LAUSUIMME TUOMARIN- JA VIRKAVALOISTA (24.2.2016)

Täydennetty 5.3.2016

Eduskunta kävi ti 23.2.2016 lähetekeskustelun hallituksen esityksestä (HE 7/2016 vp) tuomioistuinlaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi. Esityksen merkityksestä ks. uutiseni Hallituksen esitys poistaa tuomarinvalan [HTML]. Lähetekeskustelussa ei puututtu valoihin eikä vakuutuksiin. 

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, joka aloitti asian käsittelyn ke 24.2.2016. 

Lähetin 24.2.2016 tässä asiassa lakivaliokuntaan yhdistyksemme oma-aloitteisen lausunnon [PDF]. Yksinomaisiin todistajan- ja tuomarinvakuutuksiin siirtymiseen vedoten vaadin valiokunnalta ponsiehdotusta uskonnollisen virkavalan poistamisesta yksinomaisen sekulaarin virkavakuutuksen hyväksi. Huomautin, että ponsi saattaisi ehtiä vaikuttamaan tarvittavalla tavalla valtiovarainministeriössä valmisteilla olevaan hallituksen esitykseen valtion virkamieslain muuttamisesta. 

Samassa virkavalan poistamisen tavoitteessa lähetin valtiovarainministeriöön yhdistyksemme oma-aloitteisen lausunnon [PDF] mainitsemassani hallituksen esityksen valmistelun asiassa. Osana lausuntoa (tai sen liitteenä) oli lakivaliokunnalle lähettämäni lausunto. 

***

Muistelenpa, kuinka tuolloiseen asetukseen virkavalan ja tuomarinvalan vannomisesta (30.4.1964/214) perustuen minua vaadittiin (vannomaan virkavala tai) antamaan virkavakuutus saatuani vuonna 1982 matematiikan assistentin viran Helsingin yliopistossa. Mutta kieltäydyin pasifistisista syistä, koska vakuutuksessa olisi ollut sitouduttava hengellään ja verellään puolustamaan laillista esivaltaa. Seuraamuksia minulle ei tullut. Päinvastoin, tuon asetuksen 1.1.1988 kumonnut uusi ja edelleenkin voimassa oleva asetus virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta (23.12.1987/1183) koskee valtion virkamiehistä vain hyvin pientä joukkoa. Siis norminpurkutalkoot jo silloin! 

***

Jäljelle jäisi vielä sotilasvala. Yksinomaiseen sekulaariin sotilasvakuutukseen siirtyminen toisi valitettavasti sen mahdollisuuden, että vakuutustilaisuudessa puhuisi sotilaspappi toisin kuin nyt, jolloin olisi järjestettävä myös papiton vakuutustilaisuus. Kantelukirjoituksessani 16.8.2012 tarkastelemani puolustusvoimien oppituntimateriaali "Asevelvollisuus ja sotilasvala" vuodelta 1970 paljasti, että uskonnollisen sotilasvalan poistaminen Ruotsissa ei kuitenkaan riittänyt poistamaan sotilaspapin puhetta.

Täydennys 5.3.2016

Valtiovarainministeriö esitti ma 29.2.2016 lausuntopyynnön (VM025:00/2016) luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtion virkamieslain muuttamisesta. Tämän hallituksen esityksen pitäisi olla valmis valtioneuvostolle toukokuussa. Tämä on siis juuri se asia, josta yhdistyksemme lähetti lausunnon ke 24.2.2016. Mutta valitettavasti luonnoksessa ei ole mitään virkavalasta luopumisesta. Toisaalta lakiehdotuksen tarkoitetun voimaantulon ajankohta on luonnoksessa vielä auki. Jos se olisi 1.1.2017, niin virkavala-asia (70 §) ehtisi mukaan.

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?