LAUSUIMME SIVISTYSVALIOKUNNALLE OPPIVELVOLLISUUSLAIN TIIMOILTA (4.11.2020)


Hallitus antoi 15.10.2020 eduskunnalle esityksen oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 173/2020 vp). Eilen 3.11. eduskunta kävi asiasta lähetekeskustelun ja lähetti sen sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto. Sivistysvaliokunnan huomisen kokouksen esityslistan mukaan asia on saapunut valiokuntaan mietinnön antamista varten. 

Saatoin nyt lähettää sivistysvaliokunnalle oma-aloitteisen lausuntomme [PDF], joka saamani kuittauksen mukaan jaetaan valiokunnalle huomisessa kokouksessa ja kirjataan saaduksi asiantuntijalausunnoksi. 

Lausuntomme vaatii täsmennystä perusopetuslain 46 §:ään Aikuisten perusopetus sekä lukiolain 16 §:n Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus 7 momenttiin. Lausuntomme kertoo myös korjausta tarvitsevista seikoista esitetyissä lakiteksteissä sekä tarkkuutta vaativista kohdista hallituksen esityksen perusteluita luettaessa. 

Hallituksen esityksen luonnoksesta kerroin uutisessani Lausuimme oppivelvollisuudesta (ja ET:stä) 13.5.2020 [HTML].

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?