PROMETHEUS-SEREMONIAT OY:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 (18.11.2016)


Yhtiön tilikausi 1.1.2015-31.12.2015 oli sen seitsemästoista. Vuotta 2013 koskeneessa tilinpäätöskirjoituksessa arvioitiin oltavan lähellä liikevaihtohuippua. Arvio on osunut oikeaan. Vuonna 2015 liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 6,5 prosenttia ja oli 78.314,33 euroa, mutta vuoden 2012 liikevaihtohuippu jäi ohittamatta. 

Vuosi Liikevaihto (eur) Muutos (%)
2009 54.013,34 -2,5
2010 71.359,04 +32,1
2011 72.651,80 +1,8
2012 79.244,52 +9,1
2013 76.573,54 -3,4
2014 73.502,97 -4,0
2015 78.314,33 +6,5

Petkutuksen kokoluokka

Vuonna 1998 yhtiö arvioi vuoden 2001 liikevaihdon olevan 1.339.000 markkaa (225.203,63 euroa). Yhtiö on pystynyt toteuttamaan tästä 34,8 prosenttia, mutta on käyttänyt siihen 14 vuotta enemmin aikaa kuin arvioi. Edellinen liikevaihdon kasvuloikka (32,1 prosenttia) otettiin vuonna 2010. Kun yhtiö ei kykene voimakkaaseen kasvuun, odottavan aika käy pitkäksi. Yhtiön arviot olivat vapaa-ajattelijoiden petkuttamista. Petkutuksen kokoluokka on noin 65 prosenttia. 

Vapaa-ajattelijoita petkutettiin helposti ja laajalti. Pahempaa oli, että petkutus levisi koko liikkeeseen. Liikkeen eteneminen pysähtyi ja itse järjestö, Vapaa-ajattelijain liitto ry, hajosi. Vaikeudet jatkuvat. Viimeksi liitosta erosi puheenjohtaja Petri Karisma 27.10.2016. Hänkin on seremoniayhtiön ystävä ja vastaavasti liiton toiminnan köyhdyttäjä. 

Tilikauden voitto 

Liiketappio oli -459,88 euroa ja kasvoi vähän edellisvuodesta (-284,67 euroa). Tilikauden voitto oli nyt 65,96 euroa (2014: tilikauden tappio -16,15 euroa). Yhtiö ei kertonut mikä osa liikevaihdosta muodostui seremoniapalveluista (2004: 88,6 prosenttia), mikä osa painotuotteiden myynnistä (2004: 11,4 prosenttia) ja oliko muita liikevaihtoa kerryttäviä palveluita. Yhtiö vaikeuttaa tarkemman kuvan saamista toiminnastaan. 

Puheiden hinta pysynyt ennallaan 

Hautajais- ja nimiäispuheiden perushinta oli aiemmin 160 euroa/tapahtuma, vuonna 2010 hinta oli 180 euroa/tapahtuma ja vuonna 2011 260 euroa/tapahtuma. Hintaa ei ole sen jälkeen korotettu. Hääpuheiden taksa oli aiemmin 200 euroa/tapahtuma, mutta vuodesta 2010 lukien se on ollut 280 euroa/tapahtuma. Nämä hinnat ovat edelleen voimassa marraskuussa 2016. Koska yhtiö on luonteeltaan kaupallinen, odotan, että puhujataksoja pian korotetaan.

Yhtiön hinnaston mukaan vapaa-ajattelijat, humanistit ja protulaiset (Prometheus-leirin tuki ry:n jäsenet) saavat puhujapalveluista 30 euron alennuksen ja juhlakäsikirjasta viiden euron alennuksen. Vapaa-ajattelijain liitto ry:n jäsenyhdistyksen jäsen voi vielä saada eri hakemuksesta puhuja- ja musiikkikuluihin avustusta liitolta. Hakemuslomakkeen mukaan tuki on kuitenkin suunnattu vain perheille. Kulut korvataan jälkikäteen kulutositteita vastaan, ja korvaus on harkinnanvarainen. Kuluja on oltava vähintään 100 euroa ja maksimikorvaus on 200 euroa. 31.5. mennessä haetut kulut korvataan kesäkuussa ja 30.11. mennessä haetut joulukuussa. 

Ateistiyhdistykset eivät olleet perustamassa yhtiötä eivätkä käytä yhtiön palveluksia. Jäsen saa tarvittaessa palveluita yhdistyksestään ilman kaupallisuutta (vrt. Jätimme jäähyväiset Tapio Tukiaiselle (18.11.2016))

Tuloslaskelma 

Yhtiölle on tunnusomaista, että tilikauden ostot poukkoilevat paljon tilikaudesta toiseen. Nyt ostoja oli -148,35 euroa (2014: -10.190,69 euroa). Varastojen muutos oli -3.547,80 euroa, kun se vuonna 2014 oli positiivinen 3.567,30 euroa. Ulkopuolisten palvelujen ostot kääntyivät laskuun ja olivat -7.511,15 euroa (2014: -11.037,69 euroa). 

Palkka- ja palkkiokulut olivat -45.173,49 euroa. Ne palasivat lähelle vuoden 2013 tasoa (-44.058,24 euroa) oltuaan vuonna 2014 vain -39.313,10 euroa. Eläkekulut jatkoivat tasaista nousuaan ja olivat nyt -9.249,84 euroa (-8.308,05 euroa). Henkilöstökulut nousivat uuteen ennätykseen -55.695,72 euroa (2014: -48.796,09 euroa). 

Liiketoiminnan muiden kulujen erittely jatkui 

Näissä tilinpäätöskirjoituksissa yhtiötä arvosteltiin vuosia siitä, ettei se lainkaan eritellyt liiketoiminnan muita kuluja. Tilinpäätöksessä oli kulumöykky, jonka suuruus vaihteli viime vuosina 20,2-37,4 prosentin välillä liikevaihdosta. Möykkyraportointia harrastettiin vuosina 2006-2013. Vuonna 2014 raportointi kohentui. Myös vuonna 2015 annetaan erittelyä liitetietona


2015 2014
Matkakulut 6.131,28 5.446,62
Markkinointikulut 418,32 2.088,00
Kone- ja kalustokulut 799,67 778,77
Muut hallintopalvelut 3.469,90 3.448,86
Muut liiketoiminnan kulut 4.727,94 2.164,64
Liiketoim. muut kulut yht. 15.547,11 13.926,89

Myyntisaamiset aisoissa 

Yhtiön myyntisaamiset paisuivat aiemmin holtittomasti. Ne olivat vuoden 2013 lopussa 51.753,70 euroa. Vuonna 2014 ne viimein perattiin, jäljelle jäi 5.576,40 euroa. Vuonna 2015 myyntisaamisia oli 5.901,80 euroa. 

Tasetta on taas kevennetty reippaasti. Rahat ja pankkisaamiset ovat pienentyneet 29.894,78 eurosta vain 16.331,85 euroon (vähennys 13.562,93 euroa). Vastaavaa oli yhteensä 27.878,54 euroa. Vastattavan puolella vastaava vähennys tapahtui siirtoveloissa. Ne vähenivät 29.838,01 eurosta 17.796,19 euroon (vähennys 12.041,82 euroa). Tase näyttää paljon terveemmältä kuin kaksi vuotta sitten. Yhtiö ei ole kuitenkaan raportoinut miksi nämä saneeraustoimet tehtiin.

Arto Tiukkanen lopetti valetoiminnan 

Entinen yhtiön valetilintarkastaja Arto Tiukkanen on tehnyt parannuksen eikä enää esiinny tilintarkastajana. Nyt hän on toiminnantarkastaja. 

Yhtiön kotisivun asu uusittu 

Tilikautta 2013 koskeneessa tilinpäätöskirjoituksessa huomautin, ettei yhtiön kotisivua ollut päivitetty joidenkin tietojen osalta viiteen vuoteen. Osa tiedoista oli vanhentuneita. Vuonna 2014 vanhentuneet tiedot poistettiinkin. Nyt sivujen ulkoasu näyttää uudistuneen kokonaan. Käytössä on myös verkkokauppa. 

Verkkokaupasta voi tilata mm. Vapaa-ajattelijain liiton uusimman surunvalittelu- ja onnitteluadressin. Vanhempia (ja tyylikkäämpiä) liiton adresseja ei ole kaupan. Niistä katetta tulisi enemmin, kun myyntihinta voisi olla kaksinkertainen uusiin adresseihin verrattuna. Myöskään liiton hautajaiskukkakortteja ei ole myytävänä. Valkoinen kortti esittää uskonnottomien käyttämän kuva-aiheen, liekkimaljan. Liekkimalja on myös Vapaa-ajattelijain liiton vaakunan kuva-aihe

Kimmo Sundström 


JK. Pro-Seremoniat Oy teki voittoa 65,96 euroa (2014: tappio -16,15 euroa). Yhtiön tuleekin yhtiöjärjestyksensä mukaan käyttää voittonsa ”yhtiön kehittämiseen” eikä se saa jakaa voittoa osakkeenomistajille. Toiminnan alkuvuosina yhtiön pääomistaja ja toimitusjohtaja Anneli Aurejärvi-Karjalainen sekä yhtiön hallituksen jäsen Juha Kukkonen huijasivat vapaa-ajattelijoita ja muita mukaan yhtiön toimintaan sillä vakuutuksella, ettei toimitusjohtajalle makseta palkkaa toimitusjohtajan työstä. Muusta työstä, esim. juhlapuheiden pitämisestä, toimitusjohtaja saisi palkkaa kuten muutkin. 

Ensi kertaa yhtiö tunnusti rikkoneensa edellä mainitun raportoidessaan vuonna 2005, että toimitusjohtajan työstä oli vuonna 2004 maksettu toimitusjohtajalle palkkaa 3.850 euroa. Vuonna 2005 tätä palkkaa maksettiin 9.500 euroa ja vuonna 2006 9.000 euroa. Sen jälkeen yhtiö ei ole raportoinut toimitusjohtajalle maksettuja palkkoja. 

Arvioin vuonna 2008 (Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2007 (4.9.2008)), että myös vuodelta 2007 toimitusjohtajalle maksettiin 9.000 euroa palkkaa toimitusjohtajan työstä. Saman arvion toistin vuoden 2008 osalta. Vuoden 2009 osalta alensin arvion toimitusjohtajan työstä maksetusta palkasta 7.000 euroon. (Aurejärvi-Karjalaisen verotettava ansiotulo valtionverotuksessa 2009 oli 11.488,39 euroa (2008: 14.646,12 euroa) ja kunnallisverotettava tulo 7.726,07 euroa (2008: 11.107,53 euroa). 

Kun yhtiön liikevaihto kasvoi merkittävästi, arvioin, että vuodelta 2010 toimitusjohtajalle maksettiin toimitusjohtajan työstä palkkiota 9.000 euroa. Näin siitä huolimatta, että Aurejärvi-Karjalaisen verotettavat ansiotulot pienenivät vuoteen 2009 verrattuna ja olivat valtionverotuksessa 10.199,88 euroa sekä kunnallisverotuksessa 5.455,18 euroa. 

Vuonna 2011 Aurejärvi-Karjalaisen verotettavat ansiotulot olivat valtionverotuksessa 7.869,47 euroa ja kunnallisverotuksessa 3.386,42 euroa. Arvioin palkkioksi toimitusjohtajan työstä 7.000 euroa. 

Vuoden 2012 osalta korotin arvioni tämän palkkion määrästä takaisin 9.000 euroon. (Aurejärvi-Karjalaisen verotettava tulo valtionverotuksessa 11.734,32 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 6.377,18 euroa.) 

Vuoden 2013 osalta arvioni on edelleen maltillisesti 9.000 euroa. (Aurejärvi-Karjalaisen verotettava tulo valtionverotuksessa 14.462,44 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 9.646,25 euroa.) 

Vuonna 2014 toimitusjohtaja Aurejärvi-Karjalaisen verotettavat tulot nousivat paljon (verotettava tulo valtionverotuksessa 24.248,17 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 21.145,27 euroa). Koska yhtiö ei raportoi erikseen johdon palkkoja, ei voida tietää saiko toimitusjohtaja lisätulot tästä osakeyhtiöstä vai jostain muualta. Pysytän arvioni ennallaan eli arvioin, että hänen palkkionsa toimitusjohtajan työstä oli 9.000 euroa. 

Vuonna 2015 toimitusjohtajan verotettavat tulot säilyivät vuoden 2014 tasolla. Verotettava tulo valtionverotuksessa oli 24.663,91 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 21.579,41 euroa. Arvioin vielä toimitusjohtajalle maksetun palkkaa toimitusjohtajan työstä 9.000 euroa. 

Näin toimitusjohtajalle on maksettu palkkaa toimitusjohtajan työstä seuraavasti:

Vuosi Palkka Arvio palkkiosta
2004 3.850
2005 9.500
2006 9.000
2007
9.000
2008
9.000
2009
7.000
2010
9.000
2011
7.000
2012
9.000
2013
9.000
2014
9.000
2015
9.000
Yht. 22.350 77.000

Kaiken kaikkiaan toimitusjohtajalle on maksettu palkkaa toimitusjohtajan työstä vuosina 2004-2006 yhteensä 22.350 euroa ja vuosina 2007-2015 arviolta yhteensä 77.000 euroa, yhteensä siis 99.350 euroa. Sen jälkeen, kun toimitusjohtaja alkuperäisten puheidensa mukaisesti ei ota palkkaa toimitusjohtajan työstä ja palauttaa yhtiölle ”yhtiön kehittämiseen” 99.350 euroa, kukaan ei enää ajattele hänen olevan puijari


Lue myös

Prometheus-seremoniat Oy teki tappiota. – Vapaa Ajattelija 2000:2, 29-30.
Prometheus-Seremoniat Oy:n tulos kasvoi 68 000-kertaiseksi

Prometheus-seremoniat [Pro-Seremoniat] Oy teki nollatuloksen (27.4.2001)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2002 (26.12.2004)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2003 (26.12.2004)

Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2004 (8.10.2005)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2005 (27.9.2006)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2006 (8.10.2007)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2007 (4.9.2008)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2008 (27.10.2009)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2009 (29.12.2010)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2010 (4.11.2011)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2011 (6.11.2012)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2012 (13.11.2013)

Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2013 (7.11.2014)
Prometheus-seremoniat Oy:n lyhytaikaiset myyntisaamiset ja velat (12.4.2015)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2014 (10.11.2015)
Prometheus-seremoniat Oy:n lyhytaikaiset myyntisaamiset ja velat II (3.3.2016)
Prometheus-seremoniat Oy:n lyhytaikaiset myyntisaamiset ja velat III (28.8.2016)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?