PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILANNETIEDOTUS (27.5.2015)


Puolustusministeriön 8.5.2014 kanteluideni ratkaisun 30.12.2013 johdosta asettama työryhmä julkaisi 30.1.2015 raportin "Puolustusvoimien eettinen opetus ja sotilasparaatit", josta ministeriö pyysi lausunnot helmikuun loppuun mennessä ev.-lut. kirkolta, ortod. kirkolta, Suomen Ekumeeniselta Neuvostolta (jonka lausuntoon yhtyi Suomen vapaakristillinen neuvosto SVKN), Vapaa-ajattelijain liitolta sekä, kuten tuolloinen uutisemme [HTML] kertoi, omalta yhdistykseltämme. 

Työryhmän sihteeri Mika Peltoniemi puolustusministeriöstä viestitti lausunnon antaneille 26.5.2015, että lausuntojen koosteen perusteella työryhmä valmisteli Pääesikunnalle raporttia täydentävän ohjausasiakirjan, joka esiteltiin puolustusministeri Haglundille hyväksyttäväksi, mutta että väistyvä puolustusministeri päätti, ettei hän enää ota asiaan kantaa vaan mahdollinen lisäohjaus jää seuraajan vastuulle. 

Peltoniemi jatkoi, että heinäkuun varusmiessaapumiserästä alkaen asiassa toimitaan työryhmäraportin perusteella laaditun Pääesikunnan käskyn mukaisesti. Lausuntojen perusteella laadittu täydentävä ohjausasiakirja esitellään tulevalle ministerille päätettäväksi. Mahdollinen lisäohjaus vaikuttaa siten aikaisintaan tammikuun 2016 varusmiessaapumiserästä alkaen. 

Tuota Pääesikunnan käskyä en vielä tunne. Valitettavasti käskyyn on joka tapauksessa voinut ratkaisevasti vaikuttaa kenttäpiispa, joka vastoin työryhmän esittämää uskonnotonta yhteistä eettistä opetusta on esittänyt uskontoista opetusta. Kuitenkin lausuntomme mukaan yhteinen opetus voi olla vain uskonnotonta.

Pääesikunnan käsky saattaa olla hyvinkin voimakkaasti kaikki varusmiehet uskontoiseen opetukseen pakottavaa, sillä kenttäpiispa tuskin haluaisi, että uskonnotonta opetusta päästäisiin toteuttamaan edes yhdelle saapumiserälle, sillä se taas voisi vahvistaa uskonnottoman opetuksen asemaa niin, että mahdollinen uuden puolustusministerin lisäohjaus ei enää voisi opetusta muuttaa. Pääesikunta saattaisi siis laskea, että toisaalta uskontoista opetusta voisi sitten jatkossa lieventää, jos/kun tulisi uusia kanteluita. 

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?