LAUSUIMME PUOLUSTUSMINISTERIÖN TYÖRYHMÄN RAPORTISTA (28.2.2015)

Täydennetty 3.-4.3.2015

Puolustusministeriön 8.5.2014 kanteluideni ratkaisun 30.12.2013 johdosta asettama työryhmä julkaisi 30.1.2015 raporttinsa Puolustusvoimien eettinen opetus ja sotilasparaatit [PDF]. Sain työryhmän sihteerin Mika Peltoniemen pyytämään 4.2.2015 yhdistykseltämme lausunnon helmikuun loppuun mennessä. Laaja 23-sivuinen Lausuntomme [PDF] valmistui 27.2.2015. Korjattu lausunto [PDF]: versio, johon 3.3.2015 tehty muutama kielellinen korjaus sekä luvun 4.3 tarkasteluihin työryhmällekin tiedotettu lisäys "Muutoin olisi sallittava kuulosuojainten käyttö."

Lausunnon keskeinen kohta on jakso "Työryhmä vastaan kenttäpiispa". Kumpikin esittää yhteistä eettistä opetusta, työryhmä uskonnotonta mutta kenttäpiispa (7.4.2014) uskontoista. Lausuntomme mukaan yhteinen opetus voi olla vain uskonnotonta. Ehdotimme, että jos työryhmä ei pysty torjumaan uskonnon sisällyttämistä opetukseen, opetus olisi eriytettävä niin, että uskonto olisi omissa erillisissä jaksoissaan uskonnottoman opetuksen rinnalla, mahdollisesti toteutettuna sotilaspapin kyselytunteina. 

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?