VAPAA-AJATTELIJAIN LIITTO PYRKII YHTEISTYÖHÖN USKONTOJEN KANSSA (8.1.2020)


Vapaa-ajattelijain liitto ry on lisännyt yhteistyötään valtiokirkkojen kanssa ja pyrkii lisäämään sitä myös muiden uskonnollisten yhdyskuntien kanssa. Osaksi liittoa ohjaa raha, avokätinen uskonnollisten yhdyskuntien valtionrahoitus ja valtion avustukset, erilaiset etuoikeudet ja suosinta, mistä liittokin on koettanut päästä osalliseksi huonolla menestyksellä (ks. tarkemmin mm. Ei avustusta Vapaa-ajattelijain liitolle uskontojen vuoropuhelun edistämiseen (21.5.2019))

Erityisesti vuonna 2019 liiton taloutta pahensi se, että liitto menetti valtion yleisen valtionavustuksensa (2018: 20.000 euroa) kokonaan toiminnan vähäisyyden, yksipuolisuuden, heikon laadun ja joidenkin epäkohtien takia. 

Ehdotus: uskonto- ja katsomusasiain neuvottelukunta 

Vaikka liiton toiminta on surkastunut vähiin, puhetta piisaa. Päästäkseen lähemmäksi uskontoja ja valtion näille kanavoimia etuja, liitto teki 26.6.2019 opetus- ja kulttuuriministeriölle (OKM) ehdotuksen uskonto- ja katsomusasioiden neuvottelukunnan (tai vain katsomusasioiden neuvottelukunnan) perustamisesta. Tässä liitto seurailee kirkkojen ehdotuksia. Ne ehdottivat, että perustettaisiin uskontoasiain neuvottelukunta. Asia oli esillä viime kevään kirkolliskokouksessa. Uskonnollisten yhdyskuntien määrä kasvaa  (ks. Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat 31.12.2019 (3.1.2020)) ja, jos valtio rahoittaa puhumista, puhumista järjestetään. 

Liitto ei esiinny ehdotuksessa uskontona, vaan näkee itsensä uskonnottomien edustajana. Sen mukaan pelkästään ”uskontokuntien erityisasemaa entisestään korostavaa neuvottelukuntaa” ei tarvita. 

Uskonnottomien syrjintä sotii liiton mielestä yhdenvertaisuusperiaatetta vastaan. Valtiovallan tulisi näyttää esimerkkiä siinä, ettei uskonnottomia syrjitä. 

Sekä Vapaa-ajattelijain liitto että Suomen Humanistiliitto pyrkivät yhteisymmärrykseen uskontojen kanssa. Ne ovat jo muutaman vuoden osallistuneet Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikon toimintoihin ja järjestelytoimikuntaan yhdessä uskonnollisten yhdyskuntien kanssa. 

Uskontojen vuoropuhelun edistämiseen varattu OKM:n määräraha tulisi liiton mielestä vuonna 2020 osoittaa uskontojen ja katsomusten vuoropuhelun edistämiseen. 

Liitto myös toivoo valtion yleisavustuksen palauttamista sille vuodeksi 2020. 

Ehdotuksen laati pääsihteeri Esa Ylikoski. Hänen lisäkseen sen allekirjoitti puheenjohtaja Kaj Torrkulla. 

Määrärahan käyttötarkoitusta ei muutettu. Määrärahan suuruutta vuodelle 2020 korotettiin 80.000 eurosta 110.000 euroon (vrt. Hallitus esittää Vapaa-ajattelijain liitolle 30.000 euron valtionapua vuodeksi 2020 (16.12.2019)). Myöskään liiton toivomaa neuvottelukuntaa ei ole perustettu, joskaan ei kirkkojenkaan ehdottamaa neuvottelutoimikuntaa.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?