EDUSKUNTA POISTI TUOMARINVALAN MUTTA VAIKENI VIRKAVALASTA (22.6.2016)


Eduskunta hyväksyi ke 22.6.2016 hallituksen esitykseen (HE 7/2016 vp) tuomioistuinlaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi sisältyvät lait lakivaliokunnan mietinnön (LaVM 8/2016 vp) mukaisina. Tuomioistuinlaki poistaa uskonnollisen tuomarinvalan yksinomaisen sekulaarin tuomarinvakuutuksen hyväksi. Tasavallan presidentin on vielä vahvistettava laki ja määrättävä sen voimaantulopäivä, jonka on tarkoitus olla 1.1.2017. Asiaa seurataan. 

Kuten kerroin uutisessani Lausuimme tuomarin- ja virkavaloista [HTML], yhdistyksemme lausunto 24.2.2016 eduskunnan lakivaliokunnalle vaati, että valiokunta liittäisi mietintöönsä lausumaehdotuksen, että eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy johdonmukaisuuden vuoksi toimiin virkavalasta luopumiseksi yksinomaisen virkavakuutuksen hyväksi. 

Mutta lakivaliokunnan mietintö 14.6.2016 vaikeni virkavalasta ja -vakuutuksesta. Mietintöön oli kylläkin kirjattu valiokunnan saaneen kirjallisen lausunnon yhdistykseltämme. Valiokunnan oikeusministeriöltä pyytämä vastine 9.5.2016 hallituksen esityksestä annettujen asiantuntijalausuntojen johdosta ei maininnut yhdistyksemme lausuntoa millään lailla. 

Ainoa muu lausunto, jota oikeusministeriön vastine ei maininnut, oli Helsingin hovioikeuden lausunto 23.2.2016. Joka tapauksessa sen mukaan "yksittäisinä uudistusehdotuksina, joilla voi kuitenkin olla periaatteellista tai käytännöllistä merkitystä, voidaan mainita esim. 

-tuomarinvalan sijasta aina tuomarinvakuutus (ei-uskonnollinen)" 

Pirkanmaan käräjäoikeus toisti lausunnossaan 2.3.2016 aiemman ehdotuksensa vakuutuksen kutsumisesta valaksi, mutta oikeusministeriön vastine torjui ehdotuksen. 

Vuoden 1987 asetus virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta pitäisi varmaankin jo tänä vuonna uudistaa oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön yhteistyöllä, jolloin jälkimmäiselle tarjoutuisi tilaisuus ajaa virkavalan poistoa virkamieslaista.

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?