UUSI VIESTINI OPETUSMINISTERIN ERITYISAVUSTAJALLE (17.12.2019)


Hallitusohjelmaa ei muutettu, vaikka siihen varauduin vaikuttamaan; ks. uutiseni Uskonnonvapauskirjeeni ja mahdolliset hallitusohjelmaneuvottelut
(5.12.2019)
[HTML]. Mutta palasin tänään kirjeeseeni opetusministerille viidestä uskonnonvapauskysymyksestä seuraavassa uudessa viestissäni hänen erityisavustajalleen: 

***

”Hyvä opetusministerin erityisavustaja Mika Parkkari!

Lähetin 24.9.2019 opetusministeri Li Anderssonille kirjeen viidestä uskonnonvapausasiasta. Vastasitte 7.10. perehtyvänne kirjeeseeni syksyn kuluessa. Hallituksen vaihtuessa hallitusohjelmaan ei koskettu, jolloin asioitani ei myöskään voitu hallitusohjelmaan ottaa, toisin kuin viestissäni 5.12. varauduin. 

Nyt haluan selventää lisäesimerkein kirjeeni kohtia 4 ja 5. 

4) Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksesta säätävän perusopetuslain 46 §:n ensimmäisen virkkeen tähän opetukseen sovellettavien perusopetuslain muiden säännösten luetteloa ei ole koskaan päivitetty. Esimerkiksi kurinpitoa ja sen menettelytapoja koskevat 36 § ja 36 a-g § puuttuvat. Luettelosta puuttuu myös muutoksenhakua hallinto-oikeuteen koskeva 42 a §. Voidaanko opiskelija tällöin ottaa kurinpidon kohteeksi? Jos otetaan, voiko hän hakea muutosta hallinto-oikeudesta? Nämä kysymykset jo osoittavat vastaansanomattomasti, että 46 §:n 1. virke on täsmennettävä. Täsmentämisessä on toki oltava tarkkana: 36 §:n 1 momentissa säädetyn jälki-istunnon on toki edelleenkin koskettava vain oppivelvollisia. 

Mutta samalla on tehtävä aiheellinen sisällöllinen muutos siirtämällä opiskelijalle itselleen päätösvalta hänen huoltajaltaan. 

5) Lukiolain 16 §:n viimeisen momentin mukaan opiskelijalle, joka aloittaa lukiokoulutuksen 18 vuotta täytettyään, opetetaan hänen valintansa mukaisesti joko uskontoa tai elämänkatsomustietoa. Mutta jos 15-vuotias menee lukioon, jättää sen heti yhden kurssin tai opintopisteen matematiikkaa suoritettuaan sekä 10 vuotta myöhemmin menee iltalukioon, esittää hyväksiluettavaksi tuon suorituksensa ja pyytää saada opiskella elämänkatsomustietoa kirkkoon kuulumisestaan huolimatta, voiko rehtori torjua pyynnön vedoten siihen, että opiskelijahan oli aloittanut lukiokoulutuksensa jo 15-vuotiaana? Olisiko opiskelijan siis pitänyt salata suorituksensa? Mieletöntä! Kuitenkin 31.12.2017 asti lukioasetuksen (810/1998) 15 §:n 2 momentin mukaan opiskelijalla olisi ollut valintaoikeus, sillä alle 15-vuotiaana suoritetuista lukio-opinnoista oli kulunut yli vuosi. Tämä lukioasetuksen täsmentävä säännös kuitenkin kumottiin 26.1.2017 annetulla valtioneuvoston asetuksella (45/2017) mukamas tarpeettomana, mutta siinähän OKM erehtyi. 

Vähintään vuoden tauon vaatimuksen syystä tai toisesta kumoamisen onkin perusoikeussyistä ajeteltava tarkoittavan muuta kuin käytännön ankaroittamista, jota ei edes perusteltu mitenkään. Sen on ajateltava tarkoittavan, että mitään taukoa ei tarvita! Siis kirkkoon kuuluva lukion opiskelija 18 vuotta täytettyään voisi ilmoittaa aloittavansa lukiokoulutuksensa uudestaan ja jatkavansa siitä, mihin siihen asti oli päässyt, ainoana poikkeuksena vain se, että opiskelee uskonnon sijasta elämänkatsomustietoa, jos hänellä nimittäin oli pakollisia opintoja jäljellä. Voisiko rehtori väittää pätevästi vastaan? Ei mielestäni. Siten lain nykyinen tulkinta olisikin se, että lukiokoulutuksessa 18 vuotta täyttäneelle opiskelijalle opetetaan hänen valintansa mukaisesti joko uskontoa tai elämänkatsomustietoa. 

Tämä lukiolain säännöksen perustavin tulkinta pitäisi toteuttaa itse lukiolaissa, sen välttämättömänä täsmentämisenä.

Terveisin
Jouni Luukkainen
  

***

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?