Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2020 (12.12.2021)

Tilikausi 1.1.2020–31.12.2020 oli yhtiön 22. tilikausi.

Koronaviruspandemia rajoitti perhejuhlien viettoa, ja yhtiön palvelujen kysyntä romahti. Liikevaihto väheni 71.472,33 eurosta 54.693,66 euroon (–23,5 %). Viimeksi yhtiön liikevaihto oli likimain tällä tasolla vuonna 2009.

Vuosi Liikevaihto (eur) Muutos (%)
2009 54.113,34 –2,5
2010 71.359,04 +32,1
2011 72.651,80 +1,8
2012 79.244,52 +9,1
2013 76.573,54 –3,4
2014 73.502,97 –4,0
2015 78.314,33 +6,5
2016 79.292,83 +1,2
2017 71.636,11 –9,7
2018 78.542,04 +9,7
2019 71.472,33 –9,0
2020 54.693,66 –23,5

Petkutuksen kokoluokka

Vuonna 1998 yhtiö arvioi vuoden 2001 liikevaihdon olevan 1.339.000 markkaa (225.203,63 euroa). Yhtiö on pystynyt toteuttamaan tästä 24,3 prosenttia, mutta on käyttänyt siihen 19 vuotta enemmin aikaa kuin arvioi. Petkutuksen kokoluokka on 76 prosenttia.

Vapaa-ajattelijoita petkutettiin helposti ja laajalti. Toiveet, tunteet, uskomukset, katteettomat lupaukset ja toiveajattelu veivät heitä harhaan. Samat syyt vaikuttivat koko vapaa-ajattelijaliikkeen hajoamiseen. Yhtiö oli tässä tärkeä juonne ja osatekijä.

Yhtiön toiminta näyttää melko vakaalta. Jos koronapandemia hellittää, voidaan arvioida liikevaihdon kasvavan.

Vapaa-ajattelijain liiton vaikeudet jatkuvat ja vetoapu siltä suunnalta heikkenee. Pääpetkuttajat eivät enää vaikuta vahvasti Vapaa-ajattelijain liitossa. Monet höynäytetyt ovat sitä paitsi kuolleet.

Tilikauden voitto

Liikevoittoa yhtiö teki nyt 124,35 euroa (2019: 63,56 euroa). Tilikauden voitto putoi kuitenkin pakkaselle ja oli
–18,81 euroa (43,71 euroa). Yhtiö ei kerro, mikä osa liikevaihdosta muodostui seremoniapalveluista (2004: 88,6 prosenttia), mikä osa painotuotteiden myynnistä (2004: 11,4 prosenttia) ja oliko muita liikevaihtoa kerryttäviä palveluita. Erittelyiden puuttumisella halutaan vaikeuttaa tarkemman kuvan saamista yhtiön toiminnasta.

Puheiden hinta pysynyt ennallaan

Hautajais- ja nimiäispuheiden perushinta oli aiemmin 160 euroa/tapahtuma, vuonna 2010 hinta oli 180 euroa/tapahtuma ja vuonna 2011 260 euroa/tapahtuma. Hintaa ei ole sen jälkeen korotettu. Hääpuheiden taksa oli aiemmin 200 euroa/tapahtuma, mutta vuodesta 2010 lukien se on ollut 280 euroa/tapahtuma. Nämä hinnat ovat edelleen voimassa joulukuussa 2021.

Yhtiön taustajärjestöjen (vapaa-ajattelijat, humanistit ja protulaiset) jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet saavat puhujapalvelusta 30 euron ja juhlakäsikirjasta (20 euroa toimituskuluineen) viiden euron alennuksen. Vapaa-ajattelijain liitto ry:n jäsenyhdistyksen jäsen voi vielä saada eri hakemuksesta puhuja- ja musiikkikuluihin avustusta liitolta. Puhujan tulee olla rekisteröitynyt Pro-Seremoniain tai jonkin liittoon kuuluvan vapaa-ajattelijayhdistyksen kautta. Kulut korvataan jälkikäteen kulutositteita vastaan, ja korvaus on harkinnanvarainen. Kuluja on oltava vähintään 100 euroa, ja maksimikorvaus on 200 euroa. 31.5. mennessä haetut kulut korvataan kesäkuussa ja 30.11. mennessä haetut joulukuussa.

Ateistiyhdistykset eivät olleet perustamassa yhtiötä eivätkä ole käyttäneet yhtiön palveluksia. Jäsen on toisinaan voinut tarvittaessa saada palveluita yhdistyksestään ilman kaupallisuutta (vrt. Jätimme jäähyväiset Tapio Tukiaiselle (18.11.2016)).

Tuloslaskelma

Yhtiö on vuoden 2020 tilinpäätöksessään lisännyt entisestään salailua. Erittelyt ostoista (2019: –499,70 euroa), varastojen muutoksesta (2019: –2.484,44 euroa) ja ulkopuolisten palvelujen kuluista (2019: –8.209,20 euroa) on poistettu. Kaikki nämä erät esitetään nyt yhtenä eränä ”Materiaalit ja palvelut”. Vuonna 2019 materiaalit ja palvelut olivat yhteensä –11.193,34 euroa, vuonna 2020
–6.828,32 euroa. Ne siis pienenivät merkittävästi.

Henkilöstökulujen huippu (–57.828,74 euroa) osui vuoteen 2018. Vuonna 2019 näitä kuluja kertyi –43.169,82 euroa. Vuonna 2020 ne alenivat edelleen –33.149,92 euroon (alenema 23,2 prosenttia). Alenema on linjassa liikevaihdon laskun kanssa.

Liiketoiminnan muiden kulujen erittely salattiin

Näissä tilinpäätöskirjoituksissa yhtiötä arvosteltiin vuosia siitä, ettei se lainkaan eritellyt liiketoiminnan muita kuluja. Tilinpäätöksessä oli kulumöykky, jonka suuruus vaihteli viime vuosina 19,0–37,4 prosentin välillä liikevaihdosta. Möykkyraportointia harrastettiin vuosina 2006–2013. Vuosia 2014–2015 raportointi kohentui:

20152014
Matkakulut 6.131,28 5.446,62
Markkinointikulut 418,32 2.088,00
Kone- ja kalustokulut 799,67 778,77
Muut hallintopalvelut 3.469,90 3.448,86
Muut liiketoiminnan kulut 4.727,94 2.164,64
Liiketoim. muut kulut yht. 15.547,11 13.926,89

Vuosina 2016–2020 yhtiö salasi taas muiden kulujen erittelyn. Möykyn suuruus oli nyt –14.586,28 euroa
(–17.039,21 euroa). Vuonna 2019 möykyn suuruus oli 23,8 prosenttia liikevaihdosta ja se kasvoi nyt 26,7 prosenttiin liikevaihdosta. Yhtiö tahtoo tällä salata tarkemman kuvan saamisen sen kuluista.

Tase

Yhtiön vaihto-omaisuus (tavaravaraston arvo) oli 5.180,04 euroa ja kasvoi edellisvuodesta (3.345,72 euroa) reilusti.

Yhtiön lyhytaikaiset saamiset pienenivät jonkin verran. Nyt taseinformaatiota on taas heikennetty siten, ettei lyhytaikaisia saamisia enää eritellä myyntisaamisiin, muihin saamisiin ja siirtosaamisiin kuten aikaisemmin.

31.12.2017 myyntisaamisia oli 2.185,00 euroa. 31.12.2018 ne pomppasivat selittämättömästi 19.539,60 euroon, mutta supistuivat 31.12.2019 4.975,00 euroon. Tämä oli hyvää kehitystä ja osoitti, että yhtiö pystyi kotiuttamaan saataviaan eivätkä ne jääneet roikkumaan taseeseen.

31.12.2019 lyhytaikaiset saamiset olivat yhteensä 8.068,19 euroa. Nyt 31.12.2020 lyhytaikaiset saamiset olivat yhteensä 3.552,32 euroa.

Kummallista kyllä, tase ei kerro raha- ja pankkisaamisten määrää. 31.12.2019 ne olivat 6.549,37 euroa. Vähennyslaskun tuloksena näyttää, että raha- ja pankkisaamisia oli 11.737,42 euroa.

Pysyviä vastaavia oli yhteensä 64,40 euroa ja vaihtuvia vastaavia yhteensä 20.469,78 euroa.

Taseen vastattavaa puolella taseinformaatiota on niin ikään heikennetty. Lyhytaikaisissa veloissa muita velkoja ja siirtovelkoja ei ole eritelty. 31.12.2019 edellisiä oli 8.700,80 euroa, jälkimmäisiä 872,77 euroa eli yhteensä 9.573,57 euroa. Nyt 31.12.2020 tase ilmoittaa lyhytaikaisen vieraan pääoman määräksi 12.904,09 euroa.

Taseen loppusumma on 20.534,18 euroa.

Henkilöstön määrä ennallaan

Vuoden 2015 tilinpäätöksen liitetiedoissa yhtiö ilmoitti henkilöstön keskimääräiseksi lukumääräksi kaksi. Sen jälkeen luku on ollut 12.

Yhtiö on mikroyritys. Tilinpäätöksen liitetiedoissa se soveltaa valtioneuvoston asetusta pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (1753/2015). Vaikka henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on yli kymmenen, yhtiön ei tarvitse raportoida johdon palkkoja. Yhtiö onkin salannut ne pitkään.

Voitonjakokelpoisia varoja yhtiöllä oli 30,69 euroa (49,50 euroa). Yhtiö ei ole jakanut osinkoa.

Tilinpäätöksen allekirjoituspäivä ei käy ilmi tilinpäätöksestä.

Yhtiön kotisivu on kuosissa

Tilikautta 2013 koskeneessa tilinpäätöskirjoituksessa huomautin, ettei yhtiön kotisivua ollut päivitetty joidenkin tietojen osalta viiteen vuoteen. Osa tiedoista oli vanhentuneita. Vuonna 2014 vanhentuneet tiedot poistettiinkin. Sen jälkeen sivujen ulkoasu uudistui. Käytössä on myös verkkokauppa.

Verkkokaupasta voi tilata muun muassa Vapaa-ajattelijain liiton uusimmat surunvalittelu- ja onnitteluadressit. Vanhempia (ja tyylikkäämpiä) liiton adresseja ei ole kaupan. Niistä katetta tulisi enemmän, kun myyntihinta voisi olla kaksinkertainen uusiin adresseihin verrattuna. Myöskään liiton hautajaiskukkakortteja ei ole myytävänä. (Hautajaiskukkakortit voit ostaa Pääkaupunkiseudun ateistit ry:ltä Ateistien hautajaiskukkakortit (23.10.2016).) Valkoinen hautajaiskukkakortti esittää uskonnottomien käyttämän kuva-aiheen, liekkimaljan. Liekkimalja on myös Vapaa-ajattelijain liiton vaakunan kuva-aihe. Yhtiön kotisivulla on myös osio siviilijuhlista koronaepidemian aikana.

Kimmo Sundström

JK. Pro-Seremoniat Oy teki tappiota 18,81 euroa (2019: 43,71 euroa). Yhtiön tulee yhtiöjärjestyksensä mukaan käyttää voittonsa ”yhtiön kehittämiseen” eikä se saa jakaa voittoa osakkeenomistajille. Toiminnan alkuvuosina yhtiön pääomistaja ja toimitusjohtaja Anneli Aurejärvi-Karjalainen sekä yhtiön hallituksen jäsen Juha Kukkonen huijasivat vapaa-ajattelijoita ja muita mukaan yhtiön toimintaan sillä vakuutuksella, ettei toimitusjohtajalle makseta palkkaa toimitusjohtajan työstä. Muusta työstä, esimerkiksi juhlapuheiden pitämisestä, toimitusjohtaja saisi palkkaa kuten muutkin.

Ensi kertaa yhtiö tunnusti rikkoneensa edellä mainitun raportoidessaan vuonna 2005, että toimitusjohtajan työstä oli vuonna 2004 maksettu toimitusjohtajalle palkkaa 3.850 euroa. Vuonna 2005 tätä palkkaa maksettiin 9.500 euroa ja vuonna 2006 9.000 euroa. Sen jälkeen yhtiö ei ole raportoinut toimitusjohtajalle maksettuja palkkoja.

Arvioin vuonna 2008 (Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2007 (4.9.2008)), että myös vuodelta 2007 toimitusjohtajalle maksettiin 9.000 euroa palkkaa toimitusjohtajan työstä. Saman arvion toistin vuoden 2008 osalta. Vuoden 2009 osalta alensin arvion toimitusjohtajan työstä maksetusta palkasta 7.000 euroon. (Aurejärvi-Karjalaisen verotettava ansiotulo valtionverotuksessa 2009 oli 11.488,39 euroa (2008: 14.646,12 euroa) ja kunnallisverotettava tulo 7.726,07 euroa (11.107,53 euroa).

Kun yhtiön liikevaihto kasvoi merkittävästi, arvioin, että vuodelta 2010 toimitusjohtajalle maksettiin toimitusjohtajan työstä palkkiota 9.000 euroa. Näin siitä huolimatta, että Aurejärvi-Karjalaisen verotettavat ansiotulot pienenivät vuoteen 2009 verrattuna ja olivat valtionverotuksessa 10.199,88 euroa sekä kunnallisverotuksessa 5.455,18 euroa.

Vuonna 2011 Aurejärvi-Karjalaisen verotettavat ansiotulot olivat valtionverotuksessa 7.869,47 euroa ja kunnallisverotuksessa 3.386,42 euroa. Arvioin palkkioksi toimitusjohtajan työstä 7.000 euroa.

Vuoden 2012 osalta korotin arvioni tämän palkkion määrästä takaisin 9.000 euroon. (Aurejärvi-Karjalaisen verotettava tulo valtionverotuksessa 11.734,32 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 6.377,18 euroa.)

Vuoden 2013 osalta arvioni oli edelleen maltillisesti 9.000 euroa. (Aurejärvi-Karjalaisen verotettava tulo valtionverotuksessa 14.462,44 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 9.646,25 euroa.)

Vuonna 2014 toimitusjohtaja Aurejärvi-Karjalaisen verotettavat tulot nousivat paljon (verotettava tulo valtionverotuksessa 24.248,17 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 21.145,27 euroa). Koska yhtiö ei raportoi erikseen johdon palkkoja, ei voida tietää, saiko toimitusjohtaja lisätulot tästä osakeyhtiöstä vai jostain muualta. Pysytin arvioni ennallaan eli arvioin, että hänen palkkionsa toimitusjohtajan työstä oli 9.000 euroa.

Vuonna 2015 toimitusjohtajan verotettavat tulot säilyivät vuoden 2014 tasolla. Verotettava tulo valtionverotuksessa oli 24.663,91 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 21.579,41 euroa. Arvioin vielä toimitusjohtajalle maksetun palkkaa toimitusjohtajan työstä 9.000 euroa.

Vuonna 2016 toimitusjohtajan tulot laskivat lievästi vuoden 2015 tasolta. Verotettava tulo valtionverotuksessa oli 23.632,61 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 20.501,99 euroa. Arvioin edelleen toimitusjohtajalle maksetun palkkaa toimitusjohtajan työstä 9.000 euroa. Tämä arvio voi osua paljon alakanttiin, sillä vuosina 2014–2016 toimitusjohtajan tulot ovat pysyneet vakaina. Valtionverotuksessa tulot ovat olleet keskimäärin 24.181,56 euroa ja kunnallisverotuksessa keskimäärin 21.075,56 euroa. Jos toimitusjohtaja saa ansiotuloja muualta kuin yhtiöstä, arvio toimitusjohtajan saamasta palkasta toimitusjohtajan työstä voi osua likimain oikeaankin. Jos taas toimitusjohtaja saa kaikki ansiotulonsa yhtiöstä, arvio voi olla esimerkiksi vain puolet todellisesta ansiosta.

Vuonna 2017 toimitusjohtajan tuloissa tapahtui radikaali väheneminen. Verotettava ansiotulo valtionverotuksessa oli 3.491,61 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 0,00 euroa. Tämän seurauksena arvioin toimitusjohtajan saaneen palkkaa 3.000,00 euroa toimitusjohtajan työstä.

Vuonna 2018 toimitusjohtajan verotettava tulo valtionverotuksessa oli 17.300,00 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 12.718,63 euroa. Korotin arvioni toimitusjohtajan palkasta toimitusjohtajan työstä takaisin 9.000 euroon.

Vuonna 2019 toimitusjohtajan verotettavat tulot laskivat jyrkästi. Tulo oli valtion verotuksessa 7.217,19 euroa ja kunnallisverotuksessa 1.515,46 euroa.

Tällä voi olla yhteys siihen, että Vapaa-ajattelijain liitto joutui karsimaan kulujaan samana vuonna, koskei saanut lainkaan valtion yleisavustusta. Jos liitto on tukenut yhtiötä rahallisesti, on mahdollista, että tuki on lopetettu tai sitä on leikattu. Liitto on aina salannut asian.

Tämän johdosta lasken arvioni toimitusjohtajan palkasta toimitusjohtajan työstä 7.000 euroon.

Vuonna 2020 toimitusjohtajan verotettavat tulot putoivat nollaan. Arvioin, ettei toimitusjohtaja saanut palkkaa toimitusjohtajan työstä eikä muutoinkaan yhtiöstä.

Näin toimitusjohtajalle on maksettu palkkaa toimitusjohtajan työstä seuraavasti:

VuosiPalkka (eur)Arvio palkkiosta (eur)
2004 3.850
2005 9.500
2006 9.000
2007 9.000
2008 9.000
2009 7.000
2010 9.000
2011 7.000
2012 9.000
2013 9.000
2014 9.000
2015 9.000
2016 9.000
2017 3.000
2018 9.000
2019 7.000
2020 0
Yht. 22.350 105.000

Kaiken kaikkiaan toimitusjohtajalle on maksettu palkkaa toimitusjohtajan työstä vuosina 2004–2006 yhteensä 22.350 euroa ja vuosina 2007–2020 arviolta yhteensä 105.000 euroa, yhteensä siis 127.350 euroa. Sen jälkeen, kun toimitusjohtaja alkuperäisten puheidensa mukaisesti ei ota palkkaa toimitusjohtajan työstä ja palauttaa yhtiölle "yhtiön kehittämiseen" 127.350 euroa, kukaan ei enää ajattele hänen olevan puijari.

Kimmo Sundström

Lue myös
Prometheus-seremoniat Oy