SUOMEN HUMANISTILIITON VALTIONAVUSTUS SÄILYI ENNALLAAN (29.3.2012)

Suomen Humanistiliitto ry sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionavustusta vuodelle 2012 edelleen 10.800 euroa, jolla tasolla tuki on ollut vuodesta 2007 lukien. Avustus maksetaan ensi tilassa.

Selvitys avustuksen käytöstä on annettava ministeriölle 30.4.2013 mennessä.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?