OPETUSMINISTERIÖLLE (18.1.2019)


RAIMO TOIVONEN 17.8.2018

Eläkeläinen
Täysinpalvellut asianajaja
Rakennusmestari 
42100 Jämsä
Matkapuhelin: 0500 643 729
Sähköposti: raimo.toivonen(at)kolumbus.fi


Lähetän ohessa ministeriölle tiedoksi ja huomioitavaksi aineiston, joka koskee kirjani Asunto-osakeyhtiön arkea sijoittamista. Jyväskylän kirjasto on sijoittanut kirjan salailluksi ”kotiseutu- / maakuntakokoelmaan” sivuhuoneeseen. Kirja olisi pitänyt sijoittaa suuren salin hyllylle suuren yleisön lainattavaksi. Kirjasto on käsitellyt asian yleisesti moitittavasti. 

Pyydän tiedon ministeriön mahdollisista toimenpiteistä. 

Ohessa on lisäkirjoitus, jossa on alussa kanteluaineisto eduskunnan oikeusasiamiehelle (EAOA) hylkäävine vastauksineen. Esitän ja perustelen asiani ministeriölle tällä samalla valmiilla kirjoituksella, minkä olen jo kertaalleen esittänyt EAOA:lle. 

Tämä yhteydenotto ministeriöön ei ole kantelu, koska yksi kantelu on jo käyty. 

Asunto-osakeyhtiön arkea -kirja edustaa vaihtoehtoista, epäkaupallista ja asiapitoista esitystapaa. Julkisoikeudellisen kirjaston tulee ottaa tällainenkin kirja lainattavaksi salailematta ja huolimatta siitä, että kirja on vaihtoehtoinen. Toinen, vieras esitystapa on kaupallinen valtatyylinen käytäntö. 

Jyväskylän kirjastotoimenjohtajat ovat naamioineet vastauksensa harkitusti valmistelun luontoisiksi ja siten estäneet tavanomaisen oikaisuvaatimuksen haun. 

Kulttuurilautakunta ei ole käsitellyt tekemääni oikaisuvaatimusta. Ei myöskään käsitellyt hallintokanteluosoitukseen perustuvaa hallintokanteluani. 

Kirjastotoimenjohtajat eivät ole ilmoittaneetkaan kirjassa olevan mitään vikaa, mikä estäisi täyden julkisuuden. He ovat perustelleet kielteistä menettelyään ikään kuin prosessuaalisin keinoin. Menettely on kaukana hyvästä hallinnosta. 

Lisäkirjoituksen lopussa on syvälle piilotetun korruption ja ”höynän” paljastamiseksi yksityiskohtainen selvitys Jyväskylän kirjastotoimenjohtajien käytöksestä ja salailukeinoista. 

Jyväskylän kirjasto ilmoittaa menettelynsä noudattavan valtakunnallista käytäntöä. Näin asia on merkittävä ja vakavan luontoinen. 

Moitteeni kohdistuu Jyväskylän kirjastotoimeen ja kirjastotoimenjohtajiin Anne Oinoseen, Hanna Martikaiseen ja Seija Laitinen-Kuismaan. Jyväskylän kirjasto on äskettäin siirtänyt kirjan Jämsän kirjastoon. Kirja on Jämsänkin kirjastossa salailtuna. Kohdistan moitteeni myös Jämsän kirjastotoimeen ja kirjastotoimenjohtajaan Merja Mäkiseen. He kaikki ovat toimineet yhteisymmärryksessä keskenään. 

Laitinen-Kuisman ja Mäkisen toimet on tehty viime kahden vuoden aikana.

Lisäkirjoitus on julkaistu Pääkaupunkiseudun ateistit ry:n palstalla otsikolla Eduskunnan oikeusasiamies. Jyväskylän kulttuuritoimi. Salailu. Asunto-osakeyhtiön arkea (30.3.2018) [HTML].

Raimo Toivonen


Liitteet


LISÄKIRJOITUS

Kirja. ASUNTO-OSAKEYHTIÖN ARKEA

Vastaus. Kirjastotoimenjohtaja Seija Laitinen-Kuisma


5.1.2019. Opetusministeriö ei ole vastannut kirjoitukseen. RT


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?