LAUSUIMME TODISTELUTOIMIKUNNAN MIETINNÖSTÄ (26.11.2012)

Oikeusministeriön asettama Todistelutoimikunta, joka valtioneuvoston hankerekisterissä on koodilla OM031:00/2010, antoi 9.11.2012 mietintönsä "Todistelu yleisissä tuomioistuimissa". Yhdistystämme kiinnosti mietinnössä seuraavat kaksi seikkaa oikeudenkäymiskaaren todistelua koskevassa 17. luvussa:

1) Pappien vaitiolovelvollisuus, joka esitettiin nyt koskemaan kaikkien muidenkin uskonnonvapauslaissa tarkoitettujen uskonnollisten yhdyskuntien pappeja kuin valtionkirkkojen. Esityksellä on hyvät ja huonot puolensa. Esitimme pykälän sanamuotoa sekulaarimmaksi. Vai kuka tietää, mitä "rippi" ja "sielunhoito" ovat? Miten olematonta sielua hoidetaan?

2) Esitys todistajien ja asiantuntijoiden (kristillisestä) valasta luopumisesta ja kaikkien siirtymisestä antamaan (sekulaari) vakuutus. Kannatimme tietysti tätä. Mutta tavoitteenamme on saada säännöksiin lisätyksi yksi i-kirjain! Nimittäin vakuutukselle esitettiin tähänastinen kaava: "Minä N.N. vakuutan kunnian ja omantuntoni kautta, että ...". Tässähän omistusliitteetön muoto "kunnian" on omituinen - kenen tai minkä kunniasta on kyse? Kirkkohan voisi väittää, että kirkon jumalan! Tietysti pitää yksiselitteisesti olla omistusliitteellinen muoto "kunniani".

Katsokaa lausuntoamme [PDF]. Sen ymmärtäminen voi valitettavasti vaatia mietinnön vertailtavaksi.

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?