ISLAMILAINEN HAUTAUSMAA JYVÄSKYLÄSSÄ (12.12.2013)

Päivitetty 17.2.2015
Päivitetty 16.8.2017
Päivitetty 15.8.2020

Jyväskylässä, Seppälänkankaalla, sijaitsee yksityinen, islamilainen hautausmaa aivan vapaa-ajattelijain hautausmaan vieressä, sen kaakkoispuolella.

    Jyväskylän kaupungin kartassa hautausmaa-alue on jonkin verran erimuotoinen kuin hautausmaan perustamislupapäätöksessä olevassa karttapiirroksessa. Perustamislupapäätöksessä alue oli merkittykin hieman eri paikkaan, jokseenkin siihen, mihin tuli vapaa-ajattelijain hautausmaa, mutta jatkuen likimain suorakaiteena pitemmälle itään. Hautausmaita erottavaa käytävää ei ole perustamislupapäätöksessä olevassa karttapiirroksessa. ©Jyväskylän kaupunki, Maankäyttö.

Perustamislupahakemus

Perustamislupaa haki 9.10.2001 Jyväskylän islamilaisen kulttuurin yhdistys ry (170046; perustettu 24.6.1996, ensirekisteröinti 28.5.1997), ja hakemuksen allekirjoitti Abderaheman Salaoudiji. Lupaa haettiin Jyväskylän kaupungin omistamalle, Seppäläntausta-nimiselle tilalle rno 12:331 (pa 16,579 ha), joka oli kaavoitettu hautausmaakäyttöön. 

    Viitta hautausmaalle, takana Kuormaajantie. 

Alueelle oli tarkoitus sijoittaa 140 arkkuhautapaikkaa, ja hautausmäärä arvioitiin 1-3 hautaukseksi vuodessa. Alue sijaitsee Seppälänkankaan pohjavesialueella, jolla on Palolan ja Pupuhuhdan vedenottamot. Keski-Suomen ympäristökeskuksen lausunnon mukaan tämä ei aiheuta sijaintinsa puolesta yleisesti pohjaveden pilaantumisvaaraa. Hakemuksen liitteenä oli Jyväskylän kaupungin tonttiosaston päätös 12.6.2001 (137/01) alueen varaamisesta yhdistyksen käyttöön. 

Jyväskylän kaupungin johtava hygieenikko tarkasti tehdyn ilmoituksen ja teki 1.5.2001 päätöksen, joka oikeutti sijoittamaan hautausmaan sille esitettyyn paikkaan. 

    Hautausmaan portti. 

Lääninhallituksen ratkaisu 

Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto ratkaisi asian 30.1.2002. Hakija oikeutettiin perustamaan yksityinen hautausmaa (140 hautasijaa). Päätöksen allekirjoittivat sosiaalineuvos Marketta Korhonen ja lääninterveystarkastaja Kari Leskinen. 

    Hautausmaan etusivun aitaa.

Lisäksi annettiin seuraavat määräykset: (1) Asiaton oleskelu hauta-alueella on estettävä ja hautausmaa-alue aidattava, jotta alue on hahmotettavissa ympäröivästä kangasmetsästä ja asiaton läpikulku hautausmaan poikki estyy; (2) Hautapaikkaa perustettaessa pohjaveden pinnan tulee olla vähintään 30 cm hautasyvyyden alapuolella; (3) Hakijayhdistyksen tuli toimittaa kirjallinen sitoumus alueen hoidosta luvan myöntäjälle ennen alueen käyttöönottoa ja viimeistään 31.3.2002 mennessä. 

Päätöksestä perittiin hakijalta suoritemaksua 252,28 euroa. 

    Takasivulla on evankelis-luterilaisen seurakunnan korkeampi verkkoaita. 

Hautausmaa 

Hautausmaa on erottamaton määräala (179-401-12-331-M604), jonka pinta-ala on 1 030 neliömetriä. Sen omistaa Suomen Islam-Keskus Säätiö (Y-tunnus 1536411-4, perustamisluvan päivämäärä 27.10.1993, rekisteröintipäivä 1.12.1993) ja alueen alkuperäinen saantopäivä on 24.1.2003. Kiinnityksiä ei ole. 

    Oikealla aidan vieressä oleva käytävä ja vasemmalla hautausmaan lävistäjän suuntainen käytävä. 

Vieressä olevasta Keski-Suomen Vapaa-ajattelijat ry:n hautausmaasta alueen erottaa 3,7 metriä leveä käytävä. 

Varustukset 

Vierailin hautausmaalla 4.8.2013. Sen varustuksiin kuuluu vihreä lankkuaita, mutta portilta katsoen alueen takasivulla on Jyväskylän seurakunnan Mäntykankaan hautausmaan metalliverkkoaita. Maan etusivun aidassa on kaksi puuporttia. Taimmaisesta portista hautausmaalle kulkee kaivinkone, jolla haudat kaivetaan. Etusivun aidan takana, maan oikeassa etukulmassa, on kyllästetystä laudasta valmistettu, lukitsematon työkalulaatikko (63x255 cm; lxp), jossa on haravia, lapio ja tikkaat. 

    Työkalulaatikko hautausmaan oikeassa etukulmassa.

Aidantolppien korkeus maasta on noin 110 cm ja aidan korkeus noin 100 cm. Maan etusivulla on 15 aidantolppaa, eteläsivulla 16 tolppaa ja pysäköintialueen viereisellä pohjoissivulla 20 tolppaa. Kulmatolpat on tässä laskettu kahdesti. Takasivun verkkoaidan korkeus on noin 180 cm ja aidassa on metallitolpat. 

    Reunakivetty hauta. Molemmin puolin valmiiksi kaivettu hauta, joita peittää puulevy.

Maan vasemmassa etukulmassa on käyntiportti (123x72 cm; lxk), jossa on musta, rautainen portinsulkija. Tästä oikealla sijaitseva toinen portti (125x72 cm; lxk) on kaksiosainen ja molemmat portinpuolet ovat keskenään samanlaiset. 

Käytävät on sijoitettu aidan viereen, hautausmaan reunoille. Lisäksi on lounais-koillissuunnassa eli alueen lävistäjän suuntaisesti kulkeva käytävä. 

Kasvillisuus 

Alue on kuivaa kangasmetsää. Ohuehkoja mäntyjä on noin 20 ja isoja kaksi, joista toisen ympäri käteni eivät ylettyneet rinnan korkeudella. Lisäksi alueella on yksi kuusi, yksi koivu ja kaksi haapaa. Aluskasvillisuutena on mustikkaa, kieloja ja sammalia. 

    Hauta, jonka molemmissa päissä kivi.

Haudat ja hautamuistomerkit 

Hautausmaahan on haudattu toistaiseksi neljä vainajaa. Vainajat pyritään hautaamaan siten, että vainajan kasvot ovat kohti Mekkaa. Haudat sijaitsevat hautausmaan lävistäjän suuntaisesti kulkevan käytävän varrella. 

Hautakivet ovat pieniä eikä niissä ole mitään tekstejä. Yhdellä haudalla on kaksi hautakiveä, yksi haudan molemmissa päissä. Toinen kivi on hieman korkeampi kuin toinen. 

    Hautakivi.

Hautausmaa poikkeaa hautojen ja hautakivien osalta tavanomaisista kristittyjen tai uskonnottomien suomalaisista hautausmaista. Tavallisuudesta poikkeavaa on myös se, että hautausmaalle oli kaivettu valmiiksi kaksi hautaa, joita peittää puulevy. Koska muslimit haluavat haudata vainajansa hyvin pian kuoleman jälkeen, nämä haudat on kaivettu sitä silmällä pitäen. 

Hautausmaa on suuressa määrin luonnonmukainen eikä vaadi paljon hoitoa.

Kimmo Sundström


JK. Kirjoittaja vieraili hautausmaalla uudelleen 8.8.2017. Kuormaanjantien risteyksessä oleva viitta on uusittu. Tilalla on nyt kaksi viittaa. Ylemmässä lukee ”Muslimien hautausmaa” ja alemmassa ”Uskonnottomien hautausmaa Leporinne”. 

    Uudet viitat hautausmaille.

Aiemmin erottamaton määräala on erotettu omaksi tilakseen, jonka kiinteistötunnus on 179-411-12-611, mutta tilalla ei ole nimeä. Tilan pinta-ala on 1 031 neliömetriä ja se on rekisteröity 6.3.2014. Tilalla on yksi palsta. 

Hautausmaalle on tullut lisää hautoja ja hautakiviä. 

    Ramadan Ymerin (12.10.1939-9.7.2014) hauta ja melko kookas hautakivi. Haudalla on vankat reunakivet.


JJK. Vierailin taas hautausmaalla 11.8.2020. Hautojen määrä kasvaa. Oikeanpuoleisesta portista tultaessa havaittiin nyt laattakäytävän vasemmalla puolella kymmenen hautaa ja oikealla puolella 11 hautaa. 

    Uudempia hautoja ja hautakiviä portista tultaessa laattakäytävän oikealla puolella. Muutamilla haudoilla näkyy lyhtyjä.

Portista tultaessa käytävälle on asennettu betonilaattoja (49x49 cm), kaksi rinnakkain. Portista tultaessa vasemmalla näkyy myös uusi, vihreä, muovinen roska-astia. Myös maan vasemmasta portista tultaessa on maan koillispäädyn suuntaisesti kulkevalle käytävälle asennettu samanlaisia laattoja, mutta vain peräkkäin, ei rinnan. 

Hautausmaalla asuu myös eläviä olentoja, joille on puuhun ripustettu maalattuja linnunpönttöjä. 


Lyhenteitä

LSLH Länsi-Suomen lääninhallitus
TMA  Turun maakunta-arkisto

Lähteitä

Arkistolähteet

Länsi-Suomen lääninhallitus, kirje- ja päätöstoisteet 2002, Dab:152. Päätös LSLH-2001-10986/Ha-5. Turun maakunta-arkisto (TMA).

Artikkeli pohjautuu tekijän selvitykseen Vaihtoehtoiset hautausmaat Suomessa (2007).

Lue myös

Ateistien hautausmaa Lepomäki Siikaisissa (31.1.2007)
Marttakummun hautausmaa Kittilässä (5.9.2012)
Väinölän hautausmaa Siikajoella (25.9.2012)
Piehingin hautausmaa Raahessa (26.9.2012)
Rahjan hautausmaa Kalajoella (27.9.2012)
Kauhajoen Rauhanmaa (3.10.2012)
Poronkankaan hautausmaa Jurvassa (4.10.2012)
Kurikan Vapaaseurakunnan ja Kurikan Helluntaiseurakunnan hautausmaa Kurikassa (5.10.2012)
Laihian vapaahautausmaa (15.10.2012)
Isonkyrön vapaahautausmaa (16.10.2012)
Ristinummen hautausmaa Marttilassa (29.10.2012)
Varmon hautausmaa Kesälahdella (27.11.2012)
Vallan nummen hautausmaa Humppilassa (30.11.2012)
Karinaisten Rauhamaa (2.12.2012)
Merikarvian Rauhanmaa (4.12.2012)
Merikarvian Lepomaa (5.12.2012)
Jämsän helluntaiseurakunnan hautausmaa Jämsässä (18.12.2012)
Kuusankosken Lepola (27.12.2012)
Forssan Rauhanmaa (11.5.2013)
Karkkilan Lepola (17.5.2013)
Kotkan Vapaa-ajattelijain hautausmaa (24.5.2013)
Kullervon aluehautausmaa Vaasassa (4.6.2013)
Santalan hautausmaa Hangossa (7.6.2013)
Käpylän hautausmaa Suonenjoella (11.6.2013)
Joensuun Rauhanmaa (20.6.2013)
Kajaanin Tuonenviita (27.6.2013)
Vapaitten kristittyjen hautausmaa Lapualla (4.7.2013)
Seinäjoen vapaaseurakunnan ja Seinäjoen Helluntaiseurakunnan hautausmaa Seinäjoella (10.7.2013)
Lavian ja Suodenniemen Helluntailähetyksen hautausmaa Laviassa (24.7.2013)
Lauttakankaan hautausmaa Jämijärvellä (1.8.2013)
Villalan metodistihautausmaa Lappeenrannassa (9.8.2013)
Keltnummen hautausmaa Eurassa (5.9.2013)
Kihniön Vapaaseurakunnan hautausmaa Kihniössä (11.9.2013)
Karttulan Vapaaseurakunnan hautausmaa Kuopiossa (27.9.2013)
Ilmajoen Helluntaiseurakunnan hautausmaa Ilmajoella (7.10.2013)
Honkajoen Rauhanmaa (25.10.2013)
Vapaa-ajattelijain hautausmaa Jyväskylässä (3.11.2013)
Karttulan Vapaaseurakunnan hautausmaa Tervossa (19.11.2013)
Katolinen hautausmaa Turussa (31.5.2014)
Kauhavan Lepomaa (3.6.2014)
Teuvan Rauhanmaa (13.6.2014)
Polvijärven vapaahautausmaa (20.6.2014)
Helluntaiseurakunnan hautausmaa Pyhäjärvellä (13.7.2014)
Juutalainen hautausmaa Haminassa (28.7.2014)
Peltokankaan hautausmaa Paltamossa (8.8.2014)
Kotivaaran hautausmaa Kolarissa (15.8.2014)
Luopioisten Lepomaa (18.9.2014)
Juuan Lepola (7.10.2014)
Ristikankaan hautausmaa Kemissä (12.12.2014)
Halikon sairaalan hautausmaa Salossa (6.5.2015)
Forsbyn hautausmaa Pedersöressä (7.7.2015)
Pedersören Ebenhaeser (12.7.2015)
Kuorsalon hautausmaa Haminassa (20.7.2015)
Närpiön Solbacken (31.7.2015)
Oxkangarin hautausmaa Vöyrissä (14.8.2015)
Vassorin hautausmaa Mustasaaressa (22.8.2015)
Moikipään hautausmaa Korsnäsissä (27.8.2015)
Yttermarkin hautausmaa Närpiössä (3.9.2015)
Uudenkaarlepyyn Aftonfrid (6.9.2015)
Maalahden Aftonro (18.9.2015)
Uudenkaarlepyyn Vilan (21.9.2015)
Sundomin hautausmaa Vaasassa (1.10.2015)
Närpiön Aftonvila (3.10.2015)
Korsnäsin kirkonkylän hautausmaa (15.11.2015)
Suomen Islam-seurakunnan Helsingin Tataarihautausmaa (16.5.2016)
Helsingin juutalaisen seurakunnan Vanha juutalainen hautausmaa (17.5.2016)
Helsingin juutalaisen seurakunnan Uusi juutalainen hautausmaa (30.5.2016)
Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen Seurakunnan hautausmaa Helsingissä (5.6.2016)
Taivallahden sotilashautausmaa Helsingissä (8.6.2016)
Gravgårdsföreningen Fridin hautausmaa Vöyrissä (14.6.2016)
Kaunissaaren hautausmaa Pyhtäällä (28.6.2016)
Köklot Gravplatsföreningin hautausmaahanke Koivulahdessa (6.7.2016)
Högsåran hautausmaa Kemiönsaaressa (6.7.2016)
Kalle Sipilän hautausmaahanke Pohjois-Pirkkalassa (29.7.2016)
Siltasalmen hautausmaa Saarijärvellä (22.8.2016)
Pitkäniemen sairaalan hautausmaa Nokialla (31.8.2016)
Asarias Makkosen hautausmaahanke Tottijärvellä (11.9.2016)
Heinolan Vapaa-ajattelijain hautausmaahanke Heinolassa (25.9.2016)
Hyrylän varuskunnan uusi ortodoksinen sotilashautausmaa Tuusulassa (6.10.2016)
Åbergin hautausmaa Helsingissä (4.12.2016)
Fagervikin kartanon hautausmaa Inkoossa (9.5.2017)
Itäharjun kolerahautausmaa Turussa (20.6.2017)
Kärsämäen kunnallinen hautausmaa Turussa (21.6.2017)
Vanhankylänmaan hautausmaa Kotkan saaristossa (7.7.2017)
Honkanummen saksalainen sotilashautausmaa Vantaalla (13.7.2017)
Norvajärven saksalainen sotilashautausmaa Rovaniemellä (21.7.2017)
Nikkilän sairaalan hautausmaa Sipoossa (20.8.2017)
Kauniaisten kaupungin hautausmaa (26.9.2017)
Suomen Islam-seurakunnan Turun hautausmaa (29.10.2017)
Seilin hautausmaa Paraisilla (5.12.2017)

Turun juutalaisen seurakunnan hautausmaa Turussa (6.8.2019)
Orisbergin kartanon hautausmaa Isossakyrössä (22.8.2019)
Keravan Uurnahautausmaa Oy:n kamppailu Enon metsähautausmaan perustamiseksi (26.9.2019)
Kitinojan hautausmaa Seinäjoella (12.11.2019) 
Enon metsähautausmaa Joensuussa (17.11.2019)

Muslimien hautausmaa Jyväskylässä (13.8.2020)
Imam Hossain islamilaisen yhdyskunnan hautausmaa Jyväskylässä (14.8.2020)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?