TÄYDENSIN PYYNTÖÄNI KHO:LLE AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN SÄÄNTELYSTÄ (18.5.2020)


Pyysin 17.3.2020 korkeimmalta hallinto-oikeudelta, että se esittäisi opetus- ja kulttuuriministeriölle aikuisten perusopetuksesta säätävän perusopetuslain 46 §:n täsmentämistä. Ks. uutiseni [HTML] asiasta. 

Kuulin 30.4.2020 ministeriön kirjaamosta, että ministeriölle tiedoksi lähettämääni pyyntöäni käsittelee ministeriössä hallitussihteeri Katri Kurppa ammatillisen koulutuksen osastosta (AMOS). 

Kuulin tänään 18.5.2020 KHO:n kirjaamosta, että pyyntöni oli hallintoasiana mennyt KHO:n presidentille Kari Kuusiniemelle. 

Huomasin kerratessani pyyntöni soittoani varten, että olin lukenut perusopetuslain pykäliä valitusasioista hiukan huolimattomasti. Siksi minun oli syytä laatia lyhyt TÄYDENNYS [PDF] pyyntööni. Samalla selitin pyyntöni yhteyttä ministeriön luonnokseen hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä yhdistyksemme 12.5.2020 tästä luonnoksesta antamaan lausuntoon, josta oli uutiseni [HTML].

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?