VASTASIMME GRADUKYSELYYN (3.3.2017)


Uppsalan yliopistossa teologiaa opiskeleva Marianna Kemppi lähetti yhdistykselle pro gradunsa tekoon liittyvän kyselyn. Yhdistyksessä ensin ylipäätään vastaamisemme aiheellisuutta pähkäiltyämme päätin päivämäärän 1.3.2017 ajankohtaisuuden tähden vastata. Alla olevan vastaukseni ehdin lähettää vasta pari päivää määräajan 28.2.2017 päättymisen jälkeen. 

Yksi Perhe - Monta Uskontoa / One Family - Many Religions

1. Mikä on kirkkonne tai seurakuntanne yleinen suhtautuminen uskontorajat ylittäviin parisuhteisiin tai liittoihin?

Ateistiyhdistyksemme ei ole kirkko eikä seurakunta, eikä ateismi ole uskoa ei-jumaliin vaan jumaliin uskomisen puuttumista. 

2. Onko kirkkonne tai seurakuntanne ottanut huomioon moniuskontoiset pariskunnat ja perheet toiminnassanne?

Kyllä

Jos kyllä, miten?

Lainsäädännön tasolla. Kymmenen vuotta sitten yhden Protu-leirin maailmankatsomuspaneelissa kutsuttuna ateistien edustajana varoitin poikia tuolloisesta uskonnonvapauslain säännöksestä, että jos lapsen synnyttyä huoltajat eivät sovi lapsen uskonnollisesta asemasta - eivät tyhjästäkään vailla uskonnollisten yhdyskuntien jäsenyyksiä (mutta siitäkin nimenjulkistamisjuhlat ovat vain epävirallinen osoitus) - niin huoltajana toimiva lapsen äiti voi vuoden kuluessa lapsen syntymästä liittää lapsen uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi. Mutta tämä äidin yksinvaltaa merkinnyt poikkeusoikeus poistui 1.3.2017 uskonnonvapauslain muutoksen myötä, sillä nykyään lapsen uskonnollisen aseman muutoksista päättävät huoltajat yhdessä. 

Toinen, lainsäädännön soveltamista koskeva tärkeä seikka on korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätös KHO 2004:99, jonka mukaan perusopetuslain uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta koskevan 13. pykälän 1. momentissa tarkoitettu huoltajan ilmoitus uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattoman lapsen osallistumisesta enemmistön uskonnon opetukseen on oltava huoltajien yhteinen ollakseen pätevä. Mielestäni sama koskee silloin myös kaikkia muita pykälässä tarkoitettuja huoltajan tahdonilmaisuja. 

Nämä kaksi seikkaa turvaavat sen, että lapsen syntymästä asti lapsen huoltajana toimiva ateisti pystyy halutessaan torjumaan lapsen liittämisen uskonnolliseen yhdyskuntaan ja lapsen osallistumisen koulun uskonnonopetukseen. 

Ateistiyhdistyksemme myös vastustaa eräiden tahojen ehdottamaa uutta kaikille pakollista koulun oppiainetta uskontotieto, kulki se sitten millä nimellä tahansa, kuten vaikkapa yhteinen katsomuskasvatus. Se, ja elämänkatsomustiedon ja uskonnon opetuksen järjestämisen samassa luokkatilassa samaan aikaan on vain ateistien ihmisoikeuksien vastaista kaikille pakollista uskonnonopetusta. 

3. Pitäisikö mielestänne kirkkojen ja seurakuntien (yleisesti ottaen) lisätä moniuskontoisuuden huomioon ottamista palveluissaan?

Ei 

4. Onko uskontojen välinen dialogi tärkeä asia toiminnassanne?

Ei 

5. Pitäisikö mielestänne uskontojen välistä dialogia lisätä eri kirkkokuntien ja uskontojen välillä?

Ei

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?