TÄYDENSIMME LUKIOLAKILAUSUNTOAMME SIVISTYSVALIOKUNNALLE (19.5.2018)


Uutiseni Lausuimme lukiolakiesityksestä sivistysvaliokunnalle [HTML] saa nyt jatkoa. 

Lähetin 19.5.2018 seuraavan viestin eduskunnan sivistysvaliokunnalle otsikolla "HE 41/2018 vp: Täydennystä lausuntoomme": 

Valiokunnan viikkosuunnitelman mukaan to 24.5.2018 asiassa käydään jo valmistava keskustelu. Valiokunnan kokouksen pe 18.5.2018 esityslistaan oli merkitty valiokuntaan saapuneeksi kirjallinen lisäselvitys hallitussihteeri Matti Sillanmäeltä, OKM. 

Arvelen näiden seikkojen merkitsevän sitä, että valiokunta ei kutsu minua kuultavaksi asiantuntijana valiokunnan kokouksen 2.5.2018 pöytäkirjaan liitetyn yhdistyksemme lausunnon johdosta ja että sen sijaan valiokunta on pyytänyt hallitussihteeri Sillanmäeltä selvityksen lausunnostamme, nimittäin kysymyksestä uskonnon ja elämänkatsomustiedon valinnaisuudesta 18 vuotta täyttäneille. 

Valmistauduin kuitenkin kuultavaksi tulemiseen laatimalla juuri tästä kysymyksestä tiiviimmän esityksen [PDF] ja sitä täydentävän kuvion [PDF]. Lähetän esitykseni kuvioineen liitetiedostoina täydennykseksi lausuntoomme, varsinkin kun esitystäni varten tutustuin Kansallisarkistossa voimassa olevan lukioasetuksen valmisteluaineistoon. 

Tästä valmisteluaineistosta kerron tässä yksityiskohtaisemmin, että lukioasetuksen (6.11.1998/810) esittelymuistiossa (OM 5.11.1998) opintojen aloittamisajankohdan määritelmälle ei todellakaan annettu minkäänlaista perustelua, sillä siinä sanottiin vain seuraavaa: 

"15 §. Opintojen päätoimisuus. [Vielä muistiossa otsikko oli unohdettu täydentää koskemaan myös uutta 2 momenttia.]: "Pykälän 2 momentissa määritellään, milloin oppilaitosta 18 täytettyään vaihtavan tai keskeytyneitä opintojansa jatkavan opiskelijan katsotaan aloittaneen opintonsa alle 18 vuotiaana." 

Asetuksen luonnoksessa, josta esitettiin lausuntopyyntö 13.2.1998, ei vielä ollut mitään opintojen aloittamisajankohdan määritelmää .

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?