TODISTAJAN JA TUOMARIN VAKUUTUKSISTA (30.4.2014)

Korjattu 30.4.2014 ja 2.5.2014

1) Hallitus antoi 24.4.2014 esityksensä (HE 46/2014 vp) eduskunnalle oikeudenkäymiskaaren 17 luvun ja siihen liittyvän todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Uudistukseen sisältyy todistajan ja asiantuntijan uskonnollisesta valasta luopuminen yksinomaisen sekulaarin valan hyväksi.

Vakuutuksen kaavassa (44-45 §) lukee nyt "kunniani ja omantuntoni kautta", kun vielä todistelutoimikunnan mietinnössä oli kielenvastainen, epäselvä omistusliitteetön muoto "kunnian". Tätä i-kirjaimen lisäämistä vaati perustellen myös yhdistyksemme lausunto 26.11.2012 [HTML].

Lakiteksti (16 §) rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan papin tai muun vastaavassa asemassa olevan henkilön todistuskiellosta käyttää edelleen kristillisiä käsitteitä "rippi" ja "sielunhoito", kun lausuntomme ehdotti muotoilua "yksityinen uskoutuminen".

2) Oikeusministeriön työryhmän mietintö "Uusi tuomioistuinlaki" (22.4.2014; OMML 26/2014) ehdottaa tuomarin uskonnollisesta valasta luopumista yksinomaisen sekulaarin tuomarinvakuutuksen hyväksi. Mutta vakuutuksen kaavasta puuttuu jälleen tuo i-kirjain. Yhdistyksemme lausunto 29.4.2014 [PDF] kannatti tuomarinvalasta luopumista ja vaati i-kirjaimen lisäämistä.

Lausunnossa esitimme myös erään kieliasiantuntijan arvelun, että i-kirjain olisi aikanaan tippunut kunniani-sanasta painottomuutensa tähden. Mutta kyllähän vakuutuksen antajan on voitava vedota omaan kunniaansa ilman, että poikkeaa vakuutuksen sanamuodosta tai syyllistyy kielivirheeseen!

3) Uskonnollinen vala jää vielä eräisiin muihin lakeihin ja asetuksiin, mutta mahdollisesti sotilasvalaa lukuunottamatta niiden häätämistä kyllä jatketaan. Tärkeätä olisi toki saada myös sotilasvala korvatuksi sotilasvakuutuksella, jos sitäkään edes tarvitaan.

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?