VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON LIITTOHALLITUKSEN LAUSUNNOT LIITTOKOKOUSESITYKSISTÄ OULUN LIITTOKOKOUKSELLE (7.5.2017)


Liittohallitus (LH) antoi lausunnot kokouksessaan 29.4.2017. Siihen mennessä oli tullut vain kaksi esitystä, joista annettiin lausunnot. Molemmat olivat sääntömuutosesityksiä. Ensimmäisen teki Kari Pasanen (Keski-Suomen vapaa-ajattelijat ry) ja toisen Luoteis-Lapin vapaa-ajattelijat ry.

Lausunto Pasasen esityksestä

”Liittohallitus katsoo, että liitossa ilmeisesti tarvittavia sääntömuutoksia on perusteltua valmistella huolellisesti kaikkien yhdistysten kanssa. Ensimmäisen sääntöluonnoksen valmistuttua sen käsittelylle jäsenyhdistyksissä ja korjausesitysten teolle on annettava hyvin aikaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että sääntömuutosprosessi tulee aloittaa liittohallituksen toimesta jo liittokokouskauden alussa, kun tavoitteeksi otetaan ennakkotarkastetun sääntömuutoksen tekeminen seuraavassa liittokokouksessa. Tällöin määräenemmistöllä hyväksytty sääntömuutos voidaan ottaa käyttöön jo seuraavassa liittokokouksessa.”

LH ei siis puoltanut Pasasen esityksen hyväksymistä tulevassa Oulun liittokokouksessa (LK).

Lausunto Luoteis-Lapin vapaa-ajattelijat ry:n esityksestä

”Liittohallitus katsoo, että liitossa ilmeisesti tarvittavia sääntömuutoksia on perusteltua valmistella huolellisesti kaikkien yhdistysten kanssa. Ensimmäisen sääntöluonnoksen valmistuttua sen käsittelylle jäsenyhdistyksissä ja korjausesitysten teolle on annettava hyvin aikaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että sääntömuutosprosessi tulee aloittaa liittohallituksen toimesta jo liittokokouskauden alussa, kun tavoitteeksi otetaan ennakkotarkastetun sääntömuutoksen tekeminen seuraavassa liittokokouksessa. Tällöin määräenemmistöllä hyväksytty sääntömuutos voidaan ottaa käyttöön jo seuraavassa liittokokouksessa.”

LH ei puoltanut tämänkään esityksen hyväksymistä tulevassa Oulun LK:ssa.

LK päättää ottaako se sääntömuutosesitykset käsiteltäväkseen. Tämä on jossakin määrin epävarmaa, koska LH unohti mainita kokouksen asialistassa sääntömuutosesitykset. LH ei voine kuitenkaan tällä tavalla estää määräaikana saapuneita esityksiä tulemasta LK:n käsiteltäviksi varsinkin, kun niistä jo nyt on saatu tietoa ja LH:n lausunnotkin.

Jos LK ottaa esitykset käsiteltäväkseen, se myös päättää niistä. Esitysten on vaikeampi läpäistä LK:sta, kun LH:n puoltolausunto jäi osaksikin saamatta molempien esitysten osalta.

Kimmo Sundström


Lue myös

Vapaa-ajattelijain liiton sääntöjä halutaan taas muuttaa.  Kari Pasanen teki sääntömuutosesityksen (12.4.2017)
Vapaa-ajattelijain liiton tavoitteet ja strategia vuosiksi 2017-2020 (20.4.2017)
Luoteis-Lapin vapaa-ajattelijain sääntömuutosesitys Oulun liittokokoukselle (7.5.2017)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?