AIKUISTEN PERUSOPETUKSESSA LUPAAVA KANTELUVASTAUS (22.6.2017)


Oikeusasiamiehen kansliassa toimittiin kiitettävän ripeästi aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita koskevissa kolmessa viimeisimmässä kanteluasiassani. Kanteluideni tavoite on edistää yhdistyksemme opetus- ja kulttuuriministeriölle 7.4.2017 tekemää esitystä oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetusta koskevan perusopetuslain 46 §:n muuttamisesta (pykälän yksikäsitteisen sovellettavuuden,) yhdenvertaisuuden ja uskonnonvapauden tähden; sulkeissa olevat sanat ovat aiheelliset mutta eivät alkuperäiset. Viimeisimmän kanteluni tein pe 16.6.2017, ja vastaus laadittiin jo ma 19.6.2017! Ks. Kantelut-osaston kohta 1.21.

Vastauksessa kerrotaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen vastuualueen ylitarkastaja Kirsi Lambergilta 19.6.2017 saadun tiedon mukaan esityksemme (sen kaksine täydennyksineen ja kaiketi myös sen liitteinä olevine neljine kantelukirjoituksenineen) on ministeriössä edelleen käsiteltävänä. Lambergin mukaan ministeriö arvioi esityksemme perusteella "puheena olevan lainsäädännön ja sitä koskevan ohjeistuksen mahdolliset muutostarpeet". Minulle luvattiin, että saan aikanaan ministeriön ratkaisun asiassa.

Vastaus lähetetään Lambergin vastuualueen tiedoksi.

Jään odottamaan ministeriön ratkaisua. Ministeriö ei voi olla ryhtymättä toimenpiteisiin. Muuten vaadin, että kanteluni tutkitaan. Toisaalta nyt tehtiin päätös, että kanteluitani ei tutkita niiltä osin, kuin ne koskevat Opetushallituksen kumottuja määräyksiä vuosilta 2015 ja 2016. Siten vertailuni 12.6.2017 annettuun määräykseen ohitettaisiin.

Mutta nykyisellään olen vastaukseen täysin tyytyväinen. Ministeriö ei ole haudannut asiaa! Kantelinhan osittain juuri siksi, että oikeusasiamies ei voi olla kanteluihin ainakin jollain tavoin vastaamatta, kun taas ministeriöstä en tiennyt samaa. Päinvastoin, pelkäsin, että ministeriö tekisi epävirallisen sisäisen päätöksen olla millään tavoin edistämättä esitystämme. Nyt kuitenkin, joko kanteluideni tähden tai niistä riippumatta, ministeriö on siis tarttunut asiaan eikä voi siitä enää vaieta.

Kanteluvastaus tuli niin sukkelaan, että ehdin jo tehdä vielä uuden kantelun samasta asiasta mutta kaksi virkamiestä kohteena, ei enää Opetushallitus. Ratkaisun nojalla minun oli kuitenkin perusteltua peruuttaa tuo kanteluni saman tien. Ks. Kantelut-osaston kohta 1.22.

Otin vielä itse yhteyttä ylitarkastaja Kirsi Lambergiin varmistuakseni, että hänellä (tai hänen vastuualueellaan) on kaikki asiaa koskevat kirjoitukseni käytettävissään. Kantelunihan kertovat 46 §:n ongelmallisuudesta sitä käytäntöön sovellettaessa.

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?