MUSLIMIEN HAUTAUSMAA JYVÄSKYLÄSSÄ (13.8.2020)

Päivitetty 15.1.2021

Jyväskylän Seppälänkankaalla, Islamilaisen hautausmaan rajanaapurina sijaitsee toinenkin, yksityinen hautausmaa. Sen nimi on Muslimien hautausmaa. Maa-alueen omistaa Jyväskylän islamilaisen kulttuurin yhdistys ry (170.046), joka on merkitty yhdistysrekisteriin 28.5.1997. 

Maa-alueen osto 

Yhdistys osti maa-alueen Jyväskylän kaupungilta 6.7.2016 päivätyllä kauppakirjalla. Alue oli määräala (179-401-12-331-M503) Seppäläntausta-tilasta (179-401-12-331). Pinta-ala on 1.500 neliömetriä. Alue on hautausmaan korttelialuetta (EH) ja tarkoitettu hautausmaakäyttöön. Tonttipäällikkö oli tehnyt asiassa lainvoimaisen päätöksen 5.4.2016 (päätösnumero 35/2016). 

Kauppahinta oli maksettava kokonaan 11.7.2016 mennessä. Hallintaoikeus siirtyi ostajalle 6.7.2016 ja omistusoikeus, kun kauppahinta oli maksettu. Ostajan tuli suorittaa varainsiirtovero, lohkomiskulut ja kaupanvahvistajan palkkio. Kaupassa ei myyty irtaimistoa. 

Alue oli aidattava siten, että tarpeeton oleskelu hautausmaalla ja läpikulku alueen poikki estetään. Alueen länsipuolelle jäi käytettäväksi 3,6 metriä leveä käytävä. Sen rakentamisesta ja ylläpidosta hautausmaa-alueiden haltijat sopivat yhdessä. Maastossa tehdyn mittauksen mukaan kulkukäytävän leveys on 4,5 metriä. 

Kauppakirjan allekirjoittivat projektipäällikkö Paula Hartman ja tonttipäällikkö Ora Nuutinen sekä ostajan puolesta valtakirjalla Hassan Khazari. Valtakirjan oli antanut 6.7.2016 ostajayhdistyksen sihteeri Waleed Salih. 

Julkinen kaupanvahvistaja Marjo Lohikainen todisti luovutuskirjan 6.7.2016. 

Hautausmaan sijainti ja muoto 

Hautausmaa sijaitsee koillis-lounassuuntaisesti niin, että sen koillispääty yhtyy edellä mainitun Islamilaisen hautausmaan lounaispäätyyn. Alue on muodoltaan nelikulmio ja lähes suorakulmio. Koillispäädyn pituus on 30,70 metriä, kaakkoissivun 47,72 metriä, lounaispäädyn 29,92 metriä ja luoteissivun 47,58 metriä. 

    Jyväskylän kaupungin kartassa alue on neljästä hautausmaasta alinna oikealla (179-401-12-16). ©Jyväskylän kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö, lupa nro 20010, 14.5.2020.

Alue syntyi lohkomalla (toimitusnumero 179-2016-194) 16.8.2016 ja rekisteröitiin 17.8.2016. Alueen asemaakaava on hyväksytty 18.11.2014 ja tullut voimaan 9.1.2015. Kiinteistöllä ei ole osuutta yhteisiin maa- ja vesialueisiin. 

Kiinteistötoimitusmaksu, 1.135 euroa, tuli lohkotun uuden tilan omistajan maksettavaksi. 

    Muslimien hautausmaan etusivua ja lounaispääty, joissa hautausmaan oma lauta-aita.

Hautausmaan perustamislupahakemus 

Jyväskylän islamilaisen kulttuurin yhdistys ry teki hautausmaan perustamislupahakemuksen 5.9.2016 Itä-Suomen aluehallintovirastolle (dnro ISAVI/2463/04.03.00/2016). Sen allekirjoittivat Bellamine Khalid ja Hassan Khazari. Alueelle suunniteltiin noin 175 hautasijaa. Yhdistys vastaisi hautaustoiminnasta, alueen siisteydestä ja aitaamisesta. Hautaustapana on arkkuhautaus. 

Maansiirtotöistä oli sovittu Rikamat Oy:n kanssa, joka hoitaisi hautojen kaivamisen. Urakkasopimus oli voimassa 20.7.2016 lukien. 

Perustamislupapäätös maksaisi 420 euroa. 13.8.2020 perustamislupahakemuksen käsittely Itä-Suomen aluehallintovirastossa oli vielä kesken. 

    Leveämpi kulkuaukko hautausmaalle etusivun oikeassa kulmassa.

Hautapaikat 

Hautasijoja tuli hakemuksen mukaan 175. Yhdistys huolehtii hautausmaan ylläpidosta, hautojen kaivuusta, ruumisarkkujen hankinnasta ja vainajien kuljetuksen järjestämisestä hautausmaalle, vainajan pesemisestä (ellei vainajalla ole läheisiä omaisia tätä tarkoitusta varten), vainajan hautaamisesta, vainajan siunauksesta rukouksella. Yhdistys järjestää siivousretkiä hautausmaalle keväin, syksyin. Arkut ja vainajan kuljetus saadaan Marjatta Ryynänen Ky:ltä, hautojen kaivuu Rikamat Oy:ltä. Hautausmaalla ei ole rakennuksia. 

Edellä mainittuun naapurina olevaan Islamilaiseen hautausmaahan oli haudattu 13 vainajaa. Nyt perustettava uusi hautausmaa oli ensin tarkoitettu vanhemman hautausmaan laajennukseksi. Toiminta jatkuu molemmilla alueilla. Laajentamiseen johti muslimien määrän kasvu Keski-Suomessa. 

Myöhemmin (4.6.2018) Hassan Khazari kertoi, ettei kyse ole vanhemman Islamilaisen hautausmaan laajentamisesta, vaan kokonaan erillisestä, uudesta hautausmaasta. Jyväskylän islamilaisen kulttuurin yhdistys ry ei enää ollut Suomen Islam-Keskus Säätiön alaisuudessa, joka omistaa vanhemman, Islamilaisen hautausmaan. 

Varustukset 

Kirjoittaja vieraili viimeksi hautausmaalla 11.8.2020. Koillispäädyssä on naapurina olevan Islamilaisen hautausmaan vihreä lankkuaita. Kaakkoissivulla on evankelis-luterilaisen seurakunnan korkea metalliverkkoaita. Kulkukäytävän puoleisella etusivulla on vaatimaton valkea lauta-aita, jossa aitatolppien väli on 2,3 metriä. Tolpat (19) ovat maalaamattomia, niiden korkeus maasta on 1,25 metriä. Vasemmassa maan etukulmassa on kulkuaukko, jonka leveys on 2,4 metriä. Maan oikeassa etukulmassa on toinen, 3,9 metrin levyinen kulkuaukko. Portteja ei ole. Lounaispäädyssä on etusivua vastaava aita, jossa on 12 tolppaa. Kulmatolpat laskettiin tässä kahdesti. 

Kuntta on poistettu alueelta ja se on tasaista hiekkakenttää. Hautauksia ei ole vielä 11.8.2020 tehty.

Kimmo Sundström


JK. Itä-Suomen aluehallintovirasto antoi asiassa päätöksen 15.12.2020 (ISAVI/2463/2016).  Jyväskylän kaupunki ei nähnyt estettä hakemuksen hyväksymiselle. Mikäli alueelle rakennetaan rakennuksia, tulee niille hakea asianmukaiset rakennusluvat.

Samalla aluehallintovirasto totesi, että naapurihautausmaan (Islamilainen hautausmaa; 179-401-12-611) hautaustoimilain 9 §:n mukaisissa edellytyksissä oli puutteita, jotka tuli saattaa kuntoon. Virasto avasi hautaustoimilain 26 §:n mukaisen valvonta-asian tilalla.

Hautausmaan ylläpitäjän on pidettävä rekisteriä, josta ilmenevät vainajan suku- ja etunimet, syntymäaika tai henkilötunnus, kuolinaika, hautaamisajankohta, hautaamistapa sekä haudan sijainti. Rekisteriin voidaan merkitä myös hautaoikeuden haltijan nimi ja postiosoite, hautaoikeuden voimassaoloaika sekä tieto siitä, keitä hautaan voidaan haudata.

Perustamislupapäätöksen allekirjoittivat johtaja Matti Ruuska ja ylitarkastaja Johanna Rantala.

Suoritemaksua perittiin 420 euroa.   


Lähteet

Kauppakirja 6.7.2016 liitekarttoineen
Valtakirja 6.7.2016
Todistus kirjaamisasiassa tehdystä ratkaisusta 13.7.2016
Kiinteistörekisteriote 17.8.2016 (rekisteriyksikkö 179-401-12-16 Muslimien hautausmaa)
Rasitustodistus 17.8.2016
Lainhuutotodistus 17.8.2016
Pöytäkirja lohkomistoimituksesta nro 179-2016-194 16.8.2016
Toimituskartta 1:1000
Itä-Suomen aluehallintoviraston täydennyspyyntö 16.11.2016
Yhdistysrekisteriote 6.1.2017
Jväskylän islamilaisen kulttuurin yhdistys ry:n säännöt
Hassan Khazarin sähköposti 4.6.2018 Johanna Rantalalle (Itä-Suomen aluehallintovirasto) viraston täydennyspyyntöön 12.4.2018
Hautausmaan perustamislupahakemus 5.9.2016 

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 15.12.2020 
(ISAVI /2463/2016)

Artikkeli pohjautuu tekijän selvitykseen Vaihtoehtoiset hautausmaat Suomessa (2007).

Lue myös

Ateistien hautausmaa Lepomäki Siikaisissa (31.1.2007)
Marttakummun hautausmaa Kittilässä (5.9.2012)
Väinölän hautausmaa Siikaoella (25.9.2012)
Piehingin hautausmaa Raahessa (26.9.2012)
Rahjan hautausmaa Kalajoella (27.9.2012)
Kauhajoen Rauhanmaa (3.10.2012)
Poronkankaan hautausmaa Jurvassa (4.10.2012)
Kurikan Vapaaseurakunnan ja Kurikan Helluntaiseurakunnan hautausmaa Kurikassa (5.10.2012)
Laihian vapaahautausmaa (15.10.2012)
Isonkyrön vapaahautausmaa (16.10.2012)
Ristinummen hautausmaa Marttilassa (29.10.2012)
Varmon hautausmaa Kesälahdella (27.11.2012)
Vallan nummen hautausmaa Humppilassa (30.11.2012)
Karinaisten Rauhamaa (2.12.2012)
Merikarvian Rauhanmaa (4.12.2012)
Merikarvian Lepomaa (5.12.2012)
Jämsän helluntaiseurakunnan hautausmaa Jämsässä (18.12.2012)
Kuusankosken Lepola (27.12.2012)
Forssan Rauhanmaa (11.5.2013)
Karkkilan Lepola (17.5.2013)
Kotkan Vapaa-ajattelijain hautausmaa (24.5.2013)
Kullervon aluehautausmaa Vaasassa (4.6.2013)
Santalan hautausmaa Hangossa (7.6.2013)
Käpylän hautausmaa Suonenjoella (11.6.2013)
Joensuun Rauhanmaa (20.6.2013)
Kajaanin Tuonenviita (27.6.2013)
Vapaitten kristittyjen hautausmaa Lapualla (4.7.2013)
Seinäjoen vapaaseurakunnan ja Seinäjoen Helluntaiseurakunnan hautausmaa Seinäjoella (10.7.2013)
Lavian ja Suodenniemen Helluntailähetyksen hautausmaa Laviassa (24.7.2013)
Lauttakankaan hautausmaa Jämijärvellä (1.8.2013)
Villalan metodistihautausmaa Lappeenrannassa (9.8.2013)
Keltnummen hautausmaa Eurassa (5.9.2013)
Kihniön Vapaaseurakunnan hautausmaa Kihniössä (11.9.2013)
Karttulan Vapaaseurakunnan hautausmaa Kuopiossa (27.9.2013)
Ilmajoen Helluntaiseurakunnan hautausmaa Ilmajoella (7.10.2013)
Honkajoen Rauhanmaa (25.10.2013)
Vapaa-ajattelijain hautausmaa Jyväskylässä (3.11.2013)
Karttulan Vapaaseurakunnan hautausmaa Tervossa (19.11.2013)
Islamilainen hautausmaa Jyväskylässä (12.12.2013)
Katolinen hautausmaa Turussa (31.5.2014)
Kauhavan Lepomaa (3.6.2014)
Teuvan Rauhanmaa (13.6.2014)
Polvijärven vapaahautausmaa (20.6.2014)
Helluntaiseurakunnan hautausmaa Pyhäjärvellä (13.7.2014)
Juutalainen hautausmaa Haminassa (28.7.2014)
Peltokankaan hautausmaa Paltamossa (8.8.2014)
Kotivaaran hautausmaa Kolarissa (15.8.2014)
Luopioisten Lepomaa (18.9.2014)
Juuan Lepola (7.10.2014)
Ristikankaan hautausmaa Kemissä (12.12.2014)
Halikon sairaalan hautausmaa Salossa (6.5.2015)
Forsbyn hautausmaa Pedersöressä (7.7.2015)
Pedersören Ebenhaeser (12.7.2015)
Kuorsalon hautausmaa Haminassa (20.7.2015)
Närpiön Solbacken (31.7.2015)
Oxkangarin hautausmaa Vöyrissä (14.8.2015)
Vassorin hautausmaa Mustasaaressa (22.8.2015)
Moikipään hautausmaa Korsnäsissä (27.8.2015)
Yttermarkin hautausmaa Närpiössä (3.9.2015)
Uudenkaarlepyyn Aftonfrid (6.9.2015)
Maalahden Aftonro (18.9.2015)
Uudenkaarlepyyn Vilan (21.9.2015)
Sundomin hautausmaa Vaasassa (1.10.2015)
Närpiön Aftonvila (3.10.2015)
Korsnäsin kirkonkylän hautausmaa (15.11.2015)
Suomen Islam-seurakunnan Helsingin Tataarihautausmaa (16.5.2016)
Helsingin juutalaisen seurakunnan Vanha juutalainen hautausmaa (17.5.2016)
Helsingin juutalaisen seurakunnan Uusi juutalainen hautausmaa (30.5.2016)
Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen Seurakunnan hautausmaa Helsingissä (5.6.2016)
Taivallahden sotilashautausmaa Helsingissä (8.6.2016)
Gravgårdsföreningen Fridin hautausmaa Vöyrissä (14.6.2016)
Kaunissaaren hautausmaa Pyhtäällä (28.6.2016)
Köklot Gravplatsföreningin hautausmaahanke Koivulahdessa (6.7.2016)
Högsåran hautausmaa Kemiönsaaressa (19.7.2016)
Kalle Sipilän hautausmaahanke Pohjois-Pirkkalassa (29.7.2016)
Siltasalmen hautausmaa Saarijärvellä (22.8.2016)
Pitkäniemen sairaalan hautausmaa Nokialla (31.8.2016)
Asarias Makkosen hautausmaahanke Tottijärvellä (11.9.2016)
Heinolan Vapaa-ajattelijain hautausmaahanke Heinolassa (25.9.2016)
Hyrylän varuskunnan uusi ortodoksinen sotilashautausmaa Tuusulassa (6.10.2016)
Åbergin hautausmaa Helsingissä (4.12.2016)
Fagervikin kartanon hautausmaa Inkoossa (9.5.2017)
Itäharjun kolerahautausmaa Turussa (20.6.2017)
Kärsämäen kunnallinen hautausmaa Turussa (21.6.2017)
Vanhankylänmaan hautausmaa Kotkan saaristossa (7.7.2017)
Honkanummen saksalainen sotilashautausmaa Vantaalla (13.7.2017)
Norvajärven saksalainen sotilashautausmaa Rovaniemellä (21.7.2017)
Nikkilän sairaalan hautausmaa Sipoossa (20.8.2017)
Kauniaisten kaupungin hautausmaa (26.9.2017)
Suomen Islam-seurakunnan Turun hautausmaa (29.10.2017)
Seilin hautausmaa Paraisilla (5.12.2017)
Turun juutalaisen seurakunnan hautausmaa Turussa (6.8.2019)

Orisbergin kartanon hautausmaa Isossakyrössä (22.8.2019)
Keravan Uurnahautausmaa Oy:n kamppailu Enon metsähautausmaan perustamiseksi (26.9.2019)
Kitinojan hautausmaa Seinäjoella (12.11.2019)
Enon metsähautausmaa Joensuussa (17.11.2019)
Imam Hossain islamilaisen yhdyskunnan hautausmaa Jyväskylässä (14.8.2020)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?