KIRKOSTA EROAMINEN KASVOI HIEMAN VUONNA 2016 (1.1.2017)


Eroakirkosta.fi-palvelun kautta tehtiin vuonna 2016 49.206 eroa (2015: 45.349). 

Aivan kaikki erot eivät lopulta toteudu. Sivusto ilmoittaa, että erinäisistä syistä noin neljä prosenttia eroista voi jäädä toteutumatta. 28.12.2016 sivuston julkaisema tiedote arvioi, että eromäärä tulee olemaan 47.000. 

Kuukausittaiset eromäärät olivat hyvin lähellä vastaavia vuoden 2015 määriä. Helmikuusta lukien kumulatiivinen erojen määrä oli jatkuvasti hieman vuotta 2015 korkeampi. 

Mainittavia eropiikkejä ei vuoteen sisältynyt. Tämä huomattiin myös kirkossa. Valomerkki.fi-sivustolla Samuli Suonpää kirjoitti, että kirkosta ”erosi vain tavanomaiset 45.000 ihmistä”. Tämän hän arvioi kuuluvan helpotuksen huokauksina jokaisessa Suomen kirkkoherranvirastossa. Kirkko näyttää sopeutuneen tämänsuuruiseen erovirtaan ja sen haastaminen vaatisi erovirran kasvattamista. 

Kun katsotaan vuosien 2007-2016 eropylväitä, havaitaan, että neljän vuoden pylväät ovat vuoden 2016 pylvästä korkeampia ja viiden vuoden pylväät vastaavasti matalampia. 

Palvelun mukaan naisten suhteellinen osuus palvelun käyttäjistä kasvaa tasaisesti. Vuonna 2016 osuus oli noin 46 prosenttia. Melkein puolet eroajista on alle 30-vuotiaita. Suuri eroajien ryhmä on juuri 18 vuotta täyttäneet. Nämä nuoret pidetään lakiteitse kirkon jäseninä, jos heidän vanhempansa eivät anna lupaa erota kirkosta. Tämä on seikka, jonka kirkkovangit varmasti muistavat lopun ikänsä. On tarvetta alentaa ikärajaa jolloin nuori saa itsenäisesti päättää asioistaan, mutta kirkko ei ole suostunut tähän. 

Korkein eromäärä, 84.110, saavutettiin vuonna 2010. Siihen voidaan päästä vastakin, vaikka sitten kirkon ja kristittyjen avulla. Hyvin mielenkiintoinen hetki koittaa Suomessa maaliskuusta 2017 alkaen, kun sukupuolineutraali avioliittolaki astuu voimaan. Erimielisyys siitä, pitäisikö myös evankelis-luterilaisen kirkon vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja, on voimakas. Osa kristityistä tulee joka tapauksessa pahoittamaan mielensä ja protestoi kirkosta eroamalla.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?