SUOMEN ORTODOKSISEN KIRKON VÄKILUKU LASKUSSA (27.1.2016)

Päivitetty 11.2.2016

Suomen ortodoksisen kirkon väkiluku laski kolmatta vuotta peräkkäin vuonna 2015. 

Lapsikasteita oli 464, kuolleita 782 (erotus -318). Kirkkoon liittyi 1.063 ja siitä erosi 849 (erotus +214). Väkiluvun laskuksi saadaan -104. Kirkko kuitenkin raportoi vähennyksen määräksi -109 henkeä. 

Väkiluvuksi kirkko ilmoittaa vuoden 2015 lopussa 58.122 seurakuntalaista sekä 9 henkeä Lintulan luostarissa ja 11 henkeä Valamon luostarissa. Koko kirkon väkiluku siis 58.142. 

Liittyneiden enemmyys verrattuna eronneisiin ei riittänyt pitämään väkilukua ennallaan. Väkimäärän väheneminen on vain noin 0,2 prosenttia vuodessa, paljon vähäisempää kuin evankelis-luterilaisessa kirkossa. 

Tilastokeskuksen vuosittain ilmoittamat väkiluvut poikkeavat näistä hieman ylöspäin jostakin syystä. 

Kimmo Sundström


JK. Tilastokeskuksen ja kirkkojen omien väkilukutilastojen poikkeamista toisistaan selittää ainakin yksi tekijä, vaikka ei ole varmaa selittääkö se koko poikkeaman. Tilastokeskus nimittäin estimoi kaikille 0-vuotiaille eli alle 1-vuotiaille lapsille yhdyskuntatiedon tai sen puuttumisen, jos siitä ei jo ole tietoa. Tällaiselle lapselle yhdyskuntatieto merkitään samaksi kuin se on lapsen biologisella äidillä. 

Käytännössä tämä tarkoittaa lapsia, joita ei ole vielä kastettu tai joille ei ole vielä annettu nimeä. Pääsääntöisesti maistraatti vaatii lapsen vanhempia toimittamaan tiedon lapsen suku- ja etunimestä (1-3 kpl) sekä äidinkielestä viranomaiselle kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Pääasiassa estimointi tulee sovellettavaksi siis marras-joulukuussa syntyneisiin lapsiin ja näistäkin vain osaan. 

Suomen ortodoksisessa kirkossa on ohjeellisena sääntönä, että lapsi pitäisi tuoda kastettavaksi 40 päivän kuluessa lapsen syntymästä. Kaste voidaan kuitenkin toimittaa tämän jälkeenkin. 

Vuosittain tieto uskonnollisesta yhdyskunnasta tai sen puuttumisesta estimoidaan 4.000-5.000 0-vuotiaalle lapselle. Ennakkotietojen mukaan vuonna 2015 Suomessa syntyi 55.040 lasta.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?