eikä jättää roikkumaan vuosikausiksi.

Vuoden 2021 tilinpäätös ei kertonut raha- ja pankkisaamisten määrää lainkaan. Nyt rivi löytyy tilinpäätöksestä, ja vuoden 2021 luku (6.027,47 euroa) on paikattu vertailutietoihin. Yhteensä raha- ja pankkisaamisia vuonna 2022 oli 7.402,43 euroa.

Pysyviä vastaavia oli yhteensä 58,10 euroa ja vaihtuvia vastaavia yhteensä 16.700,31 euroa. Vaihtuvissa vastaavissa vaihto-omaisuus on 4.177.75 euroa ja lyhyaikaiset saamiset 5.120,13 euroa. Tällä kertaa pysyvien ja vaihtuvien vastaavien summa on laskettu oikein ja on 16.758,41 euroa.

Taseen vastattavan puolella taseinformaatiota on niin ikään heikennetty. Lyhytaikaisissa veloissa muita velkoja ja siirtovelkoja ei ole eritelty. Niiden yhteissumma on kuitenkin 10.818,32 euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli 8.588,37 euroa.

Taseen loppusumma on 16.758,41 euroa (14.068,17 euroa).

Henkilöstön määrä ennallaan

Vuoden 2015 tilinpäätöksen liitetiedostoissa yhtiö ilmoitti henkilöstön keskimääräiseksi lukumääräksi kaksi. Sen jälkeen luku on ollut 12.

Yhtiö on mikroyritys. Tilinpäätöksen liitetiedoissa se soveltaa valtioneuvoston asetusta pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksestä esitettävistä tiedoista (1753/2015). Vaikka henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on yli kymmenen, yhtiön ei tarvitse raportoida johdon palkkoja. Yhtiö onkin salannut ne pitkään.

Voitonjakokelpoiset varat romahtivat tappiovuosien takia pahasti miinukselle, mutta tilanne kaunistui hieman. Nyt vapaata omaa pääomaa on –2.496,31 euroa. Yhtiö ei ole jakanut osinkoa.

Tilinpäätös on allekirjoitettu 8.3.2023. Allekirjoittajat ovat Anneli Aurejärvi-Karjalainen, Eino Huotari, Alma Koivisto, Laura Mäntysalo ja Marja Vinni. Edellisvuoteen verrattuna uusia nimiä ovat Koivisto ja Vinni. Vanhoista ”kukkosslovakeista” ovat kadonneet Juha Kukkonen ja Matti Mäkelä.

Yhtiön kotisivu

Tilikautta 2013 koskeneessa tilinpäätöskirjoituksessa huomautin, ettei yhtiön kotisivua ollut päivitetty joidenkin tietojen osalta viiteen vuoteen. Osa tiedoista oli vanhentuneita. Vuonna 2014 vanhentuneet tiedot poistettiinkin. Sen jälkeen sivujen ulkoasu uudistui. Käytössä on myös verkkokauppa.

Verkkokaupasta voi tilata muun muassa Vapaa-ajattelijain liiton uusimmat surunvalittelu- ja onnitteluadressit. Vanhempia (ja tyylikkäämpiä) liiton adresseja ei ole kaupan. Niistä katetta tulisi enemmän, kun myyntihinta voisi olla kaksinkertainen uusiin adresseihin verrattuna. Myöskään liiton hautajaiskukkakortteja ei ole myytävänä. (Hautajaiskukkakortit voit ostaa Pääkaupunkiseudun ateistit ry:ltä Ateistien hautajaiskukkakortit (23.10.2016).) Valkoinen hautajaiskukkakortti esittää uskonnottomien käyttämän kuva-aiheen, liekkimaljan. Liekkimalja on myös Vapaa-ajattelijain liiton vaakunan kuva-aihe.

Yhtiön kotisivulla on myös osio siviilijuhlista koronaepidemian aikana.

Kimmo Sundström

JK. Pro-Seremoniat Oy teki voittoa 460,29 euroa (2021:
–2.960,29 euroa). Yhtiön tulee yhtiöjärjestyksensä mukaan käyttää voittonsa ”yhtiön kehittämiseen” eikä se saa jakaa voittoa osakkeenomistajille. Toiminnan alkuvuosina yhtiön pääomistaja ja toimitusjohtaja Anneli Aurejärvi-Karjalainen sekä yhtiön hallituksen jäsen Juha Kukkonen huijasivat vapaa-ajattelijoita ja muita mukaan yhtiön toimintaan sillä vakuutuksella, ettei toimitusjohtajalle makseta palkkaa toimitusjohtajan työstä. Muusta työstä, esimerkiksi juhlapuheiden pitämisestä, toimitusjohtaja saisi palkkaa kuten muutkin.

Ensi kertaa yhtiö tunnusti rikkoneensa edellä mainitun raportoidessaan vuonna 2005, että toimitusjohtajan työstä oli vuonna 2004 maksettu toimitusjohtajalle palkkaa 3.850 euroa. Vuonna 2005 tätä palkkaa maksettiin 9.500 euroa ja vuonna 2006 9.000 euroa. Sen jälkeen yhtiö ei ole raportoinut toimitusjohtajalle maksettuja palkkoja.

Arvioin vuonna 2008 (Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2007 (4.9.2008)), että myös vuodelta 2007 toimitusjohtajalle maksettiin 9.000 euroa palkkaa toimitusjohtajan työstä. Saman arvion toistin vuoden 2008 osalta. Vuoden 2009 osalta alensin arvion toimitusjohtajan työstä maksetusta palkasta 7.000 euroon. (Aurejärvi-Karjalaisen verotettava ansiotulo valtionverotuksessa 2009 oli 11.488,39 euroa (2008: 14.646,12 euroa) ja kunnallisverotettava tulo 7.726,07 euroa (11.107,53 euroa).

Kun yhtiön liikevaihto kasvoi merkittävästi, arvioin, että vuodelta 2010 toimitusjohtajalle maksettiin toimitusjohtajan työstä palkkiota 9.000 euroa. Näin siitä huolimatta, että Aurejärvi-Karjalaisen verotettavat ansiotulot pienenivät vuoteen 2009 verrattuna ja olivat valtionverotuksessa 10.199,88 euroa sekä kunnallisverotuksessa 5.455,18 euroa.

Vuonna 2011 Aurejärvi-Karjalaisen verotettavat ansiotulot olivat valtionverotuksessa 7.869,47 euroa ja kunnallisverotuksessa 3.386,42 euroa. Arvioin palkkioksi toimitusjohtajan työstä 7.000 euroa.

Vuoden 2012 osalta korotin arvioni tämän palkkion määrästä takaisin 9.000 euroon. (Aurejärvi-Karjalaisen verotettava tulo valtionverotuksessa 11.734,32 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 6.377,18 euroa.)

Vuoden 2013 osalta arvioni oli edelleen maltillisesti 9.000 euroa. (Aurejärvi-Karjalaisen verotettava tulo valtionverotuksessa 14.462,44 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 9.646,25 euroa.)

Vuonna 2014 toimitusjohtaja Aurejärvi-Karjalaisen verotettavat tulot nousivat paljon (verotettava tulo valtionverotuksessa 24.248,17 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 21.145,27 euroa). Koska yhtiö ei raportoi erikseen johdon palkkoja, ei voida tietää, saiko toimitusjohtaja lisätulot tästä osakeyhtiöstä vai jostain muualta. Pysytin arvioni ennallaan eli arvioin, että hänen palkkionsa toimitusjohtajan työstä oli 9.000 euroa.

Vuonna 2015 toimitusjohtajan verotettavat tulot säilyivät vuoden 2014 tasolla. Verotettava tulo valtionverotuksessa oli 24.663,91 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 21.579,41 euroa. Arvioin vielä toimitusjohtajalle maksetun palkkaa toimitusjohtajan työstä 9.000 euroa.

Vuonna 2016 toimitusjohtajan tulot laskivat lievästi vuoden 2015 tasolta. Verotettava tulo valtionverotuksessa oli 23.632,61 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 20.501,99 euroa. Arvioin edelleen toimitusjohtajalle maksetun palkkaa toimitusjohtajan työstä 9.000 euroa. Tämä arvio voi osua paljon alakanttiin, sillä vuosina 2014–2016 toimitusjohtajan tulot ovat pysyneet vakaina. Valtionverotuksessa tulot ovat olleet keskimäärin 24.181,56 euroa ja kunnallisverotuksessa keskimäärin 21.075,56 euroa. Jos toimitusjohtaja saa ansiotuloja muualta kuin yhtiöstä, arvio toimitusjohtajan saamasta palkasta toimitusjohtajan työstä voi osua likimain oikeaankin. Jos taas toimitusjohtaja saa kaikki ansiotulonsa yhtiöstä, arvio voi olla esimerkiksi vain puolet todellisesta ansiosta.

Vuonna 2017 toimitusjohtajan tuloissa tapahtui radikaali väheneminen. Verotettava ansiotulo valtionverotuksessa oli 3.491,61 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 0,00 euroa. Tämän seurauksena arvioin toimitusjohtajan saaneen palkkaa 3.000,00 euroa toimitusjohtajan työstä.

Vuonna 2018 toimitusjohtajan verotettava tulo valtionverotuksessa oli 17.300,00 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 12.718,63 euroa. Korotin arvioni toimitusjohtajan palkasta toimitusjohtajan työstä takaisin 9.000 euroon.

Vuonna 2019 toimitusjohtajan verotettavat tulot laskivat jyrkästi. Tulo oli valtion verotuksessa 7.217,19 euroa ja kunnallisverotuksessa 1.515,46 euroa.

Tällä voi olla yhteys siihen, että Vapaa-ajattelijain liitto joutui karsimaan kulujaan samana vuonna, koskei saanut lainkaan valtion yleisavustusta. Jos liitto on tukenut yhtiötä rahallisesti, on mahdollista, että tuki on lopetettu tai sitä on leikattu. Liitto on aina salannut asian.

Tämän johdosta lasken arvioni toimitusjohtajan palkasta toimitusjohtajan työstä 7.000 euroon.

Vuonna 2020 toimitusjohtajan verotettavat tulot putosivat nollaan. Arvioin, ettei toimitusjohtaja saanut palkkaa toimitusjohtajan työstä eikä muutoinkaan yhtiöstä.

Vuonna 2021 toimitusjohtajan verotettavat tulot valtion verotuksessa olivat 861,98 euroa ja kunnallisverotuksessa 0,00 euroa. Arvioin edellisvuoden tapaan, ettei toimitusjohtaja saanut palkkaa toimitusjohtajan työstä eikä muutoinkaan yhtiöstä.

Vuonna 2022 toimitusjohtajan verotettavat tulot sekä valtion että kunnallisverotuksessa olivat 0,00 euroa. Korona-aika kohteli kovasti yhtiötä. Arvioin kolmatta vuotta peräkkäin, ettei toimitusjohtajalle maksettu palkkaa yhtiöstä lainkaan.

Näin toimitusjohtajalle on maksettu palkkaa toimitusjohtajan työstä seuraavasti:

VuosiPalkka (eur)Arvio palkkiosta (eur)
2004 3.850
2005 9.500
2006 9.000
2007 9.000
2008 9.000
2009 7.000
2010 9.000
2011 7.000
2012 9.000
2013 9.000
2014 9.000
2015 9.000
2016 9.000
2017 3.000
2018 9.000
2019 7.000
2020 0
2021 0
2022 0
Yht. 22.350 105.000

Kaiken kaikkiaan toimitusjohtajalle on maksettu palkkaa toimitusjohtajan työstä vuosina 2004–2006 yhteensä 22.350 euroa ja vuosina 2007–2022 arviolta yhteensä 105.000 euroa, yhteensä siis 127.350 euroa. Sen jälkeen, kun toimitusjohtaja alkuperäisten puheidensa mukaisesti ei ota palkkaa toimitusjohtajan työstä ja palauttaa yhtiölle ”yhtiön kehittämiseen” 127.350 euroa, kukaan ei enää ajattele hänen olevan puijari.

Lue myös
Prometheus-seremoniat Oy