”MINISTERINVALOJA” VANNOTTIIN (9.6.2019)

Täydennetty 10.6.2019
Täydennetty 17.6.2019
Täydennetty 23.6.2019
Täydennetty 27.6.2019

Pääministeri Antti Rinteen (sd) viiden puolueen, 19 ministerin hallitus nimitettiin to 6.6.2019. Ministereistä 11 ei ollut toiminut ministerinä aiemmin, ja he kaikki joko vannoivat virkavalan tai antoivat virkavakuutuksen sekä antoivat tuomarinvakuutuksen valtioneuvoston yleisistunnossa 6.6.2019. Valtioneuvoston verkkosivulla tästä on tallenne ministerien valojen vannomisesta. Käytännössä meneteltiin seuraavasti. Ensiksi Antti Kaikkonen (kesk), Katri Kulmuni (kesk), Krista Mikkonen (vihr), Maria Ohisalo (vihr), Ville Skinnari (sd) ja Tytti Tuppurainen (sd) vannoivat virkavalan ja antoivat tuomarinvakuutuksen suomeksi; nimiensä jälkeiset kaavojen yhteiset osat he lausuivat yhteen ääneen. Sitten Thomas Blomqvist (r) vannoi virkavalan ja antoi tuomarinvakuutuksen ruotsiksi. Tämän jälkeen Timo Harakka (sd), Sanna Marin (sd) ja Anna-Kaisa Pekonen (vas) antoivat virkavakuutuksen ja tuomarinvakuutuksen suomeksi; nimiensä jälkeiset kaavojen yhteiset osat he lausuivat yhteen ääneen. Lopuksi Li Andersson (vas) antoi virkavakuutuksen ja tuomarinvakuutuksen ruotsiksi. Virkavalan vannoneita pyydettiin panemaan kaksi sormea ensin (avatulle) Raamatulle ja sitten (avatulle) lakikirjalle. Virkavakuutuksen ja tuomarinvakuutuksen suomeksi antanutta kolmea ministeriä pyydettiin vain asettumaan lakikirjan ääreen (näin, ennen kuin virkamies avasi sen, että se oli Suomen Laki I, jota nykyään kustantaa Alma Talent Oy). Valtioneuvoston takaa otettu video ei näytä, mutta Iltalehden edestä otettu valokuva näyttää, että Harakka, Marin ja Pekonen olivat oma-aloitteisesti asettaneet kaksi sormeaan avatulle lakikirjalle. Vain tämänkö vuoksi nämä vakuutukset antanutta Anderssonia pyydettiin suoraan asettamaan kaksi sormeaan lakikirjalle? Suomenkielisessä virkavakuutuksessa esilukija (alivaltiosihteeri Timo Lankinen, asian esittelijä) ja ministerit puhuivat asiallisesti oikein mutta vuonna 1987 säädetyn kaavan vastaisesti perustuslaista yksikössä. 

En tiedä, onko lakikirjaa käytetty vakiintuneesti aiemmin. Vai käytettiinkö sitä vasta nyt, tai jo 12.2.2018, ministerin vannoessa virkavalan ja (vailla vaihtoehtoa) antaessa tuomarinvakuutuksen? Lakikirjalla pöydällä ja pyynnöllä asettaa kaksi sormea lakikirjalle olisi siis tuettu samaa käytäntöä Raamatun osalta tai jopa tehty tarpeettomaksi erityinen pyyntö poistaa kaksi sormea Raamatulta virkavalan jälkeen ja näin torjuttu vahinko kahden sormen jättämisestä Raamatulle tuomarinvakuutuksen ajaksi, joka olisi kuitenkin jouduttu antamaan asiattomasti Raamatun äärellä. Virkamies olisi kyllä voinut käydä noutamassa Raamatun pois heti virkavalan jälkeen ja palauttaa sen taas seuraavaa virkavalaa varten. Mutta olisiko kaksi vakuutusta antanut ministeri aiemminkin antanut ne lakikirjan ääressä tai jopa pyydetysti kaksi sormea lakikirjalla? Vastineeksi ja tueksi sille, että muutoin ministeri vannoi kaksi valaa kaksi sormea Raamatulla (vala–vakuutus-yhdistelmää ei kai koskaan aiemmin ollut valittu)? Yhdistyksemme vaatima yksinomainen ja suppea ministerin juhlallinen vakuutus ei lakikirjaa kaipaa. Eiväthän myöskään tasavallan presidentti ja eduskunnan puhemies anna vakuutuksiaan lakikirjan äärellä. 

Lehdistössä sekoiltiin. Valokuvissa Harakka, Marin ja Pekonen muka vannoivat (virka)valan. Ministerin valasta puhuttiin myös. Tästä kaikesta päästäisiin kauniisti, kun toteutettaisiin yksinomainen ministerin vakuutus. 

Kantelin 16.9.2018 oikeuskanslerille oikeudettomasta Raamatun käytöstä virkavalassa; ks. Kantelut-osaston kohta 26. Raamatun käytöstä ei ole säädetty missään. Jopa ev.-lut. kirkon jäsen, joka ”uskoo jumalaan, mutta ei välttämättä kirkon opettamaan”, joutuisi rehellisuuden tähden torjumaan Raamatun valaa vannoessaan mutta tällöin myös paljastamaan vakaumuksensa, eikä sellainen testi olisi mielestäni laillinen. Oletankin, että oikeuskansleri on nyt kanteluni ratkaissut, ja nimenomaan kielteisesti. Mutta mitään ei ole vielä kuulunut. 

Todettakoon myös, että pääministerin valtiosihteerin virkaan (siis valtioneuvoston kanslian korkeimmaksi virkamieheksi, pääministeri Antti Rinteen toimikaudeksi) nimitettiin 7.6.2019 samasta päivästä alkaen Raimo Luoma.

Täydennys 10.6.2019: Uutiseni inspiroimana kantelin oikeuskanslerille oikeudettomasta ”lakikirjan” käytöstä ministerien vakuutuksissa; ks. Kantelut-osaston kohta 29.

Kanteluni jo lähetettyäni  tuli kyllä mieleeni mahdollisuus, että esilukija olisi pyytänyt noita kolmea vakuutukset suomeksi antaneita lisäksi asettamaan kaksi sormeaan lakikirjalle, elleivät he olisi itse vikkelästi jo niin tehneet.

Niinpä sanomalehtiä laajalti silmäiltyäni löytyi sitten kuva, jossa noiden kolmen sanottiin vannoneen ministerien valoja. Vakuutuksista ei puhuttu mitään, vaikka tilaisuudessa annettiin 15 vakuutusta ja vannottiin 7 valaa.

Täydennys 17.6.2019: Kansan Uutiset no. 24/2019 (pe 14.6.2019) julkaisi valokuvan, josta sen teksti kertoi oikein, että ministerit Timo Harakka, Sanna Marin ja Anna-Kaisa Pekonen antoivat virka- ja tuomarinvakuutuksen. Sitä ei kuitenkaan mainittu, mikä oli se kirja, jolla kukin heistä piti kahta sormea.

Täydennys 23.6.2019: Kantelussani 7.5.2017 oikeuskanslerille ministerien tuomarinvaloista (Kantelut-osaston kohta 21) lainasin Keskisuomalaisen kaksi vuotta aiemmin verkkosivuillaan julkaisemaa uutista ”Raamattu ei kelvannut Soinille — Antoi vakuutuksen käsi lakikirjalla”. Mutta uutisen tekstissä puhutaan, että Timo Soini ja Jari Lindström antoivat virka- ja tuomarinvakuutukset ”Suomen lakikirja edessään”, ja valokuvassa he todellakin seisovat vakuutusten sanoja lausuen avatun kirjan ääressä, mutta vastoin uutisen otsikkoa kirjaa koskematta. Kantelussani epäilin, että kirja olisi ollut heitä aiemmin virka- ja tuomarinvalan vannoneiden ministerien jäljiltä Raamattu, mutta ehkä sittenkin erehdyin, ja kyseessä olisi ollut Suomen Laki (ehkä sen osa I). Toisaalta tuon kirjan vieressä ei ollut toista kirjaa, mutta toinen kirjahan saattoi olla pöydän vastakkaisella laidalla, tai sitten kirja oli saatettu vaihtaa valojen jälkeen. Tärkeintä nyt kuitenkin on huomio, että vakuutuksia ei annettu kaksi sormea lakikirjalla, toisin kuin annettiin 6.6.2018. Tämä viittaa siihen, että sormet lakikirjalla on todellakin uusi käytäntö, jonka tarkoitus on tukea uskonnollisen virkavalan vannomista; näinhän pohdin kantelussani 10.6.2019 oikeuskanslerille ”lakikirjan” käytöstä ministerien vakuutuksissa (Kantelut-osaston kohta 29). Sormien käyttöön oli ehkä johduttu kirjoitettuani kantelussani 7.5.2017, että virkavalan vannomisten jälkeen ennen tuomarinvakuutuksen antamisia esilukijan olisi pitänyt (muutoin) laulaa Anita Hirvosen tunnetun iskelmän ”Sormet pois” alku vain mahdollisesti sana ”pikkupoika” sanaksi ”pikkuministerit” vaihtaen.

Täydennys 27.6.2019: Kaksi valtioneuvoston 27.6.2019 ministereille nimittämistä valtiosihteereistä antoi virkavakuutuksen nimittämistä koskevan tiedotteen kuvan mukaan yhtä aikaa kummallakin kaksi sormea avatulla (laki)kirjalla. Mutta en silti ole varma, onko tämä käytäntö vanha.

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?