900 000 LAMMASTA JÄTTI KIRKON (7.3.2021)


Eroakirkosta.fi-palvelu aloitti toimintansa 21.11.2003. Se on kasvattanut kirkosta eroamista huomattavasti siitä alkaen. 

Vuosina 2001-2010 Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta erosi yhteensä 368 832 jäsentä. Samaan aikaan kirkkoon liittyi 106 764 ihmistä eli nettoeroaminen oli 262 068 henkeä. 

Seuraavan kymmenvuotiskauden (2011-2020) aikana kirkosta erosi 534 634 seurakuntalaista, siihen liittyi 160 211 ihmistä ja nettoeroamiseksi tuli 374 423 henkeä. 

Vastaavat luvut vuosilta 2001-2020 ovat siis: eronneet 903 466, liittyneet 266 957 ja nettoeroaminen 636 509 henkeä. 

Suuria vuosivaihteluita eroliikkeessä 

Vuosittainen erovirta on vaihdellut paljon. Vuosina 2001-2010 suurin eromäärä saavutettiin, kansanedustaja Päivi Räsäsen suosiollisella avustuksella, vuonna 2010: 83.079. Pienin eromäärä on vuodelta 2001, jolloin yllä mainittua palvelua ei siis vielä ollut olemassa: 14.083. 

Nettoeroaminen vuonna 2001 oli hyvin pientä, 3.475 seurakuntalaista. Vuonna 2010 nettoeroaminen saavutti aikavälin huipun: 69.813. Keskimäärin nettoerovirta kymmenvuotiskaudella oli 26.209. 

Vuosina 2011-2020 suurin vuosittainen eromäärä on vuodelta 2014, 78.300. Pienin on vuodelta 2012, 41.079. Nettoeroaminen oli suurinta vuonna 2014 (62.599 jäsentä), ja pienintä vuonna 2012 (26.971). Keskimäärin nettoerovirta oli kymmenvuotiskaudella 37.442. 

Huomataan, että keskimääräinen nettoerovirta kymmenvuotiskaudella nousi 11.233 jäsenellä eli 42,86 prosenttia. Jos kasvu jatkuisi samalla voimalla, nettoerovirta olisi vuosina 2021-2030 kunakin vuonna 53.490 ja yhteensä 534 900. 

Kastetut ja kuolleet 

Kirkon jäsenmäärään vaikuttaa tietysti paljon kastettujen eli uusien seurakuntalaisten hankinta ja kuolleiden seurakuntalaisten määrä. Vuonna 2020 kastettuja oli 24.898 ja kuolleita 45.260. Kuolleiden enemmyys oli 20.362. 

Yhä harvempi kirkkoon kuuluvakaan vanhempi antaa kastaa lapsensa. Seurakunnan jäsenyyden seurauksia lapselle ovat uskonnon pakko-opetus koululaisille aina siihen asti, kun nuori täyttää 18 vuotta, ja kirkollisverotus, jos lapsi tai nuori alkaa saada kunnallisveron alaista tuloa. 

Kirkkolaiset jäävät vähemmistöksi 

Kolmen miljoonan jäsenen raja kirkossa alittuu kirkon ennusteen mukaan vuonna 2037. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Suomen väkiluku 31.12.2037 on 5.950 685. Näillä näkymin kirkkolaiset jäävät lopullisesti vähemmistöksi noin 17 vuoden kuluttua. Helsingissä kirkkolaiset jäivät kaupungin asukkaiden vähemmistöksi alkuvuonna 2021.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?