TUOMARINVAKUUTUS SÄÄDÖSKOKOELMAAN (30.8.2016)


Uutiseni Eduskunta poisti tuomarinvalan mutta vaikeni virkavalasta [HTML] sai nyt vihdoin, yli kahden kuukauden jälkeen, odottamani jatkon: 

Tasavallan presidentti vahvisti to 25.8.2016 lait, jotka sisältyivät eduskunnan vastaukseen (EV 99/2016 vp) hallituksen esitykseen (HE 7/2016 vp) tuomioistuinlaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi, ja määräsi ne kahta kiireisempää lukuunottamatta mutta erityisesti tuomioistuinlain tulemaan voimaan 1.1.2017. 

Tuomioistuinlaki julkaistiin tänään ti 30.8.2016 sähköisessä Suomen säädöskokoelmassa lakina 673/2016. Laki sisältää sekulaarin tuomarinvakuutuksen kaavan (1 luvun 7 §). Suomenkielistä ilmaisua "kunniani ja omantuntoni kautta" vastaava ruotsinkielinen ilmaisu on "på heder och samvete". 

Tuomioistuinlain myötä poistuu uskonnollinen tuomarinvala ja sen lähes 300 vuotta vanha oikeudenkäymiskaareen (1.1.1734/4) sisältyvä kaava.

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?