LUKIOLAKI VAHVISTETTIIN VAILLINAISENA (17.8.2018)


a) Presidentti vahvisti pe 10.8.2018 lukiolain ja kaksi siihen liittynyttä lakia (HE 41/2018 vp) sekä määräsi lait tulemaan voimaan 1.8.2019. Lukiolaki ilmestyi Suomen säädöskokoelmassa 15.8.2018 numerolla 714/2018. Ks. a)-kohtaa uutisessani Lausuimme lukiokoulutusasetusluonnoksesta (17.7.2018) [HTML]. 

Tuon uutiseni e)-kohdassa kertomani lukiolain uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta koskevan pykälän viimeisen momentin ongelman korjaamisesta ei ole kuulunut vielä mitään. Aikaahan siihen kyllä on, mutta toisaalta myös voimassa oleva lukiolaki pitäisi korjata pikaisesti vastaavalla tavalla. 

b) Uudenkin lukiolain mukaan lukiokoulutusta järjestetään erikseen nuorille ja aikuisille tarkoitettuina oppimäärinä (10 §:n 1 momentti). Sana "nuorille" esiintyy pykälissä 10 (kolmasti), 12 (kahdesti), 20, 22 ,31, 32 ja 35. Sana "aikuisille" esiintyy pykälissä 10 (kolmasti), 11, 12 (kahdesti), 20, 22 (kahdesti), 36 ja 40. Erityisesti 11 §:n 1 momentin mukaan taito- ja taideaineiden opinnot ovat vapaaehtoisia niille opiskelijoille, jotka suorittavat lukiokoulutuksen aikuisille tarkoitetun oppimäärän mukaan. Mutta uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta säätävän 16 §:n viimeisessä momentissa ei ole tehty eroa sen mukaan, suorittaako opiskelija lukiokoulutuksen nuorille vaiko aikuisille tarkoitetun oppimäärän mukaan. Mielestäni voimassa olevan lukiolain vastaavan säännöksen tulkinta on 1.1.2018 alkaen ollut, että 18 vuotta täyttäneelle opiskelijalle opetetaan hänen valintansa mukaisesti joko uskontoa tai elämänkatsomustietoa, sillä säännöksen sananmukaisessa tulkinnassa tämän estäisi mielettömästi päivänkin lukiokoulutuksessa oleminen alle 18-vuotiaana. Voisi kuitenkin pelätä, että uuden lukiolain 16 §:n viimeinen momentti (tai jo voimassa olevan lukiolain vastaava säännös) muutettaisiin seuraavanlaiseksi: 

"Lukiokoulutuksen aikuisille tarkoitetun oppimäärän mukaan suorittavalle 18 vuotta täyttäneelle opiskelijalle opetetaan hänen valintansa mukaisesti joko uskontoa tai elämänkatsomustietoa." 

Tällöin toki tarvittaisiin siirtymäsäännös, että säännöstä ei sovelleta niihin opiskelijoihin, jotka ovat aloittaneet tai aloittavat lukiokoulutuksen ennen säännöksen voimaantuloa. 

Mutta silloin siis nuorille tarkoitetun oppimäärän mukaan lukiokoulutusta suorittavan 18 vuotta täyttäneen valtionkirkkoihin kuuluvan opiskelijan oikeudet elämänkatsomustiedon valintaan romahtaisivat jopa 1.1.1999 - 31.12.2017 voimassa olleeseen tilanteeseen nähden.

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?