Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2021 (25.11.2022)

Tilikausi 1.1.2021–31.12.2021 oli yhtiön 23. tilikausi.

Yhtiön palveluiden kysyntä väheni toista vuotta peräkkäin ja tilauskanta laski. Liikevaihto väheni 54.693,66 eurosta 45.460,05 euroon (–16,9 %). Vuodesta 2019 laskua on nyt kertynyt yhteensä –36,4 prosenttia. Yhtiö syyttää asiasta pitkittynyttä pandemiatilannetta. Näin alhainen liikevaihto yhtiöllä oli joskus ennen vuotta 2009.

Vuosi Liikevaihto (eur) Muutos (%)
2009 54.113,34 –2,5
2010 71.359,04 +32,1
2011 72.651,80 +1,8
2012 79.244,52 +9,1
2013 76.573,54 –3,4
2014 73.502,97 –4,0
2015 78.314,33 +6,5
2016 79.292,83 +1,2
2017 71.636,11 –9,7
2018 78.542,04 +9,7
2019 71.472,33 –9,0
2020 54.693,66 –23,5
2021 45.460,05 –16,9

Petkutuksen kokoluokka

Vuonna 1998 yhtiö arvioi vuoden 2001 liikevaihdon olevan 1.339.000 markkaa (225.203,63 euroa). Yhtiö on pystynyt toteuttamaan tästä 20,2 prosenttia, mutta on käyttänyt siihen 20 vuotta enemmin aikaa kuin arvioi. Petkutuksen kokoluokka on 80 prosenttia.

Vapaa-ajattelijoita petkutettiin helposti ja laajalti. Toiveet, tunteet, uskomukset, katteettomat lupaukset ja toiveajattelu veivät heitä harhaan. Samat syyt vaikuttivat koko vapaa-ajattelijaliikkeen hajoamiseen. Yhtiö oli tässä tärkeä juonne ja osatekijä.

Yhtiön toiminta näyttää melko vakaalta, mutta hiipuvalta. Jos koronapandemia hellittää, liikevaihto voisi kasvaa, mutta suhtaudun tähän epäillen.

Vapaa-ajattelijain liiton vaikeudet jatkuvat ja vetoapu siltä suunnalta heikkenee. Pääpetkuttajat eivät enää vaikuta vahvasti Vapaa-ajattelijain liitossa. Monet höynäytetyt ovat sitä paitsi kuolleet. Tuntumani on, ettei yhtiökään ole onnistunut kasvattamaan elinvoimaansa.

Tilikauden tappio

Yhtiön liikevoitto romahti vahvasti tappiolle –2.929,83 euroon (2020: 124,35 euroa). Tilikauden voiton osalta pakkaslukemat synkistyivät samoin –2.960,29 euroon
(–18,81 euroa).

Yhtiö ei kerro, mikä osa liikevaihdosta muodostui seremoniapalveluista (2004: 88,6 %), mikä osa painotuotteiden myynnistä (2004: 11,4 %) ja oliko muita liikevaihtoa kerryttäviä palveluita. Erittelyiden salaamisella halutaan vaikeuttaa tarkemman kuvan saamista yhtiön toiminnasta. Synkältä kuitenkin näyttää.

Puheiden hintoja on nostettu

Hautajais- ja nimiäispuheiden perushinta oli aiemmin 160 euroa/tapahtuma, vuonna 2010 hinta oli 180 euroa/tapahtuma ja vuonna 2011 260 euroa/tapahtuma. Hinnat säilyivät kymmenisen vuotta ennallaan, mutta nyt niitä on korotettu 310 euroon/puhe.

Hääpuheiden taksa oli aiemmin 200 euroa/tapahtuma, mutta vuodesta 2010 lukien se on ollut 280 euroa/tapahtuma. Tämä hinta oli voimassa vielä joulukuussa 2021, mutta nyt hääpuheiden hinta on korotettu 360 euroon/puhe.

Hautajaisten osalta yhtiö kertoo, että hautauspuhujan pitäessä olennaisesti saman puheen ”saattotilaisuudessa” ja eri päivänä pidettävässä vainajan muistotilaisuudessa veloitus on yhteensä 410 euroa.

Vapaa-ajattelijain liiton tavoin yhtiö on alkanut käyttää kristillisestä yhteydestä tunnettua sanaa ”saattotilaisuus” hautajaistilaisuuden asemesta. Seuraava askel kristilliseen suuntaan voisi olla hautauspuhujan tai juhlapuhujan nimeäminen saattopuhujaksi?

Kaikissa siviiliseremonioissa (nimiäiset, häät, hautajaiset) juhlamusiikin taksa on 240 euroa, jonka lisäksi oman soittimen käytöstä peritään 25 euron kulukorvaus. Jos soittaja myös laulaa tai laulaja myös soittaa, lisämaksu on 60 euroa.

Minulle oli yllätys, että siviiliseremoniayhtiönä esiintyvä yhtiö ilmoittaa nyt myös kirkollisten tilaisuuksien musiikkiesitysten hinnan, 300 euroa. Hautajaisten osalta ”saattotilaisuutta” mukaileva nimitys musiikille voisi olla ”saattomusiikki”, jota yhtiö ei kuitenkaan käytä.

Kristilliset sävyt yhtiön palveluissa ärsyttävät uskonnottomia enemmän kuin hintojen korotukset.

Vaikka palveluiden hintoja on korotettu, yhtiön taustajärjestöjen (vapaa-ajattelijat, humanistit ja protulaiset) jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenien saamia alennuksia ei ole nostettu. Alennus puhujapalvelusta on edelleen 30 euroa ja juhlakäsikirjasta (20 euroa toimituskuluineen) viisi euroa.

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n jäsenyhdistyksen jäsen voi vielä saada eri hakemuksesta puhuja- ja musiikkikuluihin avustusta liitolta. Puhujan tulee olla rekisteröitynyt Pro-Seremoniain tai jonkin liittoon kuuluvan vapaa-ajattelijayhdistyksen kautta. Kulut korvataan jälkikäteen kulutositteita vastaan, ja korvaus on harkinnanvarainen. Kuluja on oltava vähintään 100 euroa, ja maksimikorvaus on 200 euroa. 31.5. mennessä haetut kulut korvataan kesäkuussa ja 30.11. mennessä haetut joulukuussa.

Ateistiyhdistykset eivät olleet perustamassa yhtiötä eivätkä ole käyttäneet yhtiön palveluksia. Jäsen on toisinaan voinut tarvittaessa saada palveluita yhdistyksestään ilman kaupallisuutta (vrt. Jätimme jäähyväiset Tapio Tukiaiselle (18.11.2016)).

Tuloslaskelma

Vuoden 2020 tilinpäätöksen tavoin yhtiö jatkaa tilinpäätösinformaation köyhdyttämistä.

Erittelyt ostoista (2019: –499,70 euroa), varastojen muutoksesta (2019: –2.484,44 euroa) ja ulkopuolisten palvelujen kuluista (2019: –8.209,20 euroa) on poistettu. Kaikki nämä erät esitettiin vuoden 2020 tilinpäätöksessä yhtenä eränä ”Materiaalit ja palvelut”. Vuonna 2019 materiaalit ja palvelut olivat yhteensä –11.193,34 euroa, vuonna 2020 –6.828,32 euroa ja vuonna 2021 enää
–4.747,25 euroa. Ne siis pienenivät 30,5 prosenttia, lähes kaksi kertaa enemmän kuin liikevaihto.

Henkilöstökulujen huippu (–57.828,74 euroa) osui vuoteen 2018. Vuonna 2019 näitä kuluja kertyi –43.169,82 euroa. Vuonna 2020 ne alenivat edelleen –33.149,92 euroon ja vuonna 2021 –25.802,30 euroon (22,2 %). Henkilöstökulutkin alenivat siis liikevaihdon alenemista enemmin. Huipusta on tultu alaspäin alle puoleen.

Liiketoiminnan muiden kulujen erittely salattiin

Näissä tilinpäätöskirjoituksissa yhtiötä arvosteltiin vuosia siitä, ettei se lainkaan eritellyt liiketoiminnan muita kuluja. Tilinpäätöksessä oli kulumöykky, jonka suuruus vaihteli viime vuosina 19,0–37,4 prosentin välillä liikevaihdosta. Möykkyraportointia harrastettiin vuosina 2006–2013. Vuosia 2014–2015 raportointi kohentui:

20152014
Matkakulut 6.131,28 5.446,62
Markkinointikulut 418,32 2.088,00
Kone- ja kalustokulut 799,67 778,77
Muut hallintopalvelut 3.469,90 3.448,86
Muut liiketoiminnan kulut 4.727,94 2.164,64
Liiketoim. muut kulut yht. 15.547,11 13.926,89

Vuosina 2016–2021 yhtiö salasi taas muiden kulujen erittelyn. Möykyn suuruus kasvoi taas edellisvuodesta ja oli nyt –17.836,73 euroa. Vuonna 2019 möykyn suuruus oli 23,8 prosenttia liikevaihdosta, vuonna 2020 26,7 prosenttiin liikevaihdosta ja vuonna 2021 se kasvoi peräti 39,2 prosenttiin liikevaihdosta. Tässä tehtiin ennätys!

Näin suuri kulumöykky ei palvele lukijaa. Yhtiön salaamismentaliteettia se palvelee.

Tase

Yhtiön vaihto-omaisuus (tavaravaraston arvo) oli 4.293,48 euroa ja väheni jonkin verran edellisvuodesta (5.180,04 euroa).

Lyhytaikaiset saamiset, 3.686,42 euroa, pysyivät jokseenkin ennallaan (3.552,32 euroa). Taseinformaatio jatkuu heikennettynä eikä lyhytaikaisia saamisia eritellä myyntisaamisiin, muihin saamisiin ja siirtosaamisiin.

Myyntisaamiset olivat 31.12.2018 jopa 19.539,60 euroa. Vuosina 2019–2021 ne ovat sentään pysyneet alle 5.000 eurossa. Luku osoittaa, että yhtiö pystyy kotiuttamaan saataviaan, mikä on hyvä asia.

Tase ei kerro raha- ja pankkisaamisten määrää. 31.12.2019 ne olivat 6.549,37 euroa. Vuonna 2020 sain vähennyslaskun tuloksena, että ne olisivat olleet 11.737,42 euroa. Samalla tavalla laskien ne olivat nyt 6.027,47 euroa.

Pysyviä vastaavia oli yhteensä 60,80 euroa ja vaihtuvia vastaavia yhteensä 14.007,37 euroa. Vaihtuvissa vastaavissa vaihto-omaisuus on 4.293,48 euroa ja lyhyaikaiset saamiset 3.686,42 euroa, mutta niiden summa ei ole 14.007,17 euroa, kuten tase väittää. En ymmärrä, miksi tase esitetään näin.

Taseen vastattavan puolella taseinformaatiota on niin ikään heikennetty. Lyhytaikaisissa veloissa muita velkoja ja siirtovelkoja ei ole eritelty. Niiden yhteissumma on kuitenkin 8.588,37 euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli 12.094,09 euroa. Vastattavan puolella luvut sentään täsmäävät.

Taseen loppusumma on 14.068,17 euroa (20.534,18 euroa).

Henkilöstön määrä ennallaan

Vuoden 2015 tilinpäätöksen liitetiedostoissa yhtiö ilmoitti henkilöstön keskimääräiseksi lukumääräksi kaksi. Sen jälkeen luku on ollut 12.

Yhtiö on mikroyritys. Tilinpäätöksen liitetiedoissa se soveltaa valtioneuvoston asetusta pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksestä esitettävistä tiedoista (1753/2015). Vaikka henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on yli kymmenen, yhtiön ei tarvitse raportoida johdon palkkoja. Yhtiö onkin salannut ne pitkään.

Voitonjakokelpoisia varoja eli vapaata omaa pääomaa yhtiöllä oli vuosi sitten 30,69 euroa. Tilikauden rankan tappion takia vapaa oma pääoma romahti nyt –2.929,60 euroon. Yhtiö ei ole jakanut osinkoa.

Tilinpäätös on allekirjoitettu 24.–26.4.2022 välisenä aikana. Allekirjoittajat ovat Anneli Aurejärvi-Karjalainen, Eino Huotari, Juha Kukkonen, Matti Mäkelä ja Laura Mäntysalo. Kaikki ovat jo vuosia olleet mukana yhtiössä, uusia henkilöitä allekirjoittajien joukossa ei ole.

Yhtiön kotisivu

Tilikautta 2013 koskeneessa tilinpäätöskirjoituksessa huomautin, ettei yhtiön kotisivua ollut päivitetty joidenkin tietojen osalta viiteen vuoteen. Osa tiedoista oli vanhentuneita. Vuonna 2014 vanhentuneet tiedot poistettiinkin. Sen jälkeen sivujen ulkoasu uudistui. Käytössä on myös verkkokauppa.

Verkkokaupasta voi tilata muun muassa Vapaa-ajattelijain liiton uusimmat surunvalittelu- ja onnitteluadressit. Vanhempia (ja tyylikkäämpiä) liiton adresseja ei ole kaupan. Niistä katetta tulisi enemmän, kun myyntihinta voisi olla kaksinkertainen uusiin adresseihin verrattuna. Myöskään liiton hautajaiskukkakortteja ei ole myytävänä. (Hautajaiskukkakortit voit ostaa Pääkaupunkiseudun ateistit ry:ltä Ateistien hautajaiskukkakortit (23.10.2016).) Valkoinen hautajaiskukkakortti esittää uskonnottomien käyttämän kuva-aiheen, liekkimaljan. Liekkimalja on myös Vapaa-ajattelijain liiton vaakunan kuva-aihe.

Yhtiön kotisivulla on myös osio siviilijuhlista koronaepidemian aikana.

Kimmo Sundström

JK. Pro-Seremoniat Oy teki tappiota –2.960,29 euroa (2020: –18,81 euroa). Yhtiön tulee yhtiöjärjestyksensä mukaan käyttää voittonsa ”yhtiön kehittämiseen” eikä se saa jakaa voittoa osakkeenomistajille. Toiminnan alkuvuosina yhtiön pääomistaja ja toimitusjohtaja Anneli Aurejärvi-Karjalainen sekä yhtiön hallituksen jäsen Juha Kukkonen huijasivat vapaa-ajattelijoita ja muita mukaan yhtiön toimintaan sillä vakuutuksella, ettei toimitusjohtajalle makseta palkkaa toimitusjohtajan työstä. Muusta työstä, esimerkiksi juhlapuheiden pitämisestä, toimitusjohtaja saisi palkkaa kuten muutkin.

Ensi kertaa yhtiö tunnusti rikkoneensa edellä mainitun raportoidessaan vuonna 2005, että toimitusjohtajan työstä oli vuonna 2004 maksettu toimitusjohtajalle palkkaa 3.850 euroa. Vuonna 2005 tätä palkkaa maksettiin 9.500 euroa ja vuonna 2006 9.000 euroa. Sen jälkeen yhtiö ei ole raportoinut toimitusjohtajalle maksettuja palkkoja.

Arvioin vuonna 2008 (Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2007 (4.9.2008)), että myös vuodelta 2007 toimitusjohtajalle maksettiin 9.000 euroa palkkaa toimitusjohtajan työstä. Saman arvion toistin vuoden 2008 osalta. Vuoden 2009 osalta alensin arvion toimitusjohtajan työstä maksetusta palkasta 7.000 euroon. (Aurejärvi-Karjalaisen verotettava ansiotulo valtionverotuksessa 2009 oli 11.488,39 euroa (2008: 14.646,12 euroa) ja kunnallisverotettava tulo 7.726,07 euroa (11.107,53 euroa).

Kun yhtiön liikevaihto kasvoi merkittävästi, arvioin, että vuodelta 2010 toimitusjohtajalle maksettiin toimitusjohtajan työstä palkkiota 9.000 euroa. Näin siitä huolimatta, että Aurejärvi-Karjalaisen verotettavat ansiotulot pienenivät vuoteen 2009 verrattuna ja olivat valtionverotuksessa 10.199,88 euroa sekä kunnallisverotuksessa 5.455,18 euroa.

Vuonna 2011 Aurejärvi-Karjalaisen verotettavat ansiotulot olivat valtionverotuksessa 7.869,47 euroa ja kunnallisverotuksessa 3.386,42 euroa. Arvioin palkkioksi toimitusjohtajan työstä 7.000 euroa.

Vuoden 2012 osalta korotin arvioni tämän palkkion määrästä takaisin 9.000 euroon. (Aurejärvi-Karjalaisen verotettava tulo valtionverotuksessa 11.734,32 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 6.377,18 euroa.)

Vuoden 2013 osalta arvioni oli edelleen maltillisesti 9.000 euroa. (Aurejärvi-Karjalaisen verotettava tulo valtionverotuksessa 14.462,44 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 9.646,25 euroa.)

Vuonna 2014 toimitusjohtaja Aurejärvi-Karjalaisen verotettavat tulot nousivat paljon (verotettava tulo valtionverotuksessa 24.248,17 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 21.145,27 euroa). Koska yhtiö ei raportoi erikseen johdon palkkoja, ei voida tietää, saiko toimitusjohtaja lisätulot tästä osakeyhtiöstä vai jostain muualta. Pysytin arvioni ennallaan eli arvioin, että hänen palkkionsa toimitusjohtajan työstä oli 9.000 euroa.

Vuonna 2015 toimitusjohtajan verotettavat tulot säilyivät vuoden 2014 tasolla. Verotettava tulo valtionverotuksessa oli 24.663,91 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 21.579,41 euroa. Arvioin vielä toimitusjohtajalle maksetun palkkaa toimitusjohtajan työstä 9.000 euroa.

Vuonna 2016 toimitusjohtajan tulot laskivat lievästi vuoden 2015 tasolta. Verotettava tulo valtionverotuksessa oli 23.632,61 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 20.501,99 euroa. Arvioin edelleen toimitusjohtajalle maksetun palkkaa toimitusjohtajan työstä 9.000 euroa. Tämä arvio voi osua paljon alakanttiin, sillä vuosina 2014–2016 toimitusjohtajan tulot ovat pysyneet vakaina. Valtionverotuksessa tulot ovat olleet keskimäärin 24.181,56 euroa ja kunnallisverotuksessa keskimäärin 21.075,56 euroa. Jos toimitusjohtaja saa ansiotuloja muualta kuin yhtiöstä, arvio toimitusjohtajan saamasta palkasta toimitusjohtajan työstä voi osua likimain oikeaankin. Jos taas toimitusjohtaja saa kaikki ansiotulonsa yhtiöstä, arvio voi olla esimerkiksi vain puolet todellisesta ansiosta.

Vuonna 2017 toimitusjohtajan tuloissa tapahtui radikaali väheneminen. Verotettava ansiotulo valtionverotuksessa oli 3.491,61 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 0,00 euroa. Tämän seurauksena arvioin toimitusjohtajan saaneen palkkaa 3.000,00 euroa toimitusjohtajan työstä.

Vuonna 2018 toimitusjohtajan verotettava tulo valtionverotuksessa oli 17.300,00 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 12.718,63 euroa. Korotin arvioni toimitusjohtajan palkasta toimitusjohtajan työstä takaisin 9.000 euroon.

Vuonna 2019 toimitusjohtajan verotettavat tulot laskivat jyrkästi. Tulo oli valtion verotuksessa 7.217,19 euroa ja kunnallisverotuksessa 1.515,46 euroa.

Tällä voi olla yhteys siihen, että Vapaa-ajattelijain liitto joutui karsimaan kulujaan samana vuonna, koskei saanut lainkaan valtion yleisavustusta. Jos liitto on tukenut yhtiötä rahallisesti, on mahdollista, että tuki on lopetettu tai sitä on leikattu. Liitto on aina salannut asian.

Tämän johdosta lasken arvioni toimitusjohtajan palkasta toimitusjohtajan työstä 7.000 euroon.

Vuonna 2020 toimitusjohtajan verotettavat tulot putoivat nollaan. Arvioin, ettei toimitusjohtaja saanut palkkaa toimitusjohtajan työstä eikä muutoinkaan yhtiöstä.

Vuonna 2021 toimitusjohtajan verotettavat tulot valtion verotuksessa olivat 861,98 euroa ja kunnallisverotuksessa 0,00 euroa. Arvioin edellisvuoden tapaan, ettei toimitusjohtaja saanut palkkaa toimitusjohtajan työstä eikä muutoinkaan yhtiöstä.

Näin toimitusjohtajalle on maksettu palkkaa toimitusjohtajan työstä seuraavasti:

VuosiPalkka (eur)Arvio palkkiosta (euroa)
2004 3.850
2005 9.500
2006 9.000
2007 9.000
2008 9.000
2009 7.000
2010 9.000
2011 7.000
2012 9.000
2013 9.000
2014 9.000
2015 9.000
2016 9.000
2017 3.000
2018 9.000
2019 7.000
2020 0
2021 0
Yht. 22.350 105.000

Kaiken kaikkiaan toimitusjohtajalle on maksettu palkkaa toimitusjohtajan työstä vuosina 2004–2006 yhteensä 22.350 euroa ja vuosina 2007–2021 arviolta yhteensä 105.000 euroa, yhteensä siis 127.350 euroa. Sen jälkeen, kun toimitusjohtaja alkuperäisten puheidensa mukaisesti ei ota palkkaa toimitusjohtajan työstä ja palauttaa yhtiölle ”yhtiön kehittämiseen” 127.350 euroa, kukaan ei enää ajattele hänen olevan puijari.

Lue myös
Prometheus-seremoniat Oy