MERIKARVIAN LEPOMAA (5.12.2012)

Merikarvian kunnassa on yksityisen Rauhanmaan naapurina toinen yksityinen hautausmaa, Lepomaa.

    Lepomaa on nelikulmio (9:73) pienen Rauhantien ja suuren Satamatien (punaiset linjat) välissä, likimain urheilukenttää (keltainen alue) vastapäätä. ©Maanmittauslaitos, lupa nro 414/MML/12, Kiinteistörajat ©Maanmittauslaitos lupanro 414/MML/12.

Perustamislupa-anomus

Lepomaan perustivat helluntailaiset muistitietojen mukaan 1950-luvun alussa, mutta perustamislupa-anomusta ei ole löydetty opetusministeriön arkistosta.

Lepomaa (484-417-9-73) on lohkottu Lounasvaara-tilasta (484-417-9-72), joka puolestaan on lohkottu Lännennäsi-tilasta (484-417-9-48). Lepomaalla ei ole osuutta yhteisiin maa- ja vesialueisiin. Lepomaan lohkominen rekisteröitiin 27.8.1953.

Tilan pinta-ala on 0,02 hehtaaria ja sen omistaa kolme kuolinpesää sekä kaksi yksityishenkilöä: Uuno Anselm Aarniomäen, Kaarlo Vilhelm Länsikylän ja Eino Ilmari Sillanpään kuolinpesät sekä Jussi Rikalainen ja Eino Tähkänen. Omistajat eivät ole kuitenkaan lainhuudattaneet omistustaan.

Näistä ainakin Jussi Rikalainen on elossa oleva henkilö ja Merikarvian Rukoushuoneyhdistys Saalem r.y:n sopimuskirjan 4.3.1951 allekirjoittajia (luettelo allekirjoittajista alempana).

Lepomaa

Lepomaan erottaa koillissivulla Rauhanmaasta vain matala kiveys. Hautausmaan ja Merikarvian evankelis-luterilaisen seurakunnan uuden hautausmaan välissä on pieni Rauhantie. Etusivuna Rauhantien puolella on hakkaamattomista kivistä tehty kiviaita, joka on päällystetty betonilla. Jonkin aikaa sitten aidassa oli vaurioita ja se korjattiin siten, etteivät kivet enää näy betonin alta. Hautausmaan lounaissivu samoin kuin takasivu ovat kiviaitaa.

    Lepomaan hautakivet ovat neljässä rivissä.

Hautausmaalla ei ole puita. Sitä ympäröi kolmelta sivulta herne- ja syreenipensasaita. Vasemmassa etukulmassa on viisiaskelmainen portaikko, josta noustaan hautausmaalle.

    Viisi askelmaa Lepomaalle.

Jussi Rikalainen kertoo, että Lepomaa hankittiin alunperin yksityishenkilöiden nimiin, mutta lahjoitettiin myöhemmin Merikarvian Rukoushuone Saalem r.y:lle. Lahjoituskirja on hänen mukaansa tehty yhdistyksen vuosikokouksessa 8.2.1953.

Haudat ja hautakivet

Hautakivet ovat neljässä rivissä eikä haudoilla ole reunakiviä. Hautamuistomerkkejä oli 20.10.2012 neljäkymmentä, joista 39 kiveä ja yksi puuristi. Näissä oli yhteensä 60 vainajan nimet. Yleisiä vainajien sukunimiä ovat Tähkänen, Länsikylä, Salmi ja Jylhänkoski.

Varhaisin vainaja, josta hautakivet kertovat, on Alma Johanna Bondfolk (19.7.1899-20.10.1932). On epävarmaa, onko hänet haudattu hautaan, jolla hautakivi on, sillä vainaja on kuollut parikymmentä vuotta ennen hautausmaan virallista perustamista. Merikarvian evankelis-luterilaisen seurakunnan hautausmaalle häntä ei ole haudattu. 1950-luvun haudoista vanhin on Kalle Asser Tähkäsen (k. 9.7.1953) hauta.

Lepomaahan on haudattu Frans Sitomaniemen sisko Sigrid Aleksanda Mattila (o.s. Sitomaniemi) (15.5.1910-3.1.1986), joka oli Arvo Adolf Mattilan vaimo. (Arvo Mattila on haudattu Siikaisissa olevaan Lepomäkeen, joka on yksityinen hautausmaa.) Sigrid Aleksanda Mattilan hautakivessä on kuvattu kolme ristiä kalliolla. Hän oli helluntailainen.

Lepomaalla ei ole rakennuksia eikä varustuksia paitsi yllä mainittu aita.

Merikarvian Rukoushuoneyhdistys Saalem r.y.

Merikarvian Rukoushuoneyhdistys Saalem r.y. (61477) on helluntailaisten yhdistys, joka käytännössä ylläpitää Lepomaata. Yhdistyksen sopimuskirja allekirjoitettiin 4.3.1951 Merikarvialla ja sen allekirjoitti seitsemän henkilöä:

1. Työmies Uuno Anselm Aarniomäki
2. Työmies Kaarlo Vilhelm Länsikylä
3. Talollinen Hugo Valfrid Bondfolk
4. Talollisen poika Jussi Oskari Rikalainen
5. Työmies Eino Johannes Tähkänen
6. Työmies Eino Ilmari Sillanpää
7. Talollisen tytär Aili Marjatta Salomaa.

Perustajista Uuno Anselm Juhonpoika Aarniomäki (ennen Isostrikka) (s. 18.4.1895 Merikarvialla) oli siirtynyt siviilirekisteriin 10.11.1931. Kaarlo Vilhelm Juhonpoika Länsikylä (s. 30.3.1914 Merikarvialla) oli siirtynyt siviilirekistriin 12.7.1948. Hugo Valfrid Bondfolk (s. 24.10.1896 Närpiössä) oli evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsen. Eino Johannes Aleksanterinpoika Tähkänen (s. 3.5.1916 Merikarvialla) oli kirjattu siviilirekisterin syntymäluetteloon 19.2.1918 (!). Jussi Oskari Juhonpoika Rikalainen (s. 26.9.1932 Merikarvialla) oli siirtynyt siviilirekisteriin 21.12.1949. Eino Ilmari Artturinpoika Sillanpää (s. 10.6.1913 Merikarvialla) oli siirtynyt siviilirekisteriin 11.1.1939. Aili Marjatta Kustaantytär Salomaa (s. 3.11.1916 Merikarvialla) oli siirtynyt siviilirekisteriin 16.5.1949.

Perustajien joukossa oli siis vain yksi evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsen.

    Lepomaan lounaispääty ja takasivu ovat kiviaitaa.

Yhdistyksen sääntöjen 3 §:n mukaan yhdistyksen tarkoituksena oli mm. ylläpitää omaa hautausmaata. Hallitukseen kuului viisi vakinaista ja kaksi varajäsentä. Puheenjohtajaksi oli valittu Aarniomäki Länsikylästä, varapuheenjohtajaksi Länsikylä, sihteeriksi Bondfolk Kasalan kylästä ja rahastonhoitajaksi Tähkänen Harvalan kylästä. Varajäseniksi oli valittu Sillanpää Peipun kylästä ja Salomaa Ylikylästä.

Perustamisilmoitus oli päivätty 4.3.1951 ja tuotu viranomaiselle 16.4.1952. Yhdistys rekisteröitiin 23.10.1952.

Muutosilmoituksia yhdistys teki 1980, 1998, 2006 ja 2012. Tuorein muutosilmoitus, nimenkirjoittajien muutos, rekisteröitiin 3.7.2012. Sen mukaan puheenjohtajana toimii Onni Jalmari Välisalo (Pori), varapuheenjohtajana John Söderbacka, rahastonhoitajana Veikko Mikael Huhtala ja sihteerinä Sinikka Anna-Liisa Siltanen. Yhdistyksen osoite on Puusepäntie 4, 29900 Merikarvia.

Hautausmaan nykytila

Veikko Huhtala ja Juhani Rikalainen kertovat, että hautapaikat on luovutettu maksutta etupäässä helluntaiseurakunnan jäsenille. Nyt vapaita, uusia hautapaikkoja ei enää ole jäljellä. Vanhaan, samaan hautaan voidaan haudata, jos se on mahdollista ja haudan koskemattomuusaika on kulunut umpeen. Jos tarve syntyy, voidaan uusia hautapaikkoja saada käyttöön Rauhanmaan puolelta Nokialla asuvan Jarmo Ojanperän suostumuksella.

Varsinaista hautapaikkakarttaa Lepomaasta ei ole olemassa. Maa on pieni ja ainakin lähes kaikilla haudoilla on hautamuistomerkki.

Joskus helluntaiseurakunnalla on ollut hautausmaan ylläpitotalkoita. Kun Rauhantien puoleisessa kiviaidassa oli sortumia, sen etureuna valettiin kuntoon talkoilla.

    Talkoilla valettu hautausmaan etusivu.

Suhtautuminen hautausmaahan on nykyisin paikkakunnalla neutraalia. Julkisia avustuksia ei ole haettu eikä saatu. Kulutkin ovat pieniä. Huhtalan mukaan kiinteistövero kuitenkin joudutaan hautausmaasta maksamaan.

Verottajan rekistereistä Lepomaa-tilaa ei löydy, joten kiinteistöveroakaan ei siitä määrätä. Merikarvian Rukoushuoneyhdistys Saalem r.y. maksaa kuitenkin kiinteistöveroa Rauhanmaan osalta. Verottajan rekistereissä tilan pinta-alaksi on merkitty 1 900 neliömetriä, paljon enemmän kuin oikea pinta-ala, 300 neliömetriä.

Kiinteistövero määräytyy verotusarvon (300x1,716=514 euroa) perusteella. Merikarvialla veroprosentti on 0,70 eli veron oikea määrä on 3,60 euroa. Veroprosentit määräytyvät kunnittain eikä 17 euroa pienempää veroa peritä. Mainitulla yhdistyksellä on muusta omaisuudesta määräytyvää kiinteistöveroa, jonka takia 17 euron raja ylittyy ja yhdistykseltä peritään kiinteistövero myös Rauhanmaan osalta.

Kristittyjen pyhäinpäivästä alkaen, tietysti erityisesti jouluna, vainajien omaiset alkavat tuoda kynttilöitä haudoille.

Kimmo Sundström


Lyhenteitä

AD
Anomusdiaari
OPM
Opetusministeriö
SVA (Suomen) Valtionarkisto, vuodesta 1995 Kansallisarkisto
YREK
Yhdistysrekisteri

Lähteitä

Tiedonannot

Veikko Huhtala, 9.10.1012
Jussi Rikalainen, 12.10.2012 ja 19.10.2012

Artikkeli pohjautuu tekijän selvitykseen Vaihtoehtoiset hautausmaat Suomessa (2007).

Lue myös

Ateistien hautausmaa Lepomäki Siikaisissa (31.1.2007)
Marttakummun hautausmaa Kittilässä (5.9.2012)
Väinölän hautausmaa Siikajoella (25.9.2012)
Piehingin hautausmaa Raahessa (26.9.2012)
Rahjan hautausmaa Kalajoella (27.9.2012)
Kauhajoen Rauhanmaa (3.10.2012)
Poronkankaan hautausmaa Jurvassa (4.10.2012)
Kurikan Vapaaseurakunnan ja Kurikan Helluntaiseurakunnan hautausmaa Kurikassa (5.10.2012)
Laihian vapaahautausmaa (15.10.2012)
Isonkyrön vapaahautausmaa (16.10.2012)
Ristinummen hautausmaa Marttilassa (29.10.2012)
Varmon hautausmaa Kesälahdella (27.11.2012)
Vallan nummen hautausmaa Humppilassa (30.11.2012)
Karinaisten Rauhamaa (2.12.2012)
Merikarvian Rauhanmaa (4.12.2012)
Jämsän helluntaiseurakunnan hautausmaa Jämsässä (18.12.2012)
Kuusankosken Lepola (27.12.2012)
Forssan Rauhanmaa (11.5.2013)
Karkkilan Lepola (17.5.2013)
Kotkan Vapaa-ajattelijain hautausmaa (24.5.2013)
Kullervon aluehautausmaa Vaasassa (4.6.2013)
Santalan hautausmaa Hangossa (7.6.2013)
Käpylän hautausmaa Suonenjoella (11.6.2013)
Joensuun Rauhanmaa (20.6.2013)
Kajaanin Tuonenviita (27.6.2013)
Vapaitten kristittyjen hautausmaa Lapualla (4.7.2013)
Seinäjoen vapaaseurakunnan ja Seinäjoen Helluntaiseurakunnan hautausmaa Seinäjoella (10.7.2013)
Lavian ja Suodenniemen Helluntailähetyksen hautausmaa Laviassa (24.7.2013)
Lauttakankaan hautausmaa Jämijärvellä (1.8.2013)
Villalan metodistihautausmaa Lappeenrannassa (9.8.2013)
Keltnummen hautausmaa Eurassa (5.9.2013)
Kihniön Vapaaseurakunnan hautausmaa Kihniössä (11.9.2013)
Karttulan Vapaaseurakunnan hautausmaa Kuopiossa (27.9.2013)
Ilmajoen Helluntaiseurakunnan hautausmaa Ilmajoella (7.10.2013)
Honkajoen Rauhanmaa (25.10.2013)
Vapaa-ajattelijain hautausmaa Jyväskylässä (3.11.2013)
Karttulan Vapaaseurakunnan hautausmaa Tervossa (19.11.2013)
Islamilainen hautausmaa Jyväskylässä (12.12.2013)
Katolinen hautausmaa Turussa (31.5.2014)
Kauhavan Lepomaa (3.6.2014)
Teuvan Rauhanmaa (13.6.2014)
Polvijärven vapaahautausmaa (20.6.2014)
Helluntaiseurakunnan hautausmaa Pyhäjärvellä (13.7.2014)
Juutalainen hautausmaa Haminassa (28.7.2014)
Peltokankaan hautausmaa Paltamossa (8.8.2014)
Kotivaaran hautausmaa Kolarissa (15.8.2014)
Luopioisten Lepomaa (18.9.2014)
Juuan Lepola (7.10.2014)
Ristikankaan hautausmaa Kemissä (12.12.2014)
Halikon sairaalan hautausmaa Salossa (6.5.2015)
Forsbyn hautausmaa Pedersöressä (7.7.2015)
Pedersören Ebenhaeser (12.7.2015)
Kuorsalon hautausmaa Haminassa (20.7.2015)
Närpiön Solbacken (31.7.2015)
Oxkangarin hautausmaa Vöyrissä (14.8.2015)
Vassorin hautausmaa Mustasaaressa (22.8.2015)
Moikipään hautausmaa Korsnäsissä (27.8.2015)
Yttermarkin hautausmaa Närpiössä (3.9.2015)
Uudenkaarlepyyn Aftonfrid (6.9.2015)
Maalahden Aftonro (18.9.2015)
Uudenkaarlepyyn Vilan (21.9.2015)
Sundomin hautausmaa Vaasassa (1.10.2015)
Närpiön Aftonvila (3.10.2015)
Korsnäsin kirkonkylän hautausmaa (15.11.2015)
Suomen Islam-seurakunnan Helsingin Tataarihautausmaa (16.5.2016)
Helsingin juutalaisen seurakunnan Vanha juutalainen hautausmaa (17.5.2016)
Helsingin juutalaisen seurakunnan Uusi juutalainen hautausmaa (30.5.2016)
Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen Seurakunnan hautausmaa Helsingissä (5.6.2016)
Taivallahden sotilashautausmaa Helsingissä (8.6.2016)
Gravgårdsföreningen Fridin hautausmaa Vöyrissä (14.6.2016)
Kaunissaaren hautausmaa Pyhtäällä (28.6.2016)
Köklot Gravplatsföreningin hautausmaahanke Koivulahdessa (6.7.2016)
Högsåran hautausmaa Kemiönsaaressa (6.7.2016)
Kalle Sipilän hautausmaahanke Pohjois-Pirkkalassa (29.7.2016)
Siltasalmen hautausmaa Saarijärvellä (22.8.2016)
Pitkäniemen sairaalan hautausmaa Nokialla (31.8.2016)
Asarias Makkosen hautausmaahanke Tottijärvellä (11.9.2016)
Heinolan Vapaa-ajattelijain hautausmaahanke Heinolassa (25.9.2016)
Hyrylän varuskunnan uusi ortodoksinen sotilashautausmaa Tuusulassa (6.10.2016)
Åbergin hautausmaa Helsingissä (4.12.2016)
Fagervikin kartanon hautausmaa Inkoossa (9.5.2017)
Itäharjun kolerahautausmaa Turussa (20.6.2017)
Kärsämäen kunnallinen hautausmaa Turussa (21.6.2017)
Vanhankylänmaan hautausmaa Kotkan saaristossa (7.7.2017)
Honkanummen saksalainen sotilashautausmaa Vantaalla (13.7.2017)
Norvajärven saksalainen sotilashautausmaa Rovaniemellä (21.7.2017)
Nikkilän sairaalan hautausmaa Sipoossa (20.8.2017)
Kauniaisten kaupungin hautausmaa (26.9.2017)
Suomen Islam-seurakunnan Turun hautausmaa (29.10.2017)
Seilin hautausmaa Paraisilla (5.12.2017)
Turun juutalaisen seurakunnan hautausmaa Turussa (6.8.2019)
Orisbergin kartanon hautausmaa Isossakyrössä (22.8.2019)
Keravan Uurnahautausmaa Oy:n kamppailu Enon metsähautausmaan perustamiseksi (26.9.2019)
Kitinojan hautausmaa Seinäjoella (12.11.2019) 
Enon metsähautausmaa Joensuussa (17.11.2019)

Muslimien hautausmaa Jyväskylässä (13.8.2020)
Imam Hossain islamilaisen yhdyskunnan hautausmaa Jyväskylässä (14.8.2020)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?