VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON OHJE "JÄSENASIOIDEN HOITAMINEN" (21.4.2013)

Vapaa-ajattelijain liitto ry lähetti jäsenyhdistyksilleen 28.2.2013 päivätyn, projektikoordinaattori Jouni Vilkan allekirjoittaman ohjeen koskien jäsenasioiden hoitamista liitossa ja sen jäsenyhdistyksissä. 

Liitto vaatii nykyisin, että jäsenyhdistykseen liittyneen jäsenen on tullut maksaa jäsenmaksunsa jäsenyhdistykselle ennen kuin jäsen ilmoitetaan liittoon. Halutaan tarkemmin valvoa sitä, että jäsenetuja, erityisesti Vapaa Ajattelija -lehti, annetaan vain jäsenmaksun maksaneille jäsenille, ei esimerkiksi jäsenhakijoille. 

Ohjeen mukaan "Jäsenien voidaan katsoa todella liittyneen ja olevan siten oikeutettuja saamaan Liiton jäsenlehden vasta, kun he ovat maksaneet jäsenmaksunsa." Tässä jäsenyys ja jäsenoikeuksien saaminen on sekoitettu. Yhdistyksen jäsenen jäsenyys alkaa heti, kun yhdistyksen hallitus on hyväksynyt hänet jäseneksi riippumatta jäsenmaksun maksamisesta. 

Liiton palvelujen heikentäminen vahvistetaan 

Vuosia sitten liitto palveli jäsenhakijoita hyvin. Tämä oli tavallaan jäsenyhdistysten välillistä palvelemista. Jäsenhakijoille lähetettiin aineistokuori, jossa oli vähintään yksi Vapaa Ajattelijan numero sekä useita muita esitteitä uskonnottomien toiminnasta. Uusi ohje kertoo nyt: "Liitto ei lähetä uusille jäsenille mitään." Erikseen kielletään se, että uusi jäsen voisi saada liittymisvuonna aiemmin ilmestyneitä lehden numeroita. Tämä on tylyä jäsenpalvelun epäämistä. 

Ohje suosittelee jäsenyhdistyksiä kokoamaan jäsenmaksut 31.10. mennessä, vaikka sääntöjen mukaan näiden perusteella tilitettävät liittomaksut tulee tilittää vasta 31.12. mennessä (liiton säännöt, 6 §). 

Ohje ei myöskään koskettele lainkaan sitä, että sääntöjen 7 §:n mukaan jäsenyhdistyksen äänioikeuden käyttämiseen liittokokouksessa riittää, kun liittomaksut liittokokousta edeltäneinä kolmena vuotena on tilitetty liittokokousvuonna 31.3. mennessä. 

Noudattamiskelvoton ohje 

Ohjeen mukaan jäsenyhdistyksen tulee tehdä heti ilmoitus liitolle, jos jäsen "vaihtaa jäsenyhdistystä". Tämä ohje on noudattamiskelvoton silloin, kun jäsenyhdistys ei saa mistään tietää jäsenensä uutta jäsenyhdistystä. Ilmoitusvelvollisuuden pitäisi koskea sitä jäsenyhdistystä, johon jäsen liittyy. 

"Jäsenluettelon" ilmoittaminen liittoon 

Liiton ohje vaatii jäsenyhdistystä ilmoittamaan liittoon "jäsenluettelon". 

Jäsenluetteloa ei kuitenkaan tule toimittaa liittoon, vaan sääntöjen mukainen jäsenselvitys. Jäsenselvitys on selvitys niistä henkilöistä, joiden osalta liittomaksu maksetaan liitolle. 

Tällaiset virheet pitäisi korjata ohjeessa. 

Liittomaksujen maksaminen kertasuorituksena 

Ohje vaatii jäsenyhdistyksiltä myös liittomaksujen maksamisen kertasuorituksena. Tällainen vaatimus on kohtuuton. Otetaan esimerkki. Jäsenyhdistys A on tilittänyt 48 liittomaksua 31.12. Sen jälkeen jäsenyhdistys saa lisää kolme päättyneen vuoden jäsenmaksua, joista se on velvollinen maksamaan liittomaksut liitolle. Jäsenyhdistys tilittää nämä liittomaksut kohdevuotta seuraavan vuoden tammikuussa. Sanktioita ei tule, mutta liittomaksujen tilityseriä on kaksi. 

Liiton ohjeilla ei tule rajoittaa liiton oikeutta saada ne maksut itselleen, jotka sille sääntöjen mukaan kuuluvat. 

On hyvä asia, jos liiton hallintoa pyritään parantamaan. Annettavat ohjeet eivät kuitenkaan saa olla ristiriidassa liiton sääntöjen kanssa. Lisäksi niiden pitää palvella liiton ohella jäsenyhdistyksiä. Ohjeiden ei tulisi myöskään puuttua seikkoihin, joita liitto ei voi valvoa tasapuolisesti eri jäsenyhdistysten osalta.  

Kimmo Sundström


Vapaa-ajattelijain liitto ry:n ohje Jäsenasioiden hoitaminen, 28.2.2013


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?