VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON TYÖRYHMIÄ (15.9.2017)


Vapaa-ajattelijain liitto ry:n 11.6.2017 valittu uusi liittohallitus (LH) järjestäytyi 2.7.2017 (ks. Vapaa-ajattelijain liiton uusi liittohallitus järjestäytyi (6.7.2017)). Erilaisten ”vastaavien” ja toimintavastuiden jakaminen siirtyi seuraavaan LH:n kokoukseen.

Vapaa Ajattelijalle uusi toimitussihteeri

Tämä seuraava kokous pidettiin 26.8.2017. Vapaa Ajattelija -lehden uudeksi toimitussihteeriksi valittiin Eero Suorsa. Hän on minulle entuudestaan tuntematon henkilö.

Liiton toiminnanjohtaja ja taloudenhoitaja Maarit Fredlund, nykyisin liiton ainoa palkattu toimihenkilö, on ollut sairauslomalla huhtikuusta lähtien. Sairausloman on sanottu kestävän lokakuun loppuun saakka. Taloudenhoitajan tehtäviä hoitaa edelleen kotkalainen Ulla-Maija Eerola, joka ei ole LH:n jäsen, ja muita tehtäviä pääsihteeri Esa Ylikoski.

Liiton ”toimisto” on avoinna ”sopimuksen mukaan”.

Välitilinpäätös 31.7.2017

LH käsitteli viime kokouksessaan välitilinpäätöksen 31.7.2017. Siitä ei kerrottu mitään. Avustuksia liitto on myöntänyt kahdelle jäsenyhdistykselleen, Kouvolan Vapaa-ajattelijat ry:lle (KOUVA) ja Satakunnan vapaa-ajattelijat ry:lle (SAVA). Ei kerrottu mihin tarkoitukseen avustukset oli myönnetty tai minkä suuruisia ne olivat.

Työryhmiä

Hautausmaatyöryhmän vetäjäksi valittiin kemiläinen Pertti Periniva (Kemin Vapaa-ajattelijat ry (KEVA)), joka toimi samassa tehtävässä viime liittokokouskaudella. Periniva ei enää tällä liittokokouskaudella ole LH:n jäsen. Hautausmaatyöryhmän muista jäsenistä ei puhuta mitään. Asiasta kiinnostuneiden jäsenten kartoittaminen jäi Perinivan tehtäväksi.

Sääntömuutostyöryhmän vetäjäksi valittiin helsinkiläinen Jape Lovén (Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry (HSVA)). Tämänkään työryhmän muista jäsenistä ei mainita mitään, mutta heidät luvattiin nimetä myöhemmin, kun Lovén on ensin koonnut listan halukkaista jäsenistä. Lovén on liittovaltuuston (LV) puheenjohtaja.

Vapaa-ajattelijain liiton sääntösotkut ovat jatkuneet vuodesta 2005 alkaen, jolloin ”kukkoslovakkien” laatimat Susisäännöt hyväksyttiin liiton säännöiksi.

Liitolle on ollut pitkään ominaista erilaisten organisatoristen ratkaisujen tarjoaminen toiminnallisiin ongelmiin. Siksi toiminnalliset ongelmat ovat jatkuneet liittokokouskaudesta toiseen. Muiden vastuiden ja delegointien päivitykset LH lupasi valmistella seuraavaan kokoukseen. Tavallisesti LH on salannut tulevien kokousten pitoajankohdan. Nyt se ilmoitti seuraavan kokouksen ajankohdaksi 14.10.2017. LV:n kokous pidetään 18.11.2017.

Jos kokousten pitoajat ilmoitetaan etukäteen, siitä on apua jäsenyhdistyksille ja näiden jäsenille, kun ne lähettävät hakemuksiaan tai muuta LH:lle.

Lausunto Väestörekisterikeskukselle

Liitto antoi jonkin lausunnon Väestörekisterikeskukselle. Liiton mielestä ”uskontokunnan” (tarkoitettaneen uskonnollista yhdyskuntaa) rekisteröinti väestötietoihin pitäisi lopettaa samalla kun uskonnon opetuksen pakollisuus evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon jäsenille peruskoulussa ja lukiossa lopetetaan.

Epäselväksi lukijalle jäi, milloin tämä opetus lopetettaisiin ja miksi se olisi syy poistaa yhdyskuntatieto (tai sen puuttuminen) väestötietojärjestelmästä. Tietysti tätä tietoa tarvitaan katsomusopetuksen järjestämistä varten kouluissa, mutta tämä on vain yksi tiedon käyttötarkoitus. Uskonnollisten yhdyskuntien järjestelmää ja yhdyskuntatietoja tarvitaan monenlaiseen suosintaan ja syrjintään.

Lovén etsii sääntötyöryhmään jäseniä

Lovén lähetti 14.9.2017 sääntömuutosasiassa sähköpostin liiton jäsenyhdistyksille. Hän pyytää näitä pohtimaan, onko sääntömuutoksille tarvetta, minkälaisia muutoksia mahdollisesti tarvitaan ja kuka henkilö edustaisi jäsenyhdistystä työryhmässä. Ilmoitukset näistä tulee tehdä Lovénille 1.12.2017 mennessä.

Työryhmä aloittaa 1.1.2018. Esitys valmistuu 31.12.2018 mennessä, jonka jälkeen jäsenyhdistykset saavat lausua siitä. Esitys on tarkoitus hyväksyä vuoden 2020 liittokokouksessa.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?