SUOMEN ORTODOKSISEN KIRKON VÄKILUKU JÄLLEEN LASKUSSA (26.2.2020)


Suomen ortodoksinen kirkko laatii omat tilastonsa siten, että jäsenmäärään lasketaan sekä läsnäolevat että poissaolevat jäsenet. Kun jäsenmäärästä vähennetään poissaolevat jäsenet, saadaan väkiluku. Poissaolevat jäsenet ovat ulkomailla vakituisesti asuvia kirkon jäseniä. 

Viime vuosisadalla kirkon jäsenmäärä oli korkeimmillaan 1940-luvun alussa, jolloin se ylitti 80.000. Tällä vuosisadalla väkiluku saavutti huippunsa vuonna 2012 (58.705). Sen jälkeen väkiluku on jokaisena vuotena laskenut lievästi. Vuoden 2019 lopussa väkiluku oli 56.142 henkilöä. Näistä 56.126 henkilöä kuului seurakuntiin, kahdeksan oli Lintulan luostarissa ja samoin kahdeksan Valamon luostarissa. 

Nyt väkiluku on jokseenkin samansuuruinen kuin vuonna 2001 (56.184). Seitsemän vuoden aikana väkiluku on laskenut 2.521 hengellä eli 4,29 prosenttiyksikköä, siis keskimäärin 0,613 prosenttiyksikköä vuodessa. Alamäki on karkeasti puolet loivempaa kuin Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. 

Kirkosta erosi 991 (2018: 981; 2017: 811) henkilöä ja kirkkoon liittyi 811 (882) henkilöä, joten nettoeroaminen oli 180 henkeä. 

Kuolleita oli 737 (739) ja kastettuja 287 (284), joten väkiluvun vähennys tätä kautta 450 henkilöä. Luku on huomattavasti suurempi kuin nettoeroaminen (180). Siihen vaikuttaa seurakuntalaisten ikärakenne; vanhat kuolevat suuremmassa määrin kuin nuoret. 

Kirkossa on kolme hiippakuntaa (Karjalan, Helsingin ja Oulun hiippakunnat). Väkiluku näissä on vastaavasti: 18.737, 31.889 ja 5.500. Seurakuntia on kirkossa yhteensä 21. Suurimmat seurakunnat ovat Helsinki (19.691 jäsentä) ja Joensuu (5.947 jäsentä) sekä pienin Rautalammin seurakunta (615 jäsentä). 

Seurakuntien välinen muuttoliike on hiippakunnittain laskettuna melkein olematonta: Karjalan hiippakunnassa poismuutto oli kuusi henkilöä suurempi kuin tulomuutto, Helsingin hiippakunnassa seitsemän henkilöä pienempi kuin tulomuutto ja Oulun hiippakunnassa kolme henkilöä suurempi kuin tulomuutto. 

Poissaolevan väestön määrä oli 2 757. 

Kimmo Sundström


Lue myös


Ortodoksisesta kirkosta erosi ennätysmäärä vuonna 2014 (17.4.2015)
Suomen ortodoksisen kirkon väkiluku laskussa (27.1.2016)
Suomen ortodoksisen kirkon väkiluku jatkaa laskuaan (15.1.2019)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?