LUKION OPS VAHVISTETTU (3.11.2015)


Opetushallitus vahvisti 27.10.2015 lukion opetussuunnitelman perusteet 2015: nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet. Niiden perusteella laadittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2016 lukien, ja käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan. 

Vertasin osittain tätä lopullista versiota Opetushallituksen 22.9.2015 julkaisemaan luonnokseen, josta oli uutiseni [HTML]. 

Luvut 2 Lukiokoulutuksen tehtävä ja arvoperusta, 3 Opetuksen toteuttaminen, 5.11 Filosofia ja 5.16 Elämänkatsomustieto olivat säilyneet sanasta sanaan samoina. Ainoastaan lukuun 3.2 oli lisätty täsmennys "ellei koulutuksen järjestäjä niitä tarjoa" - siis muita kuin tämän luonteisia muutoksia ei ollut ollut tarkoituskaan luonnokseen enää tehdä. Lisäksi samoina olivat säilyneet luvun 5.2 Aihekokonaisuudet osa Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys sekä luvun 5.15 Uskonto eri uskontojen oppimäärien yhteinen osa (Opetuksen tavoitteet ja Arviointi). 

Muutama painovirhekin oli edelleen korjaamatta, mutta sekin toiminee vain testinä siitä, että mitään meidän kannaltamme oleellisia muutoksia ei olisi voinutkaan tässä vaiheessa enää tulla. 

Opetushallitus kertoo, että aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuvat vuoden 2015 loppuun mennessä.  

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?