VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON LIITTOHALLITUS RAJOITTAA SEURAAJIEN PÄÄSYÄ LIITTOKOKOUKSEEN (23.9.2020)


Kesäkuun 13.-14. päiviksi pidettäväksi suunniteltu, kerran kolmessa vuodessa pidettävä, liiton liittokokous jouduttiin koronaviruspandemien keväisten viranomaisrajoitusten takia siirtämään syyskuun 26.-27. päiviksi. Ajankohta on vielä mahdollinen liiton sääntöjen kannalta. Liittokokous on pidettävä touko-syyskuussa (liiton säännöt, 7 §). Tänä vuonna liittokokous pidetään Jyväskylässä. 

Olen osallistunut liittokokouksiin joka kolmas vuosi vuosina 1978-2002 ja 2008-2017. Järvenpään liittokokous vuonna 2005 jätettiin väliin. Siellä kaikki valta liitossa siirtyi muodollisestikin ”kukkosslovakeille”. Liiton pitkä alamäki alkoi. 

Liittokokousraportin olen kirjoittanut Piikkiön (2008), Lahden (2011), Tampereen (2014) ja Oulun (2017) liittokokouksista. Oulun liittokokouksen raportin lopussa on linkit aikaisempiin kolmeen raporttiiin. 

Seuraajia torjutaan 

Tänä vuonna liittokokousraporttiani ei saada. Ilmoittauduin kyllä 10.9.2020 liittokokoukseen seuraajaksi, mutta 18.9.2020 pääsihteeri Esa Ylikoskelta tullut vastaus torjui ilmoittautumisen: 

(L)iittohallitus on jo kesäkuussa päättänyt, että tervehdyksen esittäjien lisäksi muita seuraajia ei kutsuta ja että pyynnöt päästä seuraajiksi käsitellään tapauskohtaisesti ja tilan sallimissa puitteissa. Koronavirusepidemian seurauksena tulleiden rajoitustoimenpiteiden johdosta seuraajia kokoukseen voitiin hyväksyä vain äärimmäisen rajoitetusti. Näin ollen pyyntöäsi päästä seuraajaksi ei voitu hyväksyä.” 

Kokouksen seuraajiksi kutsutaan niitä henkilöitä, jotka eivät ole liiton jäsenyhdistysten kokousedustajia tai liiton työntekijöitä kokouksessa. Seuraajille kokous myöntää läsnäolo-oikeuden, mutta muita oikeuksia heillä ei ole. Joskus kokous voi myöntää seuraajalle oikeuden pitää jokin puheenvuoro. Seuraajien ei tarvitse olla minkään jäsenyhdistyksen jäseniä, vaan tiedotusvälineiden edustajat ja kuka hyvänsä kokouksesta kiinnostunut voi tulla seuraajaksi. Varhaisemmissa liittokokouksissa oli myös usein useampia ulkomaalaisia ateisteja, vapaa-ajattelijoita ja humanisteja. Viimeisissä kokouksissa heitä ei enää ole näkynyt, mutta ei heitä erikseen ole kielletty tulemastakaan. 

Liitto ei maksa mitään seuraajien majoitus-, ruokailu- tai muita kuluja. Yleensä majoitusta ja ruokailua haluavat seuraajat ovat ilmoittautuneet liitolle ja maksaneet kokouspaikalla aiheutuneet kulunsa etukäteen liitolle liiton lähettämän laskun mukaan. Tietenkään heidän matkakulujakaan ei liitto ole korvannut. Järjestelmä on toiminut hyvin. 

Tietysti nykyinen korona-aika asettaa joitakin lisäehtoja osallistujille, vaikka viranomaismääräykset ovat keväästä väljentyneet. En ollenkaan usko, että korona kuitenkaan on syy torjua seuraajia. Torjuminen on vain ilkeämielistä keljuilua, erityisesti tietysti niitä kohtaan, jotka raportoivat kokouksesta riippumattomasti. 

Informaation rajoittaminen ja jopa estäminen on tavanomaista sekä uskonnollisille että maallisille lahkoille. Vapaa-ajattelijain liitossakin on lahkopiirteitä, vaikkei näin tietenkään pitäisi olla. Toiminnan pitäisi olla avointa ja läpinäkyvää. Tällöin yleisöllä on parhaat mahdollisuudet päästä siitä selville ja muodostaa toiminnasta oma kanta. 

Myös Internet torjutaan 

Tämän kokouksen osalta tamperelainen vapaa-ajattelija Riku Salminen ehdotti, että kokous välitettäisiin suorana Internetiin. Hän lupautui itse tekemään asian vaatimat tekniset järjestelyt. Tarkoituksena oli saada kokoukselle laajempi seuraajakunta. 

Tämä ei sopinut liitolle. ”Liiton nykyjohto” torjui ehdotuksen ja halusi pitää kokouksessa käydyt keskustelut vain läsnäolevan kokousväen piirissä. 

Kokouksesta ei laadita keskustelupöytäkirjaa. Näin kokouksen pöytäkirjastakaan eivät keskustelut käy ilmi, jos pöytäkirja yleensä julkistetaan yleisölle tai muille kuin liiton jäsenyhdistyksille. Joissakin viimeaikaisissa liittokokouksissa kokouksen sihteerit ovat hyvin nopeasti saaneet pöytäkirjan valmiiksi ja se on toimitettu kaikkien luettavaksi. Eritoten tässä asiassa saamme kiittää tamperelaista Jori Mäntysaloa. Nopea, avoin ja huolellinen toiminta antaa paremman kuvan liitosta. 

Konventti ja liittokokous 

Muistaakseni entinen jehovantodistaja, nykyinen ateisti, Joni Valkila, on joskus kertonut niistä rajoituksista, joita jehovantodistajat ovat asettaneet konventin osalta ”luopioille”. Valkila on jo useita vuosia toiminut Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n toiminnanjohtajana. Periaatteessa jehovantodistajien suurtapahtumat, konventit, ovat kuitenkin avoimia kaikille ja ateistikin voi mennä niitä seuraamaan. 

Kun konventit järjestetään keskellä kauneinta kesää, jolloin on muutakin kivaa tekemistä, poisjäänti konventista ei ole suurin murhe. Kun ateisti voi vapaasti mennä konventtiin, mutta ei pääse vapaa-ajattelijain liittokokoukseen, se on outoa. 

Kysyä ehkä saa, mutta vastaamispakkoa ei ole 

Liittokokous on jotakuinkin ainoa tilaisuus kolmen vuoden aikana, jolloin tavallinen rivijäsen voi henkilökohtaisesti päästä yhteyteen liiton johdon kanssa ja saa ehkä esittää kysymyksiä. Siksi olisi tärkeää, ettei kysyjiä estetä pääsemästä kokoukseen. 

Suomen osakeyhtiölaissa (25 §) annetaan yhtiön osakkaille oikeus esittää yhtiökokouksessa kysymyksiä yhtiön hallitukselle ja yhtiön toimitusjohtajalle. Toisin kuin yhdistyksissä, kysymyksiin on myös velvollisuus vastata. Jos vastausta ei voida antaa heti, se on annettava kahden viikon kuluessa kirjallisesti ja toimitettava kysyjälle. 

Yhdistyslaki on lepsumpi. Vaikka hallituksen tai valtuuston jäsenille esitetään kysymyksiä, vastaamisvelvollisuutta heillä ei ole. Tätä mahdollisuutta Vapaa-ajattelijain liitossa onkin käytetty. Jos ei vastata mitään, ei ainakaan vastata väärin. 

Saanko esittäytyä 

Liiton luottamustoimiin voidaan esittää henkilöitä, jotka eivät vielä ole luottamushenkilöitä. Mielestäni olisi eduksi, jos tällainen henkilö pääsisi kokoukseen vähintään seuraajana. Tällöin hänelle voitaisiin esittää kysymyksiä ja hän ehkä saisi vastata niihin. Nyt liiton johtohenkilöiden menettely estää tämän. Tästä on ehdokkaalle haittaa. Toisaalta on vaarana, että luottamustoimeen valitaan joku henkilö kuin sika säkissä. Näin otetaan riski, että valinta on väärä. Ehdokkaan läsnäolo kokouksessa pienentäisi riskiä. 

Kimmo Sundström 


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?