LAUSUIMME TAAS PERUSOPETUKSEN TUNTIJAOSTA (24.3.2012)

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 22.8.2011 työryhmän valmistelemaan ehdotukset perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen yleisiksi valtakunnallisiksi tavoitteiksi ja perusopetuksen tuntijaoksi. Työryhmä julkaisi 24.2.2012 muistionsa "Tulevaisuuden perusopetus -- valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako" (OKM 2012:6). Muistiosta pyydettiin antamaan lausunnot viimeistään 22.3.2012.

Yhdistyksemme antoi 14.3.2012 muistiosta oma-aloitteisen lausuntonsa [PDF]. Lausunnossa tarkastellaan uskontoa/elämänkatsomustietoa ja päivänavauksia.

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?