VAPAA-AJATTELIJAIN LIITTO KOMPUROI REKISTERI-ILMOITUSTEN KANSSA (5.1.2017)


Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja, tamperelainen Petri Karisma erosi tehtävästään 27.10.2016 (ks. Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja Petri Karisma erosi tehtävästään (30.10.2016)). 

Liittohallitus vaihtaa varapuheenjohtajan 

Puheenjohtajan tehtävien hoito jäi jyväskyläläiselle varapuheenjohtaja Heidi Frimanille, joka ei kuitenkaan halunnut hoitaa tätä tehtävää. Liittohallitus vaihtoi kokouksessaan 5.11.2016 Frimanin tilalle oululaisen Marko Lakkalan (ks. Marko Lakkala Vapaa-ajattelijain liiton uudeksi varapuheenjohtajaksi (6.11.2016))

Liittovaltuusto ei halua täyttää puheenjohtajan paikkaa 

Liiton liittovaltuustolla on liiton sääntöjen 9 §:n mukaan oikeus täyttää liittohallituksen jäsenen paikka, jos paikan varajäsenenkin paikka on avautunut, valitsemallaan henkilöllä. Hallituksen puheenjohtajalla ei ole varajäsentä. Liittovaltuusto kokoontui sääntömääräiseen kokoukseensa 19.11.2016, muttei ottanut asialistalleen puheenjohtajan paikan täyttämistä. 

Länsi-Uudenmaan ateistien esitys 

Tämän jälkeen Länsi-Uudenmaan ateistit ry:n (liiton jäsenyhdistys) nimenkirjoittajat Jari Hakkarainen ja Kim Sjöström esittivät, että puheenjohtajan paikka täytetään (ks. Länsi-Uudenmaan ateistit ehdottaa Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtajan paikan täyttämistä (23.11.2016))

Entinen puheenjohtaja Karisma allekirjoittaa muutosilmoituksen 

Nyt liitossa pantiin kukkosvaihde päälle ja alkoi kompurointi. Nimenkirjoittajien muutosyritelmiä tehtiin viisi, kaksi 2.12.2016, kolmas 3.12.2016 ja vielä kaksi 5.12.2016. Näistä yksi maksettiin ja tuli vireille. Sen allekirjoitti oikeudettomasti entinen puheenjohtaja Karisma. 

Tässä ilmoituksessa puheenjohtajaksi ilmoitettiin Karisma, varapuheenjohtajaksi Marko Lakkala ja muut nimenkirjoittajat jätettiin ilmoittamatta. Muut olivat pääsihteeri Esa Ylikoski ja taloudenhoitaja Maarit Fredlund, jotka liittohallitus oli aikaisemmin valinnut asianomaisiin tehtäviin. 

Rekisterimerkintärikoksen yritys 

Yhdistysrekisteri on valtion rekisteri. Valtio haluaisi, että sen rekisterit olisivat luotettavia ja suojaa niitä kovienkin rangaistusten uhalla. Rekisterimerkintärikoksesta voidaan tuomita kolme vuotta vankeutta. Myös rikoksen yritys on rangaistava. 

Järjestelmä vuotaa, sillä se perustuu ilmoitukset allekirjoittavan puheenjohtajan luottamukseen. Mitään pöytäkirjanotteita tms. ei nykyisin vaadita ilmoituksen oikeellisuuden takeeksi. ”Kukkoslovakki” voi säveltää ilmoitukseen mitä haluaa. Esimerkiksi liiton entinen varapuheenjohtaja Robert Brotherus ilmoitti 3.12.2010 virheellisesti olevansa liiton ”vt. puheenjohtaja”, vaikkei liitossa ole tällaista toimihenkilöä. Varapuheenjohtajan osalta Brotherus runoili, ettei sellaista ollut valittu, vaikka oli itse varapuheenjohtaja. Virhetiedot läpäisivät viranomaiskäsittelyn. 1.2.2011 Brotherus merkittiin virheellisesti rekisteriin liiton sääntömääräisenä puheenjohtajana. Kukaan ei moittinut asiaa poliisille. Brotherus ei joutunut vankilaan tai saanut sakkoja. Luottamus valtion ylläpitämän rekisterin oikeellisuuteen kärsi. Ei kannata uskoa kaikkea, mitä rekisterissä on. 

Karisma lakkaa allekirjoittamasta ilmoituksia 

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) lähetti 16.12.2016 liitolle korjaus- ja täydennyskehotuksen. Siinä pyydettiin puheenjohtajaa allekirjoittamaan ilmoitus. 

Karisma lakkasi allekirjoittamasta ilmoituksia. Hän ilmoitti itse PRH:lle omasta erostaan 20.12.2016. Viranomainen sai tiedon 22.12.2016. Tietojen rekisteröinti kestää eikä tätäkään uutta tietoa ehditty kirjata rekisteriin vuoden 2016 aikana. 

Lakkala allekirjoittaa ilmoituksen 

Korjattu ilmoitus palautui PRH:lle 30.12.2016 varapuheenjohtaja Marko Lakkalan allekirjoittamana. Siinä ilmoitettiin myös, että pääsihteeri Ylikoski ja taloudenhoitaja Fredlund jatkavat nimenkirjoittajina. 

Yhdistysrekisterikäytännössä on poikkeuksellisesti hyväksytty myös varapuheenjohtajan allekirjoittamia muutosilmoituksia. 

Jos liitossa olisi hallinto-osaamista, kompuroinnilta olisi vältytty. Karisman toimia ei olisi tarvittu lainkaan. Varapuheenjohtaja Friman tai hänen tilalleen valittu varapuheenjohtaja Lakkala olisivat voineet hoitaa rekisteriasiat kuntoon. 

Liiton haavoittuvuutta asia ei korjaa, kun puheenjohtajaa ei ole valittu.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?