TÄYDENSIMME KAHDEKSANNEN KERRAN LAKIESITYSTÄMME (26.6.2020)


Lähetin tänään 26.6.2020 kahdeksannen täydennyksen lakiesitykseemme [PDF], jonka yhdistyksemme teki 7.4.2017 opetus- ja kulttuuriministeriölle perusopetuslain 46 §:n muuttamisesta. Pykälässä säädetään oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksesta, ja sen ensimmäisen virkkeen luettelo tähän opetukseen sovellettavista muista perusopetuslain säännöksistä olisi päivitettävä ja erityisesti myös niin, että siihen tulisi seuraava lisäys: "kuitenkin niin, että jokaisen 13 §:ssä tarkoitetun oppilaan huoltajan uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta koskevan ilmoituksen, pyynnön tai päätöksen tekee opiskelija". Ks. Kantelut-sivun [HTML] kohta 1.23. 

Tänään tasavallan presidentti vahvisti lain, jolla perusopetuslakiin lisättiin ajaksi 1.8.-31.12.2020 uusi 20 a § poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä. Kahdeksas täydynneksemme pohtii kysymystä, koskeeko pykälä todella myös oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetusta, kun sitä ei lisätty yllä mainittuun luetteloon ja kun luettelo toisaalta on entuudestaan vajaa. Selvyyteen en päässyt. Luettelon päivittäminen olisi siksi yhä tarpeellisempi. 

Joka tapauksessa eduskunta sai asiaa käsitellessään ainakin periaatteessa tiedon, että 46 §:n luettelo kaipaa päivittämisen.

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?