VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON JUHLAVUOSI HUIPENTUI LIITON HAJOTTAMISEEN (27.2.2007)

Vuoden 1937 syksyllä, 21.11.1937, perustettiin Suomen Siviilirekisteriyhdistysten Keskusliitto -niminen yhdistys (yhdistysrekisterinumero 30057).  Sotien jälkeen, 17.9.1945, sen nimeksi rekisteröitiin Vapaa-ajattelijain liitto ry (38101).  Tänä vuonna liitto juhlii 70-vuotista taivaltaan.

Alunperin liitto perustettiin jo olemassa olleiden siviilirekisteriyhdistysten yhdyssiteeksi, niitä palvelemaan.  Nykyisin tämä toiminta-ajatus on käännetty päälaelleen: liitto komentelee, suosii ja syrjii, rajoittaa, vaikeuttaa ja sensuroi jäsenyhdistystensä toimintaa monin tavoin.  Vallan ovat ottaneet kolmen suuren yhdistyksen edustajat apureineen yhteensä 27 yhdistystä käsittävässä liitossa.

Tämän kirjoituksen aiheena ei ole Vapaa-ajattelijain liiton historia.  Kuitenkin liiton hajoamisen juuret johtavat aina 1990-luvun puoliväliin.  Siitä lähtien on havaittavissa jatkuva, monista tekijöistä ja sattumistakin, johtuva alamäki.  Tätä vaihetta ei käsitellä laajemmin tässä kirjoituksessa.  Taitekohdaksi määritetään kuitenkin vuoden 2002 loppusyksy.  Tällöin Karhulan liittokokouksessa (8.-9.6.2002) liiton laillisuus- ja itsenäisyyssiiven äänin hallitukseen valittu Tauno Lehtonen, joka oli vaa´ankieliasemassa, loikkasi pois tästä ryhmästä.  Vielä 7.9.2002 pidetyssä liittohallituksen kokouksessa Lehtonen oli äänestänyt laillisuus- ja itsenäisyyssiiven ehdotusten mukaisesti.  Liittohallituksen kokouksessa 21.12.2002 kokouskäyttäytyminen oli joidenkin asiain osalta muuttunut.  Liittohallitus teki tuossa kokouksessa muutaman aivan järjettömän päätöksen.  Samoin se ilmaisi haluavansa avoimesti rikkoa liittoneuvoston hyväksymää ansiomerkkiohjesääntöä, jota hallituksen olisi tullut noudattaa.  Tästä lukien erilaiset mielettömät päätökset ja hallituksen aiemmin itsekin päättämien hyvien menettelytapojen loukkaukset tulivat tavaksi.  Hyvät menettelytavat syrjäytyivät, koska hallituksen enemmistö oli luopunut kannattamasta niitä.

Alamäen jyrkkenemistä seuraavat tärkeät tapahtumat olivat tämän kirjoittajan työsopimuksen 23.11.2003 tapahtunut laiton purkaminen, johon Lehtonen vaa´ankielenä vaikutti, sekä liiton laillisuus- ja itsenäisyyssiiven heikko menestys Järvenpään liittokokouksessa 11.-12.6.2005.  Laillisuus- ja itsenäisyyssiipeen kuuluvien yhdistysten kuten Kainuun Vapaa-ajattelijain, Kemin Vapaa-ajattelijain ja Kotkan Vapaa-ajattelijain liittokokousedustajien ryhtyminen "sääntöpettureiksi" johti siihen, ettei edes liittohallituksen kokoukseen hyväksyttäviksi tuomia susisääntöjä kyetty torjumaan.  Tähän olisi riittänyt vain neljännes annetuista äänistä, enimmilläänkin yhdeksän ääntä, koska äänivaltaisia edustajia oli 34.

Kokousedustajien selvä tuki liiton hajottamiselle johti yhä autoritaarisempaan järjestökäytäntöön liitossa.  Tämän käytännön eri ilmenemismuodoista olen kirjoittanut aiemmin tällä sivustolla.  PAT:n erottaminen liitosta (katso http://www.ateistit.fi/tiedotteet/tiedote40.html) on johdonmukaista jatkoa tälle.  Kun imagofasismin takana olevaa, pimennossa pidettyä todellisuutta on paljastettu, liittohallitus ja -valtuusto koettavat pönkittää julkisivua uusin, entistä ankarammin keinoin.  PAT:lle tehdyt tarjoukset sananvapauden ja itsemääräämisoikeuden myymisestä ovat muuttuneet aivan avoimiksi ja julkeiksi.  Aika ajoin joutuu ihmettelemään, ovatko näitä tarjouksia tekevät henkilöt ihan tosissaan ja rehellisiä.  Miksi he kuvittelevat omaavansa jotakin valtaa tässä asiassa?  Ovatko he uusi Vartiotorni-lahkohenki, joka saa voimansa raamatullisuudesta ja joidenkin vallanpitäjien kieroutuneesta persoonallisuudesta?  Miksi he vihaavat ateisteja ja tuottavat lisää vapaa-ajattelun uhreja?  Jehovan todistajien, valtiolahkojen jälkeen Suomen suurimman uskonnollisen yhdyskunnan, kasvu on pysähtynyt kiitos entisten Jehovan todistajien siihen suuntaaman kritiikin.  Myöskään vapaa-ajattelijain toiminta ei voi olla arvostelun yläpuolella.

Liittohallitus erottaa PAT:n liitosta

Ennen erottamiskokousta PAT antoi liittohallitukselle sen pyytämän selityksen (http://www.ateistit.fi/tiedotteet/pat-lh.pdf). Liittohallituksen kokouksessa lauantaina 9.12.2006 olivat läsnä seuraavat jäsenet (liiton hajottajat on kursivoitu):

1. Robert Brotherus, puheenjohtaja (Helsingin Vapaa-ajattelijat ry)(hajottaja)
2. Eino Huotari (Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry)(hajottaja)
3. Anneli Laakkonen (Kotkan Vapaa-ajattelijat ry)(hajottaja)
4. Jori Mäntysalo (Tampereen Vapaa-ajattelijat ry)(hajottaja)
5. Kari Pasanen (Keski-Suomen Vapaa-ajattelijat ry)(hajottaja)
6. Aki Räisänen (Kainuun Vapaa-ajattelijat ry)
7. Jorma Snellman (Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry)(hajottaja)

Pasanen on Petri Karisman (Tampereen Vapaa-ajattelijat ry) varajäsen.  Karisma ei osallistunut hajotuskokoukseen.  Poissa olivat myös Heljä Pekkalin (Pohjois-Kymin Vapaa-ajattelijat ry) ja hänen varajäsenensä Juha Toivonen (Forssan Vapaa-ajattelijat ry) sekä Erja Sallinen (Satakunnan Vapaa-ajattelijat ry) ja hänen varajäsenensä Henri Vilenius (Järvenpään Vapaa-ajattelijat ry; toimii nimellä Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry).

PAT:n liittohallitukselle antamasta selityksestä liittohallitus totesi vain "Selitys ei tyydytä.  Lisäksi PAT ei ole muuttanut WWW-sivustoaan."  Hallitus ei eritellyt millään tavalla sitä, miksi PAT:n antama selitys ei tyydyttänyt. 

Liiton laillisuus- ja itsenäisyyssiipeen kuuluva Aki Räisänen, ainoana läsnä olevista hallituksen jäsenistä, esitti, ettei PAT:ia erotettaisi.  Muut hallituksen jäsenet kannattivat PAT:n erottamista.

Hallituksen moitteet ja sensuuripyrkimykset kohdistuvat nimenomaan PAT:n kotisivuun.  Yhdistystä ei ole moitittu muusta toiminnasta, vaikkakin liitto on suhtautunut muuhunkin toimintaan torjuvasti ja koettanut sitä monin tavoin vaikeuttaa (esim. EU-elintarvikejakelu). 

Aiemmin hallituksen varajäsen Esa Ylikoski on sanonut PAT:n julkaisemia uutisia turhanpäiväisiksi ja vakavasti moitittaviksi ja ettei niitä kukaan lue. Koska uutiset ovat lähes kaikki minun kirjoittamiani, tällainen puheenvuoro tuntui mielenkiintoiselta.  Niiden kymmenien tuhansien hakujen valossa, joita sivustoon kohdistuu, Ylikosken näkemys ei näytä olevan yleistettävissä.  Hallituksen tekemä erottamispäätös ei myöskään sitä tue.  Pikemminkin nyt nähdään, että oikeisiin ja tarkkoihin tietoihin perustuvat ja hyvin taustoitetut sekä perustellut uutiset ja väärinkäytösten paljastukset sattuvat.  Totuus loukkaa, muttei syyttä.  Minulla on aina ollut varaa sanoa, mitä tiedän ja ajattelen, myös tuomioistuimessa.  Kaikilla ei ole.  

PAT lausuu liittovaltuustolle liittohallituksen erottamispäätöksestä

Lausunnon voit lukea tästä http://www.ateistit.fi/tiedotteet/pat-lv.pdf.

Liittovaltuusto vahvistaa erottamisen

Liittovaltuuston ylimääräinen kokous pidettiin perjantaina 9.2.2007 alkaen kello 17.00.  Hallitus kuritti valtuustoa kutsumalla kokouksen koolle perjantaiksi, joka oli tavallinen työpäivä.  Tällaista ei ole tapahtunut vuosikymmeniin, vaan liittoneuvosto, nykyisin liittovaltuusto, on aina kokoontunut lauantaina tai sunnuntaina tai mahdollisesti arkipyhänä.  Yksi valtuutettu oli nyt työmatkalla Tukholmassa, eikä voinut saapua kokoukseen. 

Toiseksi hallitus ei ollut välittänyt varata asianmukaista kokoustilaa valtuutetuille, vaan kokous pidettiin Vapaa-ajattelijain liiton toimiston takahuoneessa.  Se on sopiva kokoustila korkeintaan kahdeksalle hengelle.  Valtuuston kokoustiloihin ei muutoinkaan ole viime vuosina kiinnitetty huomiota.  Kokoustilana käytetty tila Ravintola Eatzissa (Mikonkatu 15, Helsinki) on ollut ala-arvoinen.  Valaistus on ollut äärimmäisen heikko, ja ravintolamelu on tunkeutunut kokoustilaan.  Hyviä ja edullisiakin kokoustiloja on saatavissa jopa Helsingin keskustassa, mutta näitä ei ole viime vuosina käytetty.

Kokoukseen olivat saapuneet seuraavat valtuutetut (liiton hajottajat on kursivoitu):

1. Olavi Korhonen, puheenjohtaja (Lappeenrannan ja -ympäristön vapaa-ajattelijat ry)
2. Jari Hakkarainen (Pääkaupunkiseudun ateistit ry)
3. Esa Honkanen (Kotkan Vapaa-ajattelijat ry)
4. Martti Härkönen (Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry) (hajottaja)
5. Teuvo Kantola (Tampereen Vapaa-ajattelijat ry) (hajottaja)
6. Anssi Kontkanen (Pohjois-Savon Vapaa-ajattelijat ry) (hajottaja)
7. Tauno Lehtonen (Turun Vapaa-ajattelijat ry) (hajottaja)
8. Pertti Periniva (Kemin Vapaa-ajattelijat ry)
9. Reijo Taipale (Lahden Vapaa-ajattelijat ry) (hajottaja)
10. Arto Tiukkanen (Helsingin Vapaa-ajattelijat ry) (hajottaja)

Poissa oli Pentti Suksi (Vaasan Vapaa-ajattelijat ry), eikä hänen varajäsenensä Mauno Harjunpääkään (Vaasan Vapaa-ajattelijat ry) ollut läsnä.

Erottamisasian käsittely valtuustossa oli epäasiallista.  Käsittelyn olisi tullut tapahtua niin, että asian osapuolia, liittohallitusta ja PAT:ia, olisi kuultu suullisesti kokouksessa ja heidän edustajansa olisivat voineet vastata valtuutettujen kysymyksiin.  PAT:n puheenjohtaja Jouni Luukkainen oli kysynyt ennen kokousta pj Korhoselta, voisiko hän tulla kuultavaksi kokoukseen PAT:n edustajana.  Korhonen oli kieltänyt tämän perusteluin, että kokous pitkittyisi ja että kokoustila oli ahdas.  Kuitenkin myöhemmin kuultiin, että kokouksessa oli ollut useampia, hajottajien siipiporukkaan kuuluneita henkilöitä tilaa viemässä.  Liittohallituksesta läsnä oli ollut kaksikin liiton hajottajaa, varapuheenjohtaja Eino Huotari ja pääsihteeri Jori Mäntysalo, joka toimi kokouksen sihteerinä.  PAT:iin kuuluva Jari Hakkarainen oli kokouksessa liiton liittovaltuuston jäsenenä.

Kokouksen sihteeriksi valittiin liiton pääsihteeri Jori Mäntysalo ja pöytäkirjan tarkastajiksi Reijo Taipale ja Esa Honkanen.

Paula Vasaman absurdit epäilyt

Kokouksessa esitettiin useita PAT:iin ja tämän kirjoittajaan kohdistuvia valheellisia väitteitä.  Muitakin tahoja sentään muistettiin syytellä ja sättiä.  Liiton toiminnanjohtaja, toimiston- ja taloudenhoitaja Paula Vasama esitti absurdin huolensa siitä, etteivät liiton varat vain joutuisi PAT:n käsiin.  Aiemmin Vasama on levittänyt erittäin loukkaavia valheita tämän kirjoittajasta ja toimistani liiton toimiston- ja taloudenhoitajana.  Vuonna 2004 liiton puheenjohtaja Erkki Hartikainen joutui huomauttamaan Vasamaa tästä kieltäen valheiden levittämisen.  Ne kohdistuivatkin pääosin aikaan, jolloin Vasama ei ollut itse mukana liiton toiminnassa, vaan kuuli valheet muilta.  Toisaalta pieni valonsäde on päässyt jo tunkeutumaan tämänkin hämärän läpi.  Vasaman välit liiton entisen pääsihteerin ja puheenjohtajan, Juha Kukkosen, kanssa ovat kylmenneet. Kukkonen on kääntänyt tälle selkänsä ja haukkunut tätä - - - - -ksi.  Tästä Vasama on tehnyt seuraavan johtopäätöksen ja tunnustuksen: "Kimmo on ollut oikeassa."  Tällä tarkoitetaan tämän kirjoittajan käsitystä Kukkosen luonteenlaadusta.  Mikä se on, sitä Suomessa ei saa julkisesti lausua, eikä sitä valitettavasti voida tässä toistaa.  

Olot Vasaman työpaikalla puhuvat omaa kieltään.  Helvetti on aina siellä missä on uskovaisia.  Ja se on paljon pahempi paikka kuin Siperia, jonne Tauno Lehtonen stalinismin nimessä marraskuussa 2003 karkotti tämän kirjoittajan.

Liittovaltuutettu yritettiin jäävätä erottamisasian käsittelystä

Kokouksen kuluessa kuultiin eriskummallisia ehdotuksia ja puheenvuoroja.  Pj Korhonen halusi jäävätä Jari Hakkaraisen PAT:n erottamisasian käsittelystä, vaikka tämä oli liittokokouksessa valittu liiton liittovaltuuston jäseneksi.  Korhosen esitys ei saanut kannatusta.

Eino Huotarin asiaton kirje PAT:n jäsenille

Eino Huotari (kuva: http://etkirja.pp.fi/Jumalaton12.htm) kehuskeli PAT:n jäsenille 19.12.2006 lähettämällään asiattomalla kirjeellä (http://etkirja.pp.fi/Jumalaton13.htm#mozTocId707548). Tuossa kirjeessä PAT:n jäsenille suositeltiin siirtymistä muihin liiton jäsenjärjestöihin.  PAT:n jäsenille valehdeltiin, ettei liitossa olisi muita jäsenyhdistyksiä, joilla on samanlainen jäsenrakenne kuin PAT:lla.  Lisäksi uhattiin sillä, että Vapaa Ajattelijan numero 6/2006 olisi viimeinen lehden numero, jonka liitto lähettäisi PAT:n jäsenille.  Koska yksi jäsen erosi PAT:sta ilmoittaen syyksi liittohallituksen tekemän päätöksen, on mahdollista, että useampikin jäsen on uskonut Huotarin asiattomaan kirjoitteluun.  Kirje aiheutti paheksuntaa PAT:n jäsenistössä.

Kiihtynyt Arto Tiukkanen esitti uhkavaatimuksen 

Arto Tiukkanen esiintyi valtuuston kokouksessa erikoisen kiihtyneessä mielentilassa.  Ääni väristen hän ilmoitti uhkavaatimuksenaan, että Helsingin Vapaa-ajattelijat ry (HVA; Tiukkanen on HVA:n pj Juha Kukkosen apuri ja käskyläinen) eroaa Vapaa-ajattelijain liitosta, ellei liittovaltuusto vahvista PAT:n erottamista liitosta.  Hän myös arveli tai väitti Karkkilan Vapaa-ajattelijain ja Tampereen Vapaa-ajattelijain seuraavan HVA:n esimerkkiä.

Kokouksessa läsnä olleen, Tampereen Vapaa-ajattelijain johtohenkilöihin kuuluneen Jori Mäntysalon olisi heti tullut kumota Tiukkasen arvelut tai väitteet perättöminä.  Näin ei tapahtunut.  Kävi niin, että Tampereen Vapaa-ajattelijain puheenjohtaja Petri Karisman oli kumottava Tiukkasen arvelut tai väitteet jälkikäteen, 13.2.2007: "Tampereen yhdistyksen hallitus ei ole tehty mitään päätöstä, joka puoltasi tai mahdollistasi eroamisväitteen tai sillä uhkaamisen. Emme myöskään ole antaneet kenellekään oikeutta puhua puolestamme tässä asiassa."  (Kirjoitusvirheitä ei ole tässä korjattu.)

Kokouksessa oli läsnä useita Karkkilan Vapaa-ajattelijain jäseniä, mutta hekään eivät välittäneet kumota Tiukkasen vääriä arveluja tai väitteitä.  Näin ainakin joillekuille valtuutetuille saattoi jäädä se käsitys, että Tiukkasen uhkavaatimus olisi pitänyt ottaa todesta.  Tähän viittaa vahvasti Esa Honkasen kokouksesta laatima selostus, jossa asiaa kuvataan näin: "Tiukkanen PAMAUTTI sellaisen  valtin pöytään että muilta meni suomeks’ sanottuna paskat housuun."

HVA:n puheenjohtaja Juha Kukkonen on aiemmin ehdottanut HVA:n yhdistyksen kokouksessa, että HVA eroaisi liitosta.  Tämä olisi liiton ja sen toimiston työrauhan kannalta perusteltu ratkaisu, mutta Kukkonen ei saanut kannatusta esitykselleen.  HVA on Tampereen Vapaa-ajattelijain ohella liiton varakkain yhdistys, joten sillä on hyvinkin mahdollisuus erota liitosta ja toimia itsenäisesti. 

Sen sijaan Kotkan Vapaa-ajattelijoiden edustajien samansuuntaisia puheita pidän uhitteluna.  Vaikka Kotkankin yhdistyksessä on esitetty mielipiteitä liitosta eroamisen puolesta, eivät ne ole saaneet riittävästi kannatusta.  Toisaalta Kotkan Vapaa-ajattelijat ry on liiton vanhin toimiva jäsenyhdistys ja sillä on reaalinen mahdollisuus erota liitosta ja jatkaa toimintaansa itsenäisesti, jos se niin haluaa. 

Tauno Lehtosen ehdotus äänten laskemisesta

Liiton päähajottajiin kuuluva, laillisuus- ja itsenäisyyssiivestä pois loikannut Tauno Lehtonen esitti vilpillistä menettelyä äänestyslippujen laskennassa.  Hänen esityksensä oli, että ennen äänestyslippujen laskemista lipuista pannaan yksi syrjään, jossa ilmaistu kanta tulee kokouksen päätökseksi siinä tapauksessa, että äänet menisivät tasan.  Tällä ehdotuksella haluttiin vilpillisesti eliminoida puheenjohtajan ratkaiseva ääni tilanteessa, jossa äänet menisivät tasan.  Oikea menettely äänten mentyä tasan asiaäänestyksissä on, että puheenjohtaja ilmoittaa, minkä kannan puolesta hän antoi äänensä, ja tämä kanta tulee kokouksen päätökseksi.

Pj Korhonen oli jo aiemmin ilmoittanut, ettei hän äänestä jäsenyhdisten erottamisen ja liiton hajottamisen puolesta.  Lehtosen ehdotuksella haluttiin vaikuttaa siihen, että äänestystuloksen ollessa esim. 5-5 liiton hajottajien kanta voisi voittaa siitä huolimatta, että kokouksen puheenjohtaja olisi äänestänyt hajottamista vastaan.

Kokous torjui Lehtosen ehdotuksen.

Eriävä mielipide

"Esitämme eriävän mielipiteen liittovaltuuston päätöksestä olla kumoamatta liittohallituksen päätöstä erottaa Pääkaupunkiseudun ateistit ry Vapaa-ajattelijaliiton jäsenyydestä."  Näin kuuluu neljän liittovaltuutetun allekirjoittama eriävä mielipide.  Sen allekirjoittivat Jari Hakkarainen, Olavi Korhonen, Esa Honkanen ja Pertti Periniva.

Jori Mäntysalo tiedottaa PAT:n erottamisesta

Liitto ei tiedottanut PAT:n erottamisesta mitään liiton tiedotuslistalla.  Liittohallituksessa 11.2.2006 tehdyn kuonokoppapäätöksen mukaan pääsihteeri tiedottaa liiton asioista (jos tiedottaa).  Muilla hallituksen jäsenillä on kuonokoppa, ja pääsihteerinkin pitää ottaa kuonokoppapäätös huomioon.   

Liiton keskustelulistalle Mäntysalo lähetti 10.2.2007 viestin: "Liittovaltuuston ylimääräinen kokous 9.2.2007 päätti vahvistaa liittohallituksen tekemän päätöksen Pääkaupunkiseudun ateistit ry:n erottamisesta liitosta. Tämä asia on siis loppuunkäsitelty."

Jos tämä on tiedottamista, se on ainakin puutteellista.  Olisi tullut vähintään kertoa, että valtuuston päätös syntyi äänestyksen jälkeen.  Lukija ymmärtäisi tästä, että osa valtuutetuista puolusti liiton yhtenäisyyttä.  Liiton hajottaminen on ollut pitkä prosessi, joka alkoi vuonna 1994, nopeutui vuosina 1999, 2003 ja 2005, konkretisoitui 2006 ja jatkuu yhä.  Kun liittoa on pitkään pidetty jo hajonneena järjestönä ja verrattu säröille menneeseen lasikannuun, nyt kannusta irtosi yksi palanen.  Kaikki vapaa-ajattelijat maksavat joka päivä hintaa hajottajien toimista.

Liiton hajottaminen on vakava asia.  Tiedossani ei ole, että liitosta olisi koskaan aiemmin erotettu jäsenyhdistyksiä.  (Kauan toimimattomina olleita yhdistyksiä on kyllä katsottu eronneiksi, mikä on eri asia.)  Jäsenyhdistysten erottamista voidaan pitää uutena menettelytapana. 

Mitä uusia juhlatapoja vielä saammekaan nähdä kuluvan vuoden aikana! 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?