NOKIAN VAPAA-AJATTELIJOILLE UUSI PUHEENJOHTAJA (16.1.2017)


Nokian Vapaa-ajattelijat ry:n (NOVA; 64859, perustettu 15.11.1953) yhdistyksen kokous valitsi 29.11.2016 yhdistykselle uudeksi puheenjohtajaksi Simo Kalervo Järvisen Tampereelta. 

Uudeksi varapuheenjohtajaksi on valittu Erno Orvo Arsi Laitinen ja sihteeriksi Raili Anneli Ala-Kivimäki. Taloudenhoitajana jatkaa Maija Leena Kangasniemi. 

Entinen puheenjohtaja Sirkka Salonen luopui tehtävästään. Hänet oli merkitty puheenjohtajaksi ensi kertaa 22.10.2007. 

Järvinen on vanha tekijä 

Uusi puheenjohtaja on vanha tekijä vapaa-ajattelijaliikkeessä. Hän toimi Tampereen Vapaa-ajattelijat ry:ssä (TAVA; 42806, perustettu 28.10.1945) jo 1990-luvulla. Tällöin yhdistyksen puheenjohtajana oli Teuvo Kantola. Yhdistyksen toiminta oli tuohon aikaan vilkasta ja monipuolista. Yhdistyksellä oli oma toimisto, joka oli jatkuvasti avoinna. Sittemmin Vapaa-ajattelijain liiton kärkihahmoiksi nousseet Jori Mäntysalo ja Petri Karisma tulivat mukaan toimintaan juuri tätä kautta. Järvinen toimi yhdistyksen puheenjohtajana Kantolan seuraajana vuodesta 1998 noin vuoteen 2001. Häntä seurasi puheenjohtajana Liisa Lahdenmäki. 

Sisäisten erimielisyyksien takia Järvinen ja myös hänen aktiivinen vaimonsa Liisa Louhivuori siirtyivät Tampereen yhdistyksestä Nokian yhdistykseen. 

On harvinaista, että sama henkilö on toiminut kahden eri vapaa-ajattelijayhdistyksen puheenjohtajana. Nokian yhdistys on paljon pienempi kuin Tampereen yhdistys. Sen liitolle vuosittain tilittämien liittomaksujen määrä on vaihdellut vuosina 1993-2015 välillä 46-19. Luku 46 on vuodelta 1993 ja luku 19 vuodelta 2015. 

31.12.2016 mennessä yhdistys ei tilittänyt liittomaksuja vuodelta 2016, mutta aikoo tilittää niitä 31.3.2017 mennessä. Liiton nykyisten sääntöjen mukaan jäsenyhdistys säilyttää oikeutensa liitossa, jos erääntynyt liittomaksu maksetaan eräpäivän (31.12.) jälkeen, kuitenkin seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. 

Järvinen on toiminut myös Vapaa-ajattelijain liiton liittohallituksen varsinaisena jäsenenä liittokokouskauden 1999-2002. Tämä liiton puheenjohtaja Erkki Hartikaisen ensimmäinen liittokokouskausi oli vielä menestyksellinen liiton kannalta. 

Nokian Vapaa-ajattelijat tai sen edustajat eivät osallistuneet Vapaa-ajattelijain liiton hajottamistoimiin.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?