USKONNOLLISTEN YHDYSKUNTIEN JÄSENMÄÄRÄT 31.12.2015 (27.4.2016)

Päivitetty 7.4.2017

Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärät kehittyivät vuonna 2015 tuttuun tapaan. Edempänä oleva päivitetty taulukko kertoo jäsenmäärät 31.12.2015. 

Vallitsevat kehityslinjat 

Jehovan todistajien jäsenmäärä laski jälleen hieman, 181 jäsentä. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko (mormonit) kärsi myös vähäisen (25 jäsentä) jäsenmäärän laskun. Islamilaisten yhdyskuntien jäsenmäärien kasvu jatkui. Yhdyskuntia oli nelisenkymmentä. 

Suurinta absoluuttista kasvua näyttivät suurista yhdyskunnista Katolinen kirkko Suomessa (515 jäsentä; 4,1 %) ja Suomen Vapaakirkko (219 jäsentä; 1,5 %). Edellisen jäsenmäärä ylitti 13.000 jäsenen rajan ja jälkimmäisen 15.000 jäsenen rajan. Kymmenen suurimman yhdyskunnan joukossa kaikki kasvoivat lukuun ottamatta Jehovan todistajia ja mormoneita. 

Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien määrä kasvoi. 31.12.2014 niitä oli 111, 31.12.2015 jo 117. Tänä vuonna (2016) on rekisteröity yhdyskunnat PAK-FIN Islam Kulttuuri Keskus ja Itä-Vantaan Islamilainen Yhdyskunta

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) rekisteröi sekä uusia rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia että vanhojen rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien uusia seurakuntia/paikallisyhteisöjä. Lukijan on joskus vaikea havaita onko kyse yhdyskunnasta vai jonkin yhdyskunnan seurakunnasta/paikallisyhteisöstä. Usein uuden tulokkaan nimi paljastaa suuremman kokonaisuuden eli yhdyskunnan, jonka seurakunta se on, muttei aina. Seurakunnan nimessä voi esiintyä sana ”yhdyskunta”, vaikka on kyse jonkun yhdyskunnan seurakunnasta. 

Uskonnollisten yhdyskuntain rekisteriin tehtiin rekisteröintejä vuosina 2004-2015 näin: 

Vuosi
Rekisteröintien lukumäärä
Näistä uusia, itsenäisiä yhdyskuntia Itsenäisiä yhdyskuntia vuoden lopussa
2004 10 5 62
2005 10 1 63
2006 19 4 67
2007 8 3 70
2008 25 7 77
2009 14 4 81
2010 5 0 81
2011 9 0 81
2012 5 3 84
2013 15 11 95
2014 19 16 111
2015 9 6 117

PRH antaa jokaiselle yksikölle PRH-numeron kun se rekisteröidään. Luvut kertovat, että vuosina 2004-2015 rekisteröityjen uusien yhdyskuntien määrä on vaihdellut välillä 0-16 vuosittain. 

Mitkä yhdyskunnat sitten kasvavat sillä tavalla, että niihin liittyy uusia seurakuntia? Vastaus on helppo. Suomen Helluntaikirkko on uusien seurakuntien saajana täysin ylivoimainen. Vuosina 2004-2015 rekisteröitiin noin 30 uutta tämän kirkon seurakuntaa. Samana aikana Missionskyrkan i Finland sai 15 uutta seurakuntaa ja Suomen Vapaakirkkoon liittyneitä seurakuntia oli 12. Muiden yhdyskuntien vastaavat luvut jäivät pienemmiksi. 

Vanhojen yhdyskuntien kasvu siten, että niihin liittyy uusia seurakuntia, on kristillinen piirre. Muslimiryhmien osalta tällainen kehitys puuttuu lähes täysin. Miltei jokainen uusi ryhmä perustetaan uutena islamilaisena yhdyskuntana. Sama koskee buddhalaisia ryhmiä. 

Tämän kirjoituksen aihe on rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärämuutokset vuonna 2015. Tästä huolimatta alla on kuitenkin taulukko muutamien yhdyskuntien seurakuntien määristä. Sekin valaisee asiaa yhdestä näkökulmasta: 

(1) Suomen Vapaakirkko, 106 seurakuntaa 
(2) Suomen Helluntaikirkko, 42 seurakuntaa 
(3) Suomen Bahà´i yhteisö, 19 seurakuntaa 
(4) Jehovan todistajat, 18 seurakuntaa 
(5) Finlands svenska baptistsamfund, 
     15 seurakuntaa 
(6) Missionskyrkan i Finland, 15 seurakuntaa 
(7) Suomen Baptistikirkko, 14 seurakuntaa 
(8) Suomen Metodistikirkko, 11 seurakuntaa 

Luvut perustuvat PRH:n aineistoihin. Lukijan tulee huomata, että yhdyskunnilla itsellään voi olla jokin muu oma laskentaperuste omien seurakuntiensa määrästä, jolloin määrä poikkeaa yllä kerrotusta. 

Islamilaisten yhdyskuntien lukumäärä 31.12.2015 oli noin 40. Se on jo yli kolmannes kaikkien yhdyskuntien määrästä. Vuonna 2016 on rekisteröity jo kaksi uutta islamilaista yhdyskuntaa. Alla oleva taulukko kertoo, että islamilaisten yhdyskuntien joukossa on jäsenmäärältään suurehkoja yhdyskuntia.

Kaksikymmentä suurinta 31.12.2015

1. Jehovan todistajat 18 286
2. Suomen Vapaakirkko 15 160
3. Katolinen kirkko Suomessa 13 069
4. Suomen Helluntaikirkko 8 299
5. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko (mormonit) 3 259
6. Suomen Adventtikirkko 3 254
7. Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen seurakunta 2 960
8. Helsinki Islam Keskus 2 453
9. Suomen Baptistikirkko 1 723
10. Suomen Islamilainen Yhdyskunta 1 588
11. Tampereen Islamin Yhdyskunta
1 437
12. Helsingin juutalainen seurakunta
1 032
13. The Islamic Rahma Center in Finland 894
14. Finlands svenska baptistsamfund 870
15. Suomen Metodistikirkko (VRK:n luku. Tilastokeskus: 780+kahden srk:n jäsenmäärä, joita ei julkistettu (alle 20 jäsentä)) 840
16. Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta 814
17. Resalat Islamilainen Yhdyskunta - Suomen Ähl-e Beit 755
18. Finlands svenska metodistkyrka (VRK:n luku. Tilastokeskus: 562+kuuden srk:n jäsenmäärä, joita ei julkistettu (alle 20 jäsentä)) 737
19. Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunta 652
20. Turun Islamilainen Yhdyskunta
546

Vaikeuksia ja vertailukelvottomuutta 

Muutaman yhdyskunnan jäsenmäärien kanssa on vaikeuksia, koska Väestörekisterikeskus (VRK), Tilastokeskus ja yhdyskunnat itse ilmoittavat kukin jonkin verran erisuuruisia lukuja. 

Suomen Metodistikirkon jäsenmäärä 31.12.2015 oli VRK:n mukaan 840. Tilastokeskuksen mukaan jäsenmäärä oli 780, jonka lisäksi oli kaksi seurakuntaa, joiden jäsenmäärää ei julkistettu. Näin Tilastokeskuksen mukaan jäseniä olisi enimmillään 780+2x19=818. VRK kertookin, etteivät sen luvut ole vertailukelpoisia Tilastokeskuksen lukujen kanssa. 

Finlands svenska metodistkyrkan jäsenmäärä oli VRK:n mukaan 737. Tilastokeskuksen mukaan jäsenmäärä oli 562, jonka lisäksi oli kuusi seurakuntaa, joiden jäsenmäärää ei julkistettu. Näin Tilastokeskuksen mukaan jäseniä olisi enimmillään 562+6x19=676. 

Tässä kirjoituksessa käytetään muutoin Tilastokeskuksen lukuja, mutta kahden metodistiyhdyskunnan osalta VRK:n lukuja. Lukijan pitää siis muistaa niiden vertailukelvottomuus keskenään. 

Suomen bahà'iyhteisöjen yhteiseksi jäsenmääräksi VRK kertoo 1 087, joista 411 jäsentä oli Suomen Bahà'i yhteisö -nimisessä yhdyskunnassa (900.093) ja loput 676 jäsentä tämän yhdyskunnan seurakunnissa. Tämän yhdyskunnan kohdalla on vielä se erikoisvaikeus, että VRK:n mukaan osa henkilöistä kuuluu sekä Suomen Bahà'i-yhteisö -nimiseen yhdyskuntaan että johonkin sen paikallisseurakuntaan. Tällöin nämä henkilöt tulevat lasketuiksi kahdesti. Lopputulos on se, että Suomen Bahà'i yhteisö -nimiseen yhdyskuntaan kuuluvien henkilöiden määrä nostaisi tämän yhdyskunnan yllä olevassa taulukossa arviolta sijalle 19., mutta edellä kuvattujen vaikeuksien vuoksi yhteisö on nyt jätetty kokonaan taulukon ulkopuolelle. 

Uudet yhdyskunnat 

Vuonna 2015 rekisteröitiin kuusi uutta yhdyskuntaa, mm. kristillinen RCCG Jesus Centre Turku, islamilainen Al-Furqaan-islamin ja arabian opetuskeskus sekä buddhalainen Suomalais-Vietnamilainen Buddhadamma Yhteisö (900.434, kotipaikka Helsinki). Viimeistä ei tule sekoittaa Suomen vietnamilaisten buddhalaiseen yhdyskuntaan (kotipaikka Turku, rekisteröity 29.9.1998) eikä Suomen Vietnamilaisten Buddhalaisuus Yhdyskuntaan (kotipaikka Vantaa, rekisteröity 11.6.2013). 

La Sociedad del Amor de Dios Suomi 

Vuosi sitten julkaistussa kirjoituksessa (Uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärät 31.12.2014) mainittiin inkvisition kynsiin joutunut kristillinen yhteisö La Sociedad del Amor de Dios Suomi (Jumalan rakkauden yhteisö Suomi). Inkvisitio tyrmäsi sen yhdyskuntahakemuksen. Yhteisö valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Ratkaisua ei ole vielä saatu.

Kimmo Sundström


JK. Kirjoittaja sai tämän uutisen kirjoittamisen jälkeen käyttöönsä myös Tilastokeskuksen luvut Suomen Metodistikirkon (812) ja Finlands svenska metodistkyrkan (603) osalta ajankohdasta 31.12.2015. Nämä luvut ovat siis vertailukelpoisia esitettyjen 18 muun luvun kanssa. 

Suomen Metodistikirkon osalta luku 812 merkitsee, että se putoaa taulukossa yhden sijan alaspäin sijalta 15. sijalle 16. Vastaavasti Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta (814) nousee sijalta 16. sijalle 15. 

Finlands svenska metodistkyrkan osalta luku 603 merkitsee, että se putoaa taulukossa samoin yhden sijan alaspäin sijalta 18. sijalle 19. Vastaavasti Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunta (652) nousee sijalta 19. sijalle 18.


Lue myös

Uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärät 31.12.2007 (29.8.2008)
Uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärät 31.12.2008 ja 31.12.2009 (5.6.2010)

Uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärät 31.12.2010 (23.3.2011)
Uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärät 31.12.2011 (14.11.2012)
Uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärät 31.12.2012 (12.10.2013)
Uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärät 31.12.2013 (14.4.2014)
Uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärät 31.12.2014 (17.4.2015)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?