PROMETHEUS-SEREMONIAT OY:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 (10.11.2015)


Yhtiön tilikausi 1.1.2014-31.12.2014 oli sen kuudestoista. Vuotta 2013 koskeneessa tilinpäätöskirjoituksessa arvioitiin oltavan lähellä sitä liikevaihtohuippua, johon yhtiö kykenee. Vuonna 2012 yhtiön liikevaihto oli 79.244,52 euroa ja vuonna 2013 76.573,54 euroa. Arvio tuntuu oikealta. Vuonna 2014 liikevaihto laski taas lievästi ja oli 73.502,97 euroa (laskua 4,0 prosenttia). 

Vuosi Liikevaihto (eur) Muutos (%)
2009 54.013,34 -2,5
2010 71.359,04 +32,1
2011 72.651,80 +1,8
2012 79.244,52 +9,1
2013 76.573,54 -3,4
201473.502,97-4,0

Petkutuksen kokoluokka

Vuonna 1998 yhtiö arvioi vuoden 2001 liikevaihdon olevan 1.339.000 markkaa (225.203,63 euroa). Nyt yhtiö on pystynyt toteuttamaan tästä 32,6 prosenttia, mutta on käyttänyt siihen 13 vuotta enemmin aikaa kuin arvioi. Yhtiön vanha liikevaihtoarvio uhkaa karata tavoittamattomiin, jos yhtiö ei kykene kasvuun. Yhtiön arviot olivat vapaa-ajattelijoiden petkuttamista. Petkutuksen kokoluokka on noin 2/3. 

Vapaa-ajattelijoita petkutettiin helposti ja laajalti. Pahempaa oli, että petkutus levisi koko liikkeeseen. Sen eteneminen pysähtyi ja itse järjestö, Vapaa-ajattelijain liitto ry, hajosi. 

Tilikauden voitto 

Liiketappio (-284,67 euroa) oli liki samansuuruinen kuin edellisenä vuonna (-290,33 euroa). Tilikauden tappio oli -16,15 euroa (2013: tilikauden voitto 32,53 euroa). Kuten tavallista, yhtiö ei kerro mikä osa liikevaihdosta muodostui seremoniapalveluista (2004: 88,6 prosenttia), mikä osa painotuotteiden myynnistä (2004: 11,4 prosenttia) ja oliko muita liikevaihtoa kerryttäviä palveluita. Yhtiö vaikeuttaa tarkemman kuvan saamista sen toiminnasta. 

Puheiden hinta pysynyt ennallaan 

Hautajais- ja nimiäispuheiden perushinta oli aiemmin 160 euroa/tapahtuma, vuonna 2010 hinta oli 180 euroa/tapahtuma ja vuonna 2011 260 euroa/tapahtuma. Hintaa ei ole sen jälkeen korotettu. Hääpuheiden taksa oli aiemmin 200 euroa/tapahtuma, mutta vuodesta 2010 lukien se on ollut 280 euroa/tapahtuma. Mainitut hinnat ovat edelleen voimassa marraskuussa 2015. 

Yhtiön mukaan uskonnottoman seremonian puhuja- ja musiikkikuluihin voi saada ”jäsenyhdistysten jäsenille” tukea Vapaa-ajattelijain liitolta. Ei siis puhuta jäsenperheistä, jotka liitto välillä on maininnut ainoiksi tukeen oikeutetuiksi. 

Tilikauden ostot poukkoilevat tilikaudesta toiseen. Nyt ostoja oli -10.190,69 euroa (2013: -395,65 euroa). Varastojen muutos oli nyt 3.567,30 euroa, kun se vuonna 2013 oli negatiivinen, -4.336,60 euroa. Ulkopuolisten palvelujen ostot jatkoivat kasvuaan. Nyt ostoja oli -4.414,30 euroa (-3.030,00 euroa). Vuoteen 2012 verrattuna (-1.891,40 euroa) nämä ostot yli kaksinkertaistuivat. 

Palkkakulujen lasku jatkui 

Palkka- ja palkkiokulut olivat nyt -39.313,10 euroa (-44.058,24 euroa), laskua 10,8 prosenttia. Nämä kulut laskivat kaksi ja puoli kertaa enemmän kuin yhtiön liikevaihto. 

Eläkekulut sen sijaan nousivat ja olivat -8.308,05 euroa (-7.685,05 euroa). Henkilöstökulut olivat yhteensä -48.796,09 euroa (-52.975,66 euroa). 

Liiketoiminnan muita kuluja alettiin eritellä 

Näissä tilinpäätöskirjoituksissa yhtiötä on vuosia arvosteltu siitä, ettei se ole lainkaan eritellyt liiketoiminnan muita kuluja. Tilinpäätökseen jätettiin möykky, jonka suuruus on vaihdellut viime vuosina 20,2-37,4 prosentin välillä liikevaihtoon verrattuna. Nyt yhtiö parantaa tapojaan. Se raportoi tuloslaskelman liitetietona liiketoiminnan muista kuluista näin: 

20142013
Matkakulut5.446,626.293,64
Markkinointikulut2.088,002.766,60
Kone- ja kalustokulut778,77271,36
Muut hallintopalvelut3.448,864.663,25
Muut liiketoiminnan kulut2.164,642.095,15
Liiketoim. muut kulut yht.13.926,8916.090,15

Edellisen kerran erittelyä saatiin vuonna 2005. 

Myyntisaamiset perattiin 

Yhtiön lyhytaikaiset myyntisaamiset paisuivat aikaisemmin vuosi vuodelta. Ne olivat vuoden 2013 lopussa jo 51.753,70 euroa. Mistä oli kyse ja minkälaisia saamiset olivat, sen yhtiö salasi. Minun lisäkseni asiaan kiinnitti huomiota Raimo Toivonen kirjoituksessaan Prometheus-seremoniat Oy:n lyhytaikaiset myyntisaamiset ja velat (12.4.2015).

Vuonna 2014 nämä saamiset perattiin. Jäljelle jäi 5.576,40 euroa. 

Taseen vastattavaa puolella vieraan pääoman erät ovat muuttuneet huomattavasti. Ostovelat ovat nyt 0,00 euroa (4.683,40 euroa), muiden velkojen määrä on kasvanut 1.680,31 eurosta 5.550,30 euroon, mutta siirtovelkojen määrä alentunut 12.179,23 eurolla. Siirtovelkoja oli jäljellä 29.838,01 euroa. Tase keveni huomattavasti. Se vaikuttaa nyt terveemmältä kuin ennen. 

Valetilintarkastaja Arto Tiukkanen 

Tilintarkastuskertomuksen on antanut 21.3.2015 ”tilintarkastaja” Arto Tiukkanen. Tässä on kirjoitusvirhe, pitäisi olla valetilintarkastaja. Tiukkanen ei ole auktorisoitu tilintarkastaja eikä saa esiintyä tilintarkastajana. 

Yhtiön kotisivua korjattu 

Tilikautta 2013 koskeneessa tilinpäätöskirjoituksessa huomautin siitä, ettei yhtiön kotisivua ollut päivitetty joidenkin tietojen osalta viiteen vuoteen. Nyt vanhentuneet tiedot on poistettu. Lisäksi sivulle on otettu maininta Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n julkaisemasta Uskomaton-lehdestä. 

Kimmo Sundström 


JK. Pro-Seremoniat Oy teki tappiota -16,15 euroa. Edellisenä vuonna tulos oli voitollinen 32,53 euroa. Yhtiön tuleekin yhtiöjärjestyksensä mukaan käyttää voittonsa ”yhtiön kehittämiseen” eikä se saa jakaa voittoa osakkeenomistajille. Toiminnan alkuvuosina yhtiön pääomistaja ja toimitusjohtaja Anneli Aurejärvi-Karjalainen sekä yhtiön hallituksen jäsen Juha Kukkonen huijasivat vapaa-ajattelijoita ja muita mukaan yhtiön toimintaan sillä vakuutuksella, ettei toimitusjohtajalle makseta palkkaa toimitusjohtajan työstä. Muusta työstä, esim. juhlapuheiden pitämisestä, toimitusjohtaja saisi palkkaa kuten muutkin. 

Ensi kertaa yhtiö tunnusti rikkoneensa edellä mainitun raportoidessaan vuonna 2005, että toimitusjohtajan työstä oli vuonna 2004 maksettu toimitusjohtajalle palkkaa 3.850 euroa. Vuonna 2005 tätä palkkaa maksettiin 9.500 euroa ja vuonna 2006 9.000 euroa. Sen jälkeen yhtiö ei ole raportoinut toimitusjohtajalle maksettuja palkkoja. 

Arvioin vuonna 2008, että myös vuodelta 2007 toimitusjohtajalle maksettiin 9.000 euroa palkkaa toimitusjohtajan työstä. Saman arvion toistin vuoden 2008 osalta. Vuoden 2009 osalta alensin arvion toimitusjohtajan työstä maksetusta palkasta 7.000 euroon. (Aurejärvi-Karjalaisen verotettava ansiotulo valtionverotuksessa 2009 oli 11.488,39 euroa (2008: 14.646,12 euroa) ja kunnallisverotettava tulo 7.726,07 euroa (2008: 11.107,53 euroa). 

Kun yhtiön liikevaihto kasvoi merkittävästi, arvioin, että vuodelta 2010 toimitusjohtajalle maksettiin toimitusjohtajan työstä palkkiota 9.000 euroa. Näin siitä huolimatta, että Aurejärvi-Karjalaisen verotettavat ansiotulot pienenivät vuoteen 2009 verrattuna ja olivat valtionverotuksessa 10.199,88 euroa sekä kunnallisverotuksessa 5.455,18 euroa. 

Vuonna 2011 Aurejärvi-Karjalaisen verotettavat ansiotulot olivat valtionverotuksessa 7.869,47 euroa ja kunnallisverotuksessa 3.386,42 euroa. Arvioin palkkioksi toimitusjohtajan työstä 7.000 euroa. 

Vuoden 2012 osalta korotin arvioni tämän palkkion määrästä takaisin 9.000 euroon. (Aurejärvi-Karjalaisen verotettava tulo valtionverotuksessa 11.734,32 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 6.377,18 euroa.) 

Vuoden 2013 osalta arvioni on edelleen maltillisesti 9.000 euroa. (Aurejärvi-Karjalaisen verotettava tulo valtionverotuksessa 14.462,44 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 9.646,25 euroa.) 

Vuonna 2014 toimitusjohtaja Aurejärvi-Karjalaisen verotettavat tulot nousivat paljon (verotettava tulo valtionverotuksessa 24.248,17 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 21.145,27 euroa). Koska yhtiö ei raportoi erikseen johdon palkkoja, ei voida tietää saiko toimitusjohtaja lisätulot tästä osakeyhtiöstä vai jostain muualta. Pysytän arvioni ennallaan eli arvioin, että hänen palkkionsa toimitusjohtajan työstä oli 9.000 euroa. 

Näin toimitusjohtajalle on maksettu palkkaa toimitusjohtajan työstä seuraavasti: 

Vuosi Palkka Arvio palkkiosta
2004 3.850
2005 9.500
2006 9.000
2007 9.000
2008 9.000
2009 7.000
2010 9.000
2011 7.000
2012 9.000
2013 9.000
20149.000
Yht. 22.350 68.000

Kaiken kaikkiaan toimitusjohtajalle on maksettu palkkaa toimitusjohtajan työstä vuosina 2004-2006 yhteensä 22.350 euroa ja vuosina 2007-2014 arviolta yhteensä 68.000 euroa, yhteensä siis 90.350 euroa. Sen jälkeen, kun toimitusjohtaja alkuperäisten puheidensa mukaisesti ei ota palkkaa toimitusjohtajan työstä ja palauttaa yhtiölle yhtiön kehittämiseen 90.350 euroa, kukaan ei enää ajattele hänen olevan puijari. 


Lue myös

Prometheus-seremoniat Oy teki tappiota. – Vapaa Ajattelija 2000:2, 29-30.
Prometheus-Seremoniat Oy:n tulos kasvoi 68 000-kertaiseksi

Prometheus-seremoniat [Pro-Seremoniat] Oy teki nollatuloksen (27.4.2001)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2002 (26.12.2004)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2003 (26.12.2004)

Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2004 (8.10.2005)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2005 (27.9.2006)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2006 (8.10.2007)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2007 (4.9.2008)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2008 (27.10.2009)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2009 (29.12.2010)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2010 (4.11.2011)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2011 (6.11.2012)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2012 (13.11.2013)

Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2013 (7.11.2014)
Prometheus-seremoniat Oy:n lyhytaikaiset myyntisaamiset ja velat (12.4.2015)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?