NELJÄSOSA ESPANJALAISISTA ON ATEISTEJA (29.12.2016)


Neljäsosa espanjalaisista ilmoittaa olevansa ateisteja tai uskonnottomia. Vuonna 1980 uskonnottomiksi ilmoittautui 8,5 prosenttia. Uskonnottomien määrä nousee tasaisesti, uusin luku on 25,8 prosenttia. 

Vuosittaisen selvityksen asiasta tekee Fundación Ferrer y Guardia (Ferrer y Guardia -säätiö). 18-34-vuotiaista lähes puolet sanoo olevansa uskonnottomia tai ateisteja, kun yli 65-vuotiaista näin ilmoittaa vain 8,3 prosenttia. 

    Francisco Ferrer y Guardia, piirros Oscar Santana. Teoksessa José M. F. Santana ym. (1982) El Almanaque del No Creyente.

Itsehallintoalueista Kataloniassa, Baskimaassa ja Baleaareilla on eniten uskonnottomia. Vähiten uskonnottomia on Murciassa, Aragoniassa, Kastilia-La Manchassa ja Extremadurassa. 

Kataloniassa 52 prosenttia ihmisistä ilmoittaa olevansa uskovia ja olleensa sitä aina, kun 29,7 prosenttia kieltää koskaan olleensa uskovia. 13,7 prosenttia myöntää, etteivät ole uskovia, mutta ovat olleet sitä aiemmin. 2 prosenttia katsoo olevansa uskovia, mutta eivät olleet sitä aiemmin. 

Uskonnon merkitystä vastaajille arvioitiin asteikolla 0-10, jossa 0 oli hyvin vähän merkityksellinen ja 10 hyvin merkityksellinen. Vuonna 2002 tulos oli 5,34 ja vuonna 2015 4,15. Politiikka oli vahvistanut asemiaan vastaajien keskuudessa vuosina 2013-2015. Sen merkitys vastaajille on ensi kertaa ohittanut uskonnon merkityksellisyyden. 

Selvitys kertoo myös uskonnon ja kasvatusjärjestelmän yhteyksistä. Koko Espanjassa lukuvuonna 2013-2014 ensiasteen oppilaista 30,7 prosenttia osallistui uskonnolle vaihtoehtoiseen toimintaan. Toisen asteen opetuksessa vastaava luku oli 47 prosenttia ja lukiossa 66,5 prosenttia. Julkisissa kouluissa 60 prosenttia oppilaista osallistuu vaihtoehto-opetukseen, yksityiskouluissa 22 prosenttia. Yksityiskouluista enemmistö on uskonnollisia. 

Avioliitoista vuonna 1992 tunnustuksellisia oli 79,4 prosenttia ja vuonna 2015 29,1 prosenttia. Vastaavasti siviiliavioliittojen osuus on noussut 20,6 prosentista 70,4 prosenttiin. Vuonna 2016 lähes 3/4 avioliitoista oli tunnustuksettomia. 

Avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten määrä kasvaa. Vuonna 1990 osuus oli 9,61 prosenttia ja vuonna 2014 42,5 prosenttia.

Kimmo Sundström


JK. Fundación Ferrer y Guardia on saanut nimensä Francisco Ferrer y Guardian (katalaaniksi Francesc Ferrer i Guàrdia; 10.1.1859-13.10.1909) mukaan, joka oli katalonialainen vapaa-ajattelija ja anarkisti.


Lue myös

Espanjalaisista 25 prosenttia on uskonnottomia (7.1.2013)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?