HALLITUS ESITTÄÄ VAPAA-AJATTELIJAIN LIITOLLE 30.000 EURON VALTIONAPUA VUODEKSI 2020 (16.12.2019)


Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä (VaVM 20/2019 vp) eduskunnalle esitetään ensi vuoden talousarvioesityksen (HE 29/2019 vp, HE 89/2019 vp) täydentämistä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriölle (OKM) esitetään (momentti 51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan) lisättäväksi 300.000 euroa Helsingin juutalaisen seurakunnan turvallisuuden parantamiseen. Rahaa menee vartijoiden palkkaamiseen ja turvallisuusinfrastruktuurin parantamiseen Helsingin synagogan ja seurakuntakeskuksen hyväksi. Seurakunta on saanut valtionavustusta aiemminkin samaan tarkoitukseen. 

Vapaa-ajattelijain liitolle esitetään 30.000 euron valtionapua ”uskonnon ja vakaumuksen vapauden edistämiseen”. 

Suomen ortodoksisen kirkon avustus (Laki 985/2006, 119 §) olisi 2.579.000 euroa, avustukset Suomen Merimieskirkolle 134.000 euroa (mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon enintään 52.000 euroa), avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 824.000 euroa ja avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen 110.000 euroa. 

Sosialistihallitus on korottanut joitakin määrärahaehdotuksia huomattavasti. Esimerkiksi rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien määräraha oli vuonna 2019 vain 524.000 euroa. Uskontojen vuoropuheluun osoitettu määräraha puolestaan oli vuonna 2019 vain 80.000 euroa. Vapaa-ajattelijain liitto ei saanut valtion yleisavustusta vuonna 2019 lainkaan.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?