KUINKA PIDÄT YHTEYTTÄ VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON LUOTTAMUSHENKILÖIHIN (18.1.2018)


Vapaa-ajattelijain liitto ry:n luottamuselimiä ovat liittohallitus ja liittovaltuusto. Näiden jäsenet valittiin viimeksi Oulun liittokokouksessa 11.6.2017 (ks. Oulun liittokokous antoi tukensa imagofasisteille Vapaa-ajattelijain liitossa (16.6.2017)). Liittohallituksen ja -valtuuston jäsenet luetellaan liiton kotisivulla vapaa-ajattelijat.fi/hallitus/ ja vapaa-ajattelijat.fi/valtuusto/. Tarkastellaan näitä henkilöjoukkoja sellaisina kuin ne 18.1.2018 sivulla kerrottiin.

Liittohallitus

Hallitus edustaa yhdistystä ja on sen tärkein operatiivinen toimielin. Se toimeenpanee liittokokouksen ja -valtuuston päätöksiä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan muuta varsinaista jäsentä. Puheenjohtajalla ei ole henkilökohtaista varajäsentä, mutta kaikilla muilla varsinaisilla jäsenillä sellainen on.

Nyt tammikuussa 2018 hallituksen jäsenet ovat jo ehtineet asettua istumaan tuoleilleen ja valtuustonkin jäsenet ovat pitäneet ensimmäisen kokouksensa, syöneet juhlavuosipäivällisen ja sulatelleet sen. Jotta voisit ottaa yhteyttä luottamushenkilöön, tarvitset yhteystietoja, esimerkiksi sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron. Olisi myös hyvä tietää, mikä on hallitusjäsenen oma jäsenyhdistys.

Liittohallituksen varsinaisista jäsenistä neljä ilmoittaa sähköpostiosoitteensa, puhelinnumeronsa ja jäsenyhdistyksensä. Kaksi ilmoittaa sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Yksi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa ja jäsenyhdistyksensä. Samoin yksi ilmoittaa vain sähköpostiosoitteensa. Viimein yksi jäsen, Reetta Tuomainen, ei ilmoita mitään yhteystietoa, ei myöskään jäsenyhdistystään. (Liiton sääntöjen 15 §:n mukaan liiton luottamustoimiin voidaan valita vain liiton jäsenyhdistyksen jäseniä.) Miten tällaisen luottamushenkilön puoleen voi kääntyä?

Kahdeksan henkilökohtaisen varajäsenen osalta tilanne on heikompi. Vain Riku Salminen ilmoittaa kaikki kolme tärkeää tietoa. Kukaan muu ei ilmoita puhelinnumeroaan. Sähköpostiosoitteen ja jäsenyhdistyksensä ilmoittaa varajäsenistä kolme. Yksi varajäsen ilmoittaa vain sähköpostiosoitteensa. Peräti kolme varajäsentä ei ilmoita mitään yhteystietoa.

Liittovaltuusto

Liittovaltuusto muodostuu valtuutetuista. Se käyttää ylintä päätösvaltaa liittokokousten välisenä aikana. Vapaa-ajattelijain liitossa liittovaltuusto on kuitenkin vilttiketjua eikä isäntä talossa kuten sen pitäisi olla. Valtuuston lepsuilu on johtanut myös siihen, ettei hallitus noudata talousarvioita ja tehtailee suuria alijäämiä. Tämä johtaa liiton köyhtymiseen.

Liittovaltuustoon kuuluu puheenjohtaja ja kymmenen muuta, varsinaista jäsentä. Kaikilla muilla jäsenillä paitsi puheenjohtajalla on henkilökohtainen varajäsen. Varajäseniä on siis kymmenen.

Liittovaltuuston jäsenten yhteystiedot ovat retuperällä. Koska valtuuston ajatellaan kuvastavan alueellista edustavuutta, jäsenen oman jäsenyhdistyksen ilmoittaminen on vielä tärkeämpää kuin hallitusjäsenen kohdalla. Huomataan, että valtuuston varsinaisista jäsenistä kukaan ei ilmoita kaikkia kolmea tärkeää tietoa. Tietoja sotkee se, että useampi jäsen ilmoittaa kotipaikkansa, muttei jäsenyhdistystään. Kun jäsenyys ei ole sidottu jäsenen kotipaikkaan, kotipaikan ilmoittaminen on turhaa, mutta jäsenyhdistyksen ilmoittaminen tarpeellista. Eniten tietoja ilmoittaa helsinkiläinen Robert Brotheus ilmoittaessaan myös postiosoitteensa. Häneltäkin puuttuu ilmoitus jäsenyhdistyksestä. Seuraavaksi parhaat yhteystiedot ovat Jani Hinkalla, joka ilmoittaa sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa. Hinkka ilmoittaa myös kotipaikan Valkeakoski. Hän on kuitenkin Tampereen vapaa-ajattelijain jäsen. Olisi parempi ilmoittaa Tampereen vapaa-ajattelijat.

Marianne Ikävalko, Kari Pasanen, Tauno Perkiö, Reijo Raappana ja Aki Räisänen eivät ilmoita jäsenyhdistystään. Kun Liisa Taskinen ilmoittaa ”Kotka”, lukija voisi arvailla, että tämä on hänen kotipaikkansa ja jäsenyhdistys on vastaavasti Kotkan Vapaa-ajattelijat. Sama koskee Tapio Pilliä, joka ilmoittaa vain tiedon ”Lahti”. Kaikkein kummallisinta on, että valtuuston puheenjohtaja Jape Lovén ei ilmoita mitään tietoja, vain asemansa puheenjohtajana. Tässä olisi korjattavaa.

Valtuuston varajäsenten osalta tilanne on lohduton. Vain kaksi jäsentä ilmoittaa sähköpostiosoitteensa eikä kukaan puhelinnumeroaan. Kaksi ilmoittaa jäsenyhdistyksensä. Neljä ilmoittaa kotipaikkansa. Mikko Merikivi ja Tuula Raappana ilmoittavat vain nimensä.

Arviointia

Liittokokousraportista lukija voi lukea luottamuselinten vaalitavasta. Kun ehdokkaiden henkilökohtaista kannatusta ei päästy mittaamaan, valittujen edustajien ansioilla, kyvyillä, innostuksella tai henkilökohtaisella kannatuksella ei ollut merkitystä. On mahdollista, että tärkeisiin asemiin pääsi ehdokkaita, joilla ei ole mitään ansioita, ei innostusta eikä henkilökohtaista kannatustakaan. Minusta tämä ei ole hyvä asia.

Useista luottamushenkilöistä ei tiedetä juuri mitään. He eivät olleet edes läsnä liittokokouksessa, eivät käyttäneet siellä yhtään puheenvuoroa, heille ei ole raportoitu osoitetun mitään vastuuta tai tehtävää liitossa, he eivät ole kirjoittaneet mitään Vapaa Ajattelija -lehteen. He ovat asioita seuraavillekin vapaa-ajattelijoille yhtä tuntemattomia kuin kuka hyvänsä Matti Virtanen tai Päivi Tuominen. Minusta tämä ei ole hyvä asia.

Tässä näemme liiton imagofasistisen juntan johtotyön tuloksen. Kaikki tehtävät keskitetään kolmelle, neljälle luottamushenkilölle. Tuloksia ei saavuteta ja osallistuminen jää erittäin kapeaksi. Lopputulosta täydentää se, että työntekijöitä ei palkata (tai he ovat pitkillä sairauslomilla eli poissa töistä) eikä ulkopuolisia avustajia käytetä niissä asioissa, jotka ylittävät hallituksen osaamisen.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?