KOULURUOKAILUSUOSITUS: LUONNOKSEN TARKASTELUA (30.12.2016)


Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkistivat lokakuussa 2016 luonnoksen julkaisuksi ”Syödään ja opitaan yhdessä – Kouluruokailusuositus”. Yhdistyksemme ei osallistunut 18.11.2016 päättyneeseen verkkokyselynä toteutettuun luonnoksen kommentointiin. 

Suositus tulee korvaamaan edellisen 2008 julkaistun Kouluruokailusuosituksen. Julkisten kommenttien käsittelyn ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan hyväksymisen jälkeen suositus julkaistaan alkuvuodesta 2017. 

Lainaan ensin luonnoksesta neljä virkettä ja tarkastelen sitten niitä yhdessä. 

Luvun 4 Kouluruokailun järjestäminen alaluvun 4.3 Tarjottavat ateriat ja välipalat alaluvun 4.3.1 Lounas jakson Kasvisruokavalioiden toteuttaminen kouluruokailussa 1. kappale (s. 20) sisältää seuraavan virkkeen: ”Kasvisruokavaliot sekä uskonnolliseen ja eettiseen vakaumukseen pohjautuvat ruokavaliot toteutetaan oppilaan huoltajien/oppilaan ilmoituksen perusteella.” 

Alaluvun 4.3.1 jakso Monikulttuurisuus kouluruokailussa alkaa seuraavalla virkkeellä (s. 21): ”Ruoka on monikulttuurisuutta ja kaikissa kulttuureissa tärkeä oman identiteetin ilmentäjä.” Myöhemmin jaksossa lukee (s. 22): ”Monikulttuurinen lautasmalli huomioi erilaisen ruoka-aineiden ja ruokalajien valinnan, mahdollisesti kielletyt ruoka-aineet tai yhdistelmät sekä valmistustavat ja tarjonnan.” 

Alaluvun 4.3.4 Muut erityistarpeet teksti on seuraava (s. 24): ”Eettiset ja eri uskontoihin liittyvät tarpeet, jotka poikkeavat merkittävästi suomalaisesta valtaväestön ruokatottumuksia noudattavasta ruokavaliosta, huomioidaan tapauskohtaisesti kuntakohtaisten tai opetuksen järjestäjän linjausten mukaisesti.” 

Ensimmäinen kommenttini lainauksista on, että kulttuurilla niissä aivan ilmeisesti tarkoitetaan viitata eri maiden, kansojen tai kansanryhmien ruokakulttuureihin ja että se on aivan ymmärrettävää. 

Toinen kommenttini on, että mielestäni mihinkään halal-teurastusta vaativaan ei koulun pitäisi suostua siksikään, että kasvisruokavaliohan on aina vaihtoehtona.

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?