UUSI LOPS-LUONNOS (13.10.2015)


Opetushallitus julkaisi 22.9.2015 uuden luonnoksen lukion opetussuunnitelman perusteiksi 2015. Näihin perusteluonnoksiin voi vielä tulla muutoksia ennen niiden hyväksymistä. Opetushallitus julkaisi tämän valmistelussa olevan luonnoksen paikallisen opetussuunnitelmatyön tueksi. Uudet lukion opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2016. 

Vertailin tätä luonnosta edelliseen, 14.4.2015 julkaistuun luonnokseen, jota koskeneeseen kyselyyn yhdistyksemme vastasi, kuten kerroin tuolloisessa uutisessani [HTML]. 

Filosofiaa ja elämänkatsomustietoa koskeviin kohtiin oli tullut vain muutama, pieni muutos. Tärkeätä on, että filosofian etiikan kurssia ei edelleenkään ollut lainkaan uskonnollistettu ja että elämänkatsomustiedossa uskontojen käsittelyä ei ollut lisätty. Valitettavasti elämänkatsomustietoon pyytämäni kolme kielellistä korjaus- ja selvennyspyyntöä oli sivuutettu. 

Toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten kursseja koskeneet yksityiskohtaiset huomautukset integrointimahdollisuuksista muiden oppiaineiden, kuten vaarallisesti katsomusaineiden, kanssa oli yhdistetty yleisluonteiseksi huomautukseksi, kuten esimerkiksi toisen kotimaisen kielen ruotsin A-oppimäärässä, että oppiainerajat ylittävää tai aihekokonaisuuksia avaavaa opetusta voidaan toteuttaa kaikilla kursseilla. Yhteisesti esimerkiksi ruotsia koskien oli lisätty teksti, että aihekokonaisuudet, teemaopinnot ja muut oppiainerajat ylittävä opiskelu kannustavat opiskelijoita hyödyntämään eri kielten vähäistäkin taitoaan ja monikielistä kompetenssiaan. Jo edellisessä versiossa oli ruotsin arvostelussa sanottu, että kaikilla kursseilla voidaan hyödyntää salkkutyöskentelyä, mahdollisesti oppiainerajat ylittäen; uudessa versiossa sana "mahdollisesti" oli terävöitetty sanaksi "myös". 

Mutta integrointi uskonto-oppiaineen kanssa olisi uhka uskonnonvapaudelle, kuten taannoisessa uutisessani korostin. Nyt ei siis onneksi ole enää suoraa viittausta katsomusaineisiin. 

Oppiaineen äidinkieli ja kirjallisuus esittelystä poimin maininnan, että kirjallisuus tukee eettisen pohdinnan kehittymistä. Outoa, että tätä ei ollut edellisessä versiossa. Joka tapauksessa LOPS torjuu tässäkin, kuten filosofian etiikan kurssin pakollisuudessa, uskonnon opetuksen puolustelun, että etiikka olisi muka osa uskontoa ja uskonto välttämättömyys etiikalle. 

Uskonto-oppiaineen esittelyn osalta huomautan, että vielä edellisessä versiossa puhuttiin uskontojen (ja katsomusten) tehtävästä, nyt aiheellisesti ei enää. Toisaalta uudessa versiossa uskonnon opetuksen tavoitteissa puhutaan uskontoihin liittyvästä pyhästä, mutta mikä sellainen olisi? 

Edellinen luonnos kehotti opetussuunnitelmaa laadittaessa ottamaan huomioon paikalliset arvovalinnat, uusi varovaisesti ei enää.  

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?